SiFire EN 32/200-193-5.5/6.8/0.55 EDJ

Φύλλο στοιχείων

Υδραυλικά στοιχεία
 • Πίεση προσαγωγής
  6 bar
 • Μέγιστη πίεση λειτουργίας PN
  10 bar
 • Ελάχ. θερμοκρασία υγρού T
  3 °C
 • Μέγ. θερμοκρασία υγρού T
  50 °C
 • Θερμοκρασία περιβάλλοντος ελάχ. T
  10 °C
 • Μέγ. θερμοκρασία περιβάλλοντος T
  40 °C
Στοιχεία κινητήρα
 • Ονομαστική ισχύς P2
  5.50 kW
 • Συντελεστής ισχύος cos φ
  0.88
 • Protection class control panel
  IP54
Υλικά
 • Κέλυφος αντλίας
  5.1301, EN-GJL-250
 • Πτερωτή
  1.4408, GX5CrNiMo19-11-2
 • Άξονας
  1.4057, X20CrNi17-2
 • Υλικό στεγανοποιητικού
  EPDM
Πληροφορίες για τοποθετήσεις παραγγελίας
 • Καθαρό βάρος περ. m
  705 kg
 • Κατασκευαστής
  Wilo
 • Ονομασία προϊόντος
  SiFire EN 32/200-193-5.5/6.8/0.55 EDJ
 • Κωδικός τεμαχίου
  4183996

Τεχνική περιγραφή

Πιεστικό συγκρότημα ως πλήρως αυτόματη συμπαγής εγκατάσταση για σκοπούς πυρόσβεσης κατά DIN 12845.

Αποτελείται από 2 αντλίες (κύρια/εφεδρική) με οριζόντια πλάκα έδρασης – EN 733 – με αποστάτη ζεύξης, μία με ηλεκτροκινητήρα και μία με πετρελαιοκινητήρα και πολυβάθμια κατακόρυφη ηλεκτροκίνητη αντλία Jockey, δοχείο πίεσης μεμβράνης (περιεχόμενο: 20 L) καθώς και έναν ηλεκτρικό πίνακα ανά αντλία, επάνω σε ανθεκτική κατασκευή στήριξης.

Μοντέλο SC-Fire E για τον ηλεκτροκινητήρα και μοντέλο SC-Fire D για τον πετρελαιοκινητήρα, εξοπλισμένα με ελεγκτή Smart Controller, και SC-Fire J για την αντλία Jockey, στιβαρή κατασκευή από εξαρτήματα ειδικού προφίλ με εγκοπές για περονοφόρο όχημα και γάντζους, ώστε να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη, ασφαλής μεταφορά. Στήριγμα ρυθμιζόμενου ύψους για το συλλέκτη, ειδική πλάκα έδρασης για τον πετρελαιοκινητήρα, μέσω του οποίου μειώνεται σημαντικά η μετάδοση κραδασμών και αυξάνεται η αξιοπιστία και η διάρκεια ζωής.

Κύκλωμα με διπλό πιεζοστάτη, μανόμετρο, βαλβίδα αντεπιστροφής και βάνα για την αυτόματη εκκίνηση της κύριας και εφεδρικής αντλίας (προστασία από μη εξουσιοδοτημένη χρήση). Τα καλώδια είναι κρυμμένα στην κατασκευή και προστατεύονται από κραδασμούς και κοψίματα. Στάνταρ εξοπλισμένο με βαθμονομημένο διάφραγμα τοποθετημένο απευθείας στο κέλυφος της κύριας και εφεδρικής αντλίας, για την αποτροπή υπερθέρμανσης σε περίπτωση μηδενικής παροχής.

Μόνο σε μοντέλο με πετρελαιοκινητήρα: Δεξαμενή καυσίμου με αισθητήρα στάθμης και επαρκή χωρητικότητα για 6ωρη αυτόνομη λειτουργία καθώς και 2 μπαταρίες στην πλάκα έδρασης και φορτιστές στον ηλεκτρικό πίνακα SC Fire.

Ανεξάρτητη αντικραδασμική πλάκα έδρασης για την αντλία πετρελαιοκινητήρα.

Δύο ηλεκτρικοί πίνακες SC-Fire E και SC-Fire D για συστήματα πυρόσβεσης κατά EN 12845.

Οι ηλεκτρικοί πίνακες είναι ενσωματωμένοι σε περίβλημα από χαλύβδινο έλασμα με βαθμό προστασίας IP54.

