საკომუნიკაციო სისტემა LON

LON-ი წარმოადგენს საკომუნიკაციო სისტემას, რომელიც უზრუნველყოფს როგორც ვერტიკალურ კომუნიკაციას ავტომატიზაციის ყველა დონეზე, ასევე ორსადენიანი-Medium TP/FT10-ით შესაძლებელს ხდის თავისუფალ ქსელურ ტოპოლოგიას.
LON-ით შემოღებულ იქნა პროფაილები, რომლებიც მწარმოებლისაგან დამოუკიდებელი პროექტირების საშუალებას იძლევიან. LON-ი მიზანმიმართულად ფოკუსირებას ახდენს დეცენტრალიზაციის პრინციპზე. რაც ნებისმიერი მოწყობილობის იერარქიის გარეშე ქსელში პირდაპირი მიერთების საშუალებას იძლევა. სხვადასხვა მედიის ტიპების განსაზღვრით და ქსელის ნომრის გამოყენებით შესაძლებელი ხდება კომპლექსური აპლიკაციების რეალიზება მედიის საზღვრებს გარეთაც. ლოგიკური კავშირები ქსელის ცვლადებს შორის მყარდება პროექტირების ინსტრუმენტით და ინახება პროექტის გლობალურ მონაცემთა ბაზაში. სხვადასხვა მწარმოებლების პროდუქტების ერთიანი გამოყენებისათვის ზრუნავს აპლიკაციის პროფაილების განსაზღვრა.

Wilo-ს გადაწყვეტები ეფუძნებიან ტუმბოებისათვის განკუთვნილ LON-ის ფუნქციონალურ პროფაილს 8120. ამასთან სატუმბი ობიექტი LON-ში ყოველთვის ასახავს სატუმბ სისტემას. არა აქვს მნიშვნელობა ცალკეული ტუმბო, ორმაგი ტუმბო თუ მრავალ-ტუმბოიანი დანადგარია მიერთებული. ქვემოთ თქვენ ნახავთ Wilo LON-ის ცალკეული მიერთებების დეტალებს და პროექტირებისათვის საჭირო დოკუმენტაციას.

ჩამოტვირთვა

სერიები

 • სერია Stratos/Stratos-D/Stratos-Z

ინტერფეისები

 • ეს მოდული შეიცავს ასევე ინტერფეისს შემდეგი გამოყენებისათვის

ჩამოტვირთვა

შესაბამისი დოკუმენტები და საბუთები

სერიები

 • სერია Stratos GIGA
 • სერია CronoBloc BL-E
 • სერია CronoLine IL-E/DL-E (SW >= 1,29, LC dot matrix display; SW >=3,02, LC segment display)
 • სერია VeroLine IP-E/DP-E (SW >= 2,00, LC display)
 • სერია Helix EXCEL
 • სერია Helix VE
 • სერია Economy MHIE (SW >=3,00)
 • სერია Multivert MVIE (SW >= 4,00, 0...4 kW; SW > 3,00 5,5...22 kW)

ჩამოტვირთვა

შესაბამისი დოკუმენტები და საბუთები

სერიები

 • სერია Wilo-Comfort CO.... /CC
 • სერია Wilo-Comfort COR.... /CC

ჩამოტვირთვა

შესაბამისი დოკუმენტები და საბუთები