Έργα Αναφοράς από όλο τον κόσμο.


0 συστάσεις

Αρχιτεκτονικό έκθεμα θέτει πρότυπα σε θέματα βιωσιμότητας

Βιομηχανία μεταλλουργίας - Salzgitter Flachstahl

Ασφαλής παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στη Βόρεια Κίνα

Καλός κλιματισμός στο ατμοσφαιρικό Deutsches Fußballmuseum

Η εμπιστοσύνη είναι καλή. Η δοκιμή είναι καλύτερη!

Καθαρό νερό για το Qingdao

Βιομηχανία ενέργειας – Anpara power station, Ινδία