Μονάδα ελέγχου υψηλής ποιότητας και ιδιαίτερα εύκολη λειτουργία χάρη στη μονάδα ελέγχου SC-Fire, με οθόνη LC συμβόλων, απλή πλοήγηση χάρη στην απλή διαμόρφωση του μενού, περιστρεφόμενος διακόπτης για τη γρήγορη ρύθμιση των παραμέτρων. Μονάδα ελέγχου και ρύθμισης σε ετοιμότητα επικοινωνίας για την επιτήρηση της λειτουργίας του συστήματος.

Εγκατάσταση έτοιμα καλωδιωμένη για σύνδεση και συναρμολογημένη με σωλήνωση στο βασικό πλαίσιο.

Πίεση παροχής:

Κατά το σχεδιασμό της παραμετροποίησης συστήματος πρέπει να λάβετε υπόψη τη μέγιστη πίεση προσαγωγής (βλέπε "Τεχνικά στοιχεία"). Η μέγιστη επιτρεπτή πίεση προσαγωγής είναι η διαφορά από τη μέγιστη πίεση λειτουργίας του συστήματος, αντίστοιχα μειωμένη κατά το μέγιστο μανομετρικό ύψος που πρέπει να ληφθεί υπόψη όταν Q = 0. Σε εγκαταστάσεις καταιονισμού κατά EN 12845, η μέγιστη πίεση νερού επιτρέπεται να είναι 12 bar. Σε εγκαταστάσεις καταιονισμού με μεγάλη ανοδική κλίση, όπου η διαφορά ύψους ανάμεσα στο υψηλότερο και το χαμηλότερο σπρίνκλερ είναι μεγαλύτερη από 45 m, η πίεση νερού στην έξοδο της αντλίας ή στις σωληνώσεις μπορεί να είναι μεγαλύτερη από 12 bar, εφόσον όλα τα εξαρτήματα έχουν επιλεγεί για αυτήν την τιμή πίεσης.

Εγκατάσταση της πιεστικής αντλίας σύμφωνα με τις προϋποθέσεις αναρρόφησης.

Για την κύρια ή την εφεδρική αντλία θα πρέπει να εγκατασταθεί δοχείο πλήρωσης με σύνδεση στο σωλήνα κατάθλιψης πάνω από την αντλία.

Παροχή

Ρύθμιση συστήματος της κύριας / εφεδρικής αντλίας έως και 750 m³/h (208 L/s).

Ηλεκτρικοί πίνακες/συστήματα ελέγχου για συστήματα τροφοδοσίας νερού πυρόσβεσης

Wilo-Control SC-Fire E (κύρια αντλία με ηλεκτροκινητήρα)

Υλικός εξοπλισμός:

Πλήρως ηλεκτρονική κεντρική μονάδα ελέγχου, τοποθετημένη σε βαμμένο χαλύβδινο περίβλημα, με βαθμό προστασίας IP54, οθόνες ελέγχου και προβολής στην μπροστινή πόρτα

Χαρακτηριστικά και λειτουργίες:

Ο σχεδιασμός της μονάδας ελέγχου εξαρτάται από την ισχύ της συνδεδεμένης αντλίας (απευθείας εκκίνηση ή σύνδεση αστέρα/τριγώνου). Η συσκευή περιλαμβάνει τα ακόλουθα εξαρτήματα:

 • Γενικός διακόπτης: Για την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του ηλεκτρικού πίνακα. (Σε περίπτωση μη εξουσιοδοτημένης χρήσης αν προκληθεί πυρκαγιά)
 • Οθόνη: Οθόνη χειρισμού και προβολής ενσωματωμένη στην πόρτα του ηλεκτρικού πίνακα. Προβάλλει τα δεδομένα και την κατάσταση λειτουργίας της αντλίας και της μονάδας ελέγχου και ρύθμισης μέσω ενός συνδυασμού συμβόλων και αριθμητικών κωδικών. Η επιλογή των μενού και η παραμετροποίηση γίνεται με το κόκκινο πλήκτρο
 • Μικροεπεξεργαστής με Soft-PLC: PLC μικροεπεξεργαστής (Soft-PLC), που δουλεύει μέσω προγραμματισμού, τροφοδοτικού και καλωδίωσης I/O. Ο προγραμματισμός εξαρτάται από το σύστημα και την εγκατάσταση καταιονισμού.
 • Ενδείξεις: Ενδεικτικές λυχνίες με μεγάλη διάρκεια ζωής που σηματοδοτούν την ετοιμότητα και τη λειτουργία της αντλίας, την ενεργοποίηση του πιεζοστάτη και του πλωτηροδιακόπτη, μια εσφαλμένη εκκίνηση, ένα συγκεντρωτικό σφάλμα, τη χειροκίνητη εκκίνηση και τη χειροκίνητη διακοπή
 • Πλήκτρα: Πλήκτρα πίεσης για τη χειροκίνητη εκκίνηση και τη χειροκίνητη διακοπή, τη δοκιμή λυχνιών και την επιβεβαίωση συναγερμών και μηνυμάτων προειδοποίησης
 • Ασφάλειες: Προστατευτικές ασφάλειες, που επιτρέπουν το ρεύμα εκκίνησης για τουλάχιστον 20 s
 • Εκκίνηση κινητήρα: Ρελέ ενεργοποίησης για απευθείας ενεργοποίηση, έως 22 kW. Σε περίπτωση μεγαλύτερης ισχύος, εκκίνηση μέσω σύνδεσης αστέρα/τριγώνου
 • Προστασία κινητήρα: Ένδειξη βλάβης
 • Επιτήρηση της τροφοδοσίας νερού: Μέσω ενός πλωτηροδιακόπτη, έτσι ώστε η στάθμη νερού να βρίσκεται πάντα τουλάχιστον στα 2/3 της δεξαμενής προσαγωγής
 • Επιτήρηση ισχύος: Ηλεκτρική τροφοδοσία και ισχύς της αντλίας
 • Συγκεντρωτική αναφορά σημάτων: Τα σφάλματα όλων των ειδών, προβάλλονται με μια κοινή ένδειξη.
 • Μεμονωμένη αναφορά σημάτων: Μέσω ενός μεμονωμένου δείκτη σφαλμάτων προβάλλεται το σημαντικότερο μήνυμα σφάλματος "Εσφαλμένη εκκίνηση"
 • Μηνύματα και επιβεβαίωση σφαλμάτων: Όλα τα μηνύματα σφάλματος εμφανίζονται μέσω λυχνιών LED, απεικονίζονται στην οθόνη με κωδικούς σφαλμάτων και πρέπει να επιβεβαιωθούν

Λογισμικό:

 • Προγραμματίζεται εργοστασιακά για την πλήρως αυτόματη λειτουργία
 • Πληροφορίες για την τάση, την ένταση ρεύματος και την ισχύ της αντλίας
 • Πλοήγηση μενού με χρήση συμβόλων

Ανταποκρίνεται στα παρακάτω πρότυπα:

 • Σταθερές εγκαταστάσεις πυρόσβεσης - Αυτόματες εγκαταστάσεις καταιονισμού (EN 12845), κεφάλαιο σχετικά με τις ηλεκτροκίνητες αντλίες
 • Ηλεκτρικός εξοπλισμός μηχανημάτων (EN 60204-1)
 • Συνδυασμοί ηλεκτρικών πινάκων χαμηλής τάσης (EN 61439-1 και EN 61439-2)
 • ΗΜΣ – Αντοχή σε παρεμβολές για βιομηχανικά περιβάλλοντα (EN 61000-6-2)
 • ΗΜΣ – Εκπομπή παρεμβολών για κατοικήσιμους χώρους, επαγγελματικούς χώρους και μικρές επιχειρήσεις (EN 61000-6-3)

Περιγραφή λειτουργίας:

Με τα συστήματα ελέγχου Wilo SC-Fire E μπορούν να ελεγχθούν οι αντλίες με ηλεκτροκινητήρα, οι αισθητήρες για τη διαχείριση της αντλίας και το επίπεδο πληροφοριών. Η μονάδα SC ελέγχεται μέσω ενός μικροεπεξεργαστή με Soft-PLC. Αυτή χρησιμοποιείται για τον έλεγχο και τη ρύθμιση των απαιτούμενων λειτουργιών των πυροσβεστικών συγκροτημάτων, καθώς και για τους δοκιμαστικούς ελέγχους λειτουργίας, όπως ορίζει το πρότυπο EN 12845.

Η λειτουργία της μονάδας πυρόσβεσης βασίζεται στη διαδοχική βαθμονόμηση του πιεζοστάτη κατά την εκκίνηση της αντλίας.

