Αναζήτηση
Επικοινωνία
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Δημιουργία καταλόγου
Τα αγαπημένα μου
Σύγκριση προϊόντων

Αποδοτικές λύσεις για τις αυξανόμενες ενεργειακές απαιτήσεις

Η ζωή βασίζεται κυρίως στην ενέργεια. Τα ζώα, τα φυτά, οι άνθρωποι χρειάζονται και χρησιμοποιούν ενέργεια. Γι' αυτό, οι παγκόσμιες ενεργειακές απαιτήσεις αυξάνονται σταθερά και ραγδαία. Ένας από τους σημαντικότερους στόχους της τεχνολογικής προόδου είναι να βρεθούν τρόποι αποδοτικότερης χρήσης και παραγωγής της ενέργειας. Ο σταθμός Anpara Power Station στην Ινδία είναι μία από τις νεότερες και ταυτόχρονα μεγαλύτερες μονάδες παραγωγής ενέργειας μέσω καύσης άνθρακα στην ασιατική ήπειρο. Για το σχεδιασμό και την αποπεράτωση, σημαντικό ρόλο δεν έπαιξε μόνο η οικονομική αποδοτικότητα, αλλά και το οικολογικό ισοζύγιο.

Ανάπτυξη αντλιών με βάση τις ανάγκες για την ικανοποίηση έκτατης ζήτησης

Προκειμένου να ικανοποιηθούν οι τεράστιες απαιτήσεις του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας των 1.200 MW σε νερό ψύξης, η Wilo ανέπτυξε με την αντλία κατακόρυφου στροβίλου έναν νέο τύπο αντλίας. Συνολικά χρησιμοποιήθηκαν πέντε από αυτές τις γιγάντιες αντλίες για την άντληση του νερού ψύξης. Στις εργασίες περιλαμβάνονται η λήψη και η μεταφορά ανεπεξέργαστου νερού, νερού διεργασιών και νερού ψύξης, η άρδευση και η αποστράγγιση ακάθαρτων υδάτων, καθώς και η διασφάλιση της προστασίας από υπερχείλιση. Κάθε αντλία έχει ισχύ εισόδου 3.400 kW και αντλεί 35.600 m³ νερού ανά ώρα. Ταυτόχρονα πρόκειται για τις μεγαλύτερες μεταλλικές αντλίες νερού ψύξης που εγκαταστάθηκαν ποτέ στη Νότια Ασία στον ενεργειακό κλάδο.

Περίπου 90% υδραυλική απόδοση

Η συνολική εγκατάσταση σχεδιάστηκε για ειδικές απαιτήσεις και μεγάλη ταχύτητα ροής. Μέσω της χρήσης των πιο σύγχρονων υλικών και τεχνολογιών έχει επιτευχθεί στις αντλίες μια εξαιρετικά υψηλή υδραυλική απόδοση της τάξης του 90 % περίπου.Έτσι, οι ενεργειακές δυνατότητες εξοικονόμησης σε αυτό το εύρος απόδοσης είναι εξαιρετικά υψηλές, χάρη στην πολυετή πείρα που έχει αποκτήσει η Wilo στον τομέα υδραυλικών συστημάτων υψηλής απόδοσης, και οδηγούν σε μια τεράστια μείωση του ενεργειακού κόστους.

Δεδομένα & γεγονότα
Έργο Energiewirtschaft - Kraftwerk Anpara
Anpara
Indien
Κατασκευή 2014
Εγκατεστημένα προϊόντα Wilo-Vertical turbine