Αναζήτηση
Επικοινωνία
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Δημιουργία καταλόγου
Τα αγαπημένα μου

Η κλινική Bremerhaven

Αναχρονιστική κατανάλωση ενέργειας.

Από τη στιγμή της ιδρύσεώς της το 1976, η κλινική Bremerhaven με τις 710 κλίνες υπήρξε η πλέον σύγχρονη του είδους της στο ομόσπονδο κρατίδιο της Βρέμης. Σε αντίθεση με την κορυφαία ιατρική θέση της, οι τεχνικές εγκαταστάσεις του κτιρίου δεν ήταν πλέον σύγχρονες. Το 2004 η δαπάνη για πρωτογενή ενέργεια ανήλθε σε 2,4 εκατ. ευρώ. Το σημαντικότερο για τους ασθενείς στο νοσοκομείο ήταν και παραμένουν οι ικανοί γιατροί και η χρήση σύγχρονης ιατρικής τεχνολογίας. Ωστόσο, η σωστή λειτουργία του συστήματος περίθαλψης και η γρήγορη ανάρρωση των ασθενών μπορούν να επιτευχθούν μόνο με μια αξιόπιστη και βελτιστοποιημένη τεχνολογία κτιρίων.

Με τις λύσεις Wilo-Energy Solutions ακόμα και η τεχνολογία κτιρίων είναι η πλέον σύγχρονη.

Σε συμφωνία με την υπηρεσία προστασίας περιβάλλοντος Βρέμης Energiekonsens, το έργο για την ενεργειακή ανακαίνιση ανατέθηκε στην Siemens-Division Building Technologies. Ως μέρος αυτής της ανακαίνισης υπογράφηκε μια σύμβαση έργου εξοικονόμησης ενέργειας για χρόνο λειτουργίας δώδεκα ετών.Στη συνέχεια, στο πλαίσιο των συνολικά 120 μεμονωμένων μέτρων που εφαρμόστηκαν, αντικαταστάθηκαν προληπτικά αντλίες, οι οποίες λειτουργούσαν ακόμα αλλά ήταν μη ελεγχόμενες, με αντλίες υψηλής απόδοσης Wilo-Stratos.Έτσι, η κλινική έθεσε ένα ορόσημο αναφορικά με την ποιότητα των εγκαταστάσεων, τη φιλικότητα τους προς το περιβάλλον, καθώς και τη βιώσιμη εξοικονόμηση κόστους και την ενεργειακή βελτιστοποίηση.

Ένα αισθητό αποτέλεσμα: εξοικονόμηση περίπου 50 MWh σε ρεύμα ετησίως.

Μέσω της προληπτικής αντικατάστασης αντλιών, η μείωση της κατανάλωση ενέργειας ξεπέρασε το 31%. Από τη στιγμή της αντικατάστασης εξοικονομούνται ετησίως περ. 50 MWh σε ρεύμα μόνο χάρη στη χρήση των αντλιών υψηλής απόδοσης.Ως αποτέλεσμα, τα μέτρα διασφαλίζουν στο μέγιστο βαθμό την ασφάλεια τροφοδοσίας και υγιεινής σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα πρότυπα υγιεινής, ενώ επίσης αυξάνουν πολύ την άνεση των ασθενών. Ταυτόχρονα, οι αντλίες μειώνουν σημαντικά την κατανάλωση ενέργειας. Άρα, η επένδυση στις αντλίες υψηλής απόδοσης Wilo απέδωσε ήδη μετά από ελάχιστο καιρό.

Μάθετε περισσότερα για το Wilo-Energy Solutions

Jürgen Breuer, τεχνικός διευθυντής της κλινικής Bremerhaven.