Αν ζητηθεί μια μεγάλη ποσότητα νερού λόγω του ανοίγματος ενός ή περισσότερων κυκλωμάτων ή λόγω ενός ελαττωματικού σπρίνκλερ, τότε η πίεση στο σύστημα μειώνεται. Κατόπιν, ο πίνακας SC-Fire εκκινεί την κύρια αντλία. Αν δεν ενεργοποιείται η κύρια ηλεκτροκίνητη αντλία σε συστήματα με περισσότερες αντλίες (π.χ λόγω προβλημάτων στην ηλεκτρική τροφοδοσία), ο πιεζοστάτης της εφεδρικής αντλίας ενεργοποιείται λόγω της μείωσης της πίεσης και η αντλία εκκινείται. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν ακόμη και δύο ή περισσότερες ηλεκτροκίνητες αντλίες. Μόλις συνδεθεί το κύκλωμα σπρίνκλερ ή η βάνα φραγής, μέσω της οποίας γίνεται η τροφοδοσία των κεφαλών σπρίνκλερ, στο σύστημα θα δημιουργηθεί ξανά η πίεση συντήρησης (πίεση ηρεμίας). Σε αυτήν την περίπτωση πρέπει να πιέσετε τα πλήκτρα στοπ στον πίνακα SC-Fire, για να σταματήσετε την κύρια και την εφεδρική αντλία.

Περισσότερες πληροφορίες:

Ένα σημαντικό πλεονέκτημα του Smart Controller SC-Fire είναι ο εύκολος χειρισμός της αξιόπιστης τεχνολογίας κόκκινου πλήκτρου της Wilo Ο κύριος άξονας του SC είναι η προγραμματιζόμενη μονάδα ελέγχου Soft PLC, η οποία βασίζεται αποκλειστικά στην πολυετή εμπειρία της Wilo. Όλος ο προγραμματισμός γίνεται εσωτερικά. Έτσι αυτά τα συστήματα ελέγχου καινούργιας γενιάς μπορούν να χρησιμοποιηθούν ευέλικτα και ικανοποιούν τις ειδικές απαιτήσεις των πελατών σε όλες τις αγορές.

Wilo-Control SC-Fire D (κύρια αντλία με πετρελαιοκινητήρα)

Υλικός εξοπλισμός:

Πλήρως ηλεκτρονική κεντρική μονάδα ελέγχου, τοποθετημένη σε βαμμένο χαλύβδινο περίβλημα, με βαθμό προστασίας IP54, οθόνες ελέγχου και προβολής στην μπροστινή πόρτα

Χαρακτηριστικά και λειτουργίες:

Ο σχεδιασμός της μονάδας ελέγχου εξαρτάται από την ισχύ της συνδεδεμένης αντλίας. Η συσκευή περιλαμβάνει τα ακόλουθα εξαρτήματα:

