Αναζήτηση
Επικοινωνία
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Δημιουργία καταλόγου
Τα αγαπημένα μου

Εργοστάσιο μεταλλουργίας εξοπλισμένο για το μέλλον

Η Salzgitter Flachstahl είναι η μεγαλύτερη θυγατρική εταιρεία παραγωγής χάλυβα του ομίλου Salzgitter. Περισσότεροι από 4.400 εργαζόμενοι παράγουν περίπου 4,6 εκατομμύρια τόνους ακατέργαστου χάλυβα, εκ των οποίων 3,1 εκατομμύρια τόνους για το εργοστάσιο του Salzgitter. Οι σημαντικότεροι αγοραστές των επίπεδων προϊόντων είναι κατασκευαστές οχημάτων, καθώς και οι προμηθευτές τους, κατασκευαστές σωλήνων και σωλήνων μεγάλης διαμέτρου, κατασκευαστές μεταλλικών προϊόντων ψυχρής έλασης και η οικοδομική βιομηχανία. Η Salzgitter Flachstahl GmbH παράγει σε ένα ολοκληρωμένο εργοστάσιο μεταλλουργίας πλατιές ταινίες θερμής έλασης, ταινίες χάλυβα, ταινίες ελάσματος, λεπτά ελάσματα ψυχρής έλασης και προϊόντα φινιρίσματος όψης σε διάφορα πάχη και πλάτη. Στο πρόγραμμα παραγωγής ανήκουν ελάσματα κοίλανσης, ελάσματα βαθείας κοίλανσης και ελάσματα ειδικής βαθείας κοίλανσης, δομικοί και λεπτόκοκκοι χάλυβες, καθώς και χάλυβες υψηλής και εξαιρετικά υψηλής αντοχής. Για την παραγωγή υψηλής ποιότητας προϊόντων χάλυβα, ο όμιλος Salzgitter βασίζεται σε σύγχρονες τεχνολογίες παραγωγής χάλυβα και κατεργασίας. Λόγω της αυξανόμενης παγκόσμιας ζήτησης, το εργοστάσιο παραγωγής πλατιών ταινιών θερμής ελάσεως επεκτάθηκε σημαντικά, προκειμένου να μπορεί να ανταποκριθεί στο μέλλον τηρώντας όλες τις απαιτήσεις ποιότητας.

Διαβρωτικά, λειαντικά υγρά – μια μεγάλη καταπόνηση για αντλίες σε συνεχή λειτουργία

Η παραγωγή χάλυβα χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερα υψηλές απαιτήσεις σε ενέργεια και νερό και έτσι προσφέρει ταυτόχρονα τεράστια δυνατότητα εξοικονόμησης όσον αφορά στις τοποθετημένες αντλίες και την αντλία συστήματος. Στην επονομαζόμενη «διεργασία ασβεστόνερου», οι αντλίες υπόκεινται όχι μόνο σε μεγάλες μηχανικές καταπονήσεις, αλλά και σε έντονα διαβρωτικό υγρό με ασβεστόνερο.

Οι υποβρύχιες αντλίες της Wilo επιτυγχάνουν μέγιστες διάρκειες ζωής

Στο κύκλωμα ασβεστόνερου χρησιμοποιούνται εδώ υποβρύχιες αντλίες υψηλής ανθεκτικότητας, οι οποίες χάρη στην καινοτόμα επίστρωση Ceram και σε ένα ειδικό κράμα χυτοσίδηρου επιτυγχάνουν ασύγκριτη διάρκεια ζωής πάνω από ένα έτος. Οι αντλίες Wilo όχι μόνο διατηρούν την παραγωγή σε εξέλιξη, επιτυγχάνοντας μέγιστες διάρκειες ζωής, αλλά επίσης διακρίνονται χάρη στις βέλτιστες τιμές κόστους κύκλου ζωής.

Δεδομένα & γεγονότα
Έργο Metallindustrie- Salzgitter Flachstahl
Salzgitter
Deutschland
Κατασκευή 2008
Ιδιοκτήτης Salzgitter Flachstahl GmbH
Eisenhüttenstraße 99
Salzgitter
Deutschland
http://www.salzgitter-flachstahl.de/
Τεχνικός σχεδιασμός PSE Engineering GmbH
Pfaffenstraße 11
49610 Quakenbrück
Deutschland
http://www.pse-eng.de/
Εγκατεστημένα προϊόντα Wilo-CronoNorm-NL
Wilo-EMU FA (customized)