 • Γενικός διακόπτης: Για την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του ηλεκτρικού πίνακα. (Σε περίπτωση μη εξουσιοδοτημένης χρήσης αν προκληθεί πυρκαγιά)
 • Οθόνη: Οθόνη χειρισμού και προβολής ενσωματωμένη στην πόρτα του ηλεκτρικού πίνακα. Προβάλλει τα δεδομένα και την κατάσταση λειτουργίας της αντλίας και της μονάδας ελέγχου και ρύθμισης μέσω ενός συνδυασμού συμβόλων και αριθμητικών κωδικών. Η επιλογή των μενού και η παραμετροποίηση γίνεται με το κόκκινο πλήκτρο
 • Μικροεπεξεργαστής με Soft-PLC: PLC μικροεπεξεργαστής (Soft-PLC), που δουλεύει μέσω προγραμματισμού, τροφοδοτικού και καλωδίωσης I/O. Ο προγραμματισμός εξαρτάται από το σύστημα και την εγκατάσταση καταιονισμού.
 • Ενδείξεις: Ενδεικτικές λυχνίες με μεγάλη διάρκεια ζωής που σηματοδοτούν τα παρακάτω: Ετοιμότητα και λειτουργία της αντλίας, ενεργοποίηση του πιεζοστάτη, ενεργοποίηση του πλωτηροδιακόπτη, απενεργοποίηση της αυτόματης λειτουργίας, απενεργοποίηση της θέρμανσης κινητήρα, συναγερμό θερμοκρασίας, συναγερμό πίεσης λαδιού, εσφαλμένη εκκίνηση, συναγερμό ιμάντα, χαμηλή στάθμη καυσίμου, συγκεντρωτικό σφάλμα, χειροκίνητη διακοπή
 • Πλήκτρα: Πλήκτρο πίεσης για τη χειροκίνητη διακοπή, τη μπαταρία εκκίνησης Α, τη μπαταρία εκκίνησης Β, τη δοκιμή λυχνιών και την επιβεβαίωση συναγερμών και μηνυμάτων προειδοποίησης
 • Ασφάλειες: Προστατευτικές ασφάλειες για τη θέρμανση και το φορτιστή μπαταριών στον ηλεκτρικό πίνακα
 • Εκκίνηση κινητήρα: Αυτόματη διαδικασία εκκίνησης με 6 προσπάθειες εκκίνησης μέσω δύο ανταλλάξιμων μπαταριών ή απευθείας μέσω του πλήκτρου εκκίνησης στο μπροστινό κάλυμμα
 • Προστασία κινητήρα: Επιτήρηση των τυπικών παραμέτρων λειτουργίας του πετρελαιοκινητήρα (θερμοκρασία, πίεση λαδιού κλπ.) χωρίς διακοπή
 • Επιτήρηση της τροφοδοσίας νερού: Μέσω ενός πλωτηροδιακόπτη, έτσι ώστε η στάθμη νερού να βρίσκεται πάντα τουλάχιστον στα 2/3 της δεξαμενής προσαγωγής
 • Επιτήρηση της ηλεκτρικής τροφοδοσίας: Μήνυμα σφάλματος στο φορτιστή μπαταριών σε περίπτωση διακοπής της ηλεκτρικής τροφοδοσίας
 • Συγκεντρωτική αναφορά σημάτων: Τα σφάλματα όλων των ειδών, προβάλλονται με μια κοινή ένδειξη.
 • Μεμονωμένη αναφορά σημάτων: Τα σημαντικά μεμονωμένα σφάλματα προβάλλονται μέσω ξεχωριστών ενδείξεων σφάλματος
 • Μηνύματα και επιβεβαίωση σφαλμάτων: Όλα τα μηνύματα σφάλματος εμφανίζονται μέσω λυχνιών LED, απεικονίζονται στην οθόνη με κωδικούς σφαλμάτων και πρέπει να επιβεβαιωθούν

Λογισμικό:

 • Προγραμματίζεται εργοστασιακά για την πλήρως αυτόματη λειτουργία
 • Πληροφορίες σχετικά με την ταχύτητα κινητήρα, την τάση φόρτισης και το ρεύμα φόρτισης.
 • Πλοήγηση μενού με χρήση συμβόλων

Ανταποκρίνεται στα παρακάτω πρότυπα:

 • Σταθερές εγκαταστάσεις πυρόσβεσης - Αυτόματες εγκαταστάσεις καταιονισμού (EN 12845), κεφάλαιο σχετικά με τις πετρελαιοκίνητες αντλίες
 • Ηλεκτρικός εξοπλισμός μηχανημάτων (EN 60204-1)
 • Συνδυασμοί ηλεκτρικών πινάκων χαμηλής τάσης (EN 61439-1 και EN 61439-2)
 • ΗΜΣ – Αντοχή σε παρεμβολές για βιομηχανικά περιβάλλοντα (EN 61000-6-2)
 • ΗΜΣ – Εκπομπή παρεμβολών για κατοικήσιμους χώρους, επαγγελματικούς χώρους και μικρές επιχειρήσεις (EN 61000-6-3)

Περιγραφή λειτουργίας:

Με τα συστήματα ελέγχου Wilo SC-Fire D μπορούν να ελεγχθούν οι αντλίες με πετρελαιοκινητήρα, οι αισθητήρες για τη διαχείριση της αντλίας και το επίπεδο πληροφοριών. Η μονάδα SC ελέγχεται μέσω ενός μικροεπεξεργαστή με Soft-PLC. Αυτή χρησιμοποιείται για τον έλεγχο και τη ρύθμιση των απαιτούμενων λειτουργιών των πυροσβεστικών συγκροτημάτων, καθώς και για τους δοκιμαστικούς ελέγχους λειτουργίας, όπως ορίζει το πρότυπο EN 12845.

Η λειτουργία της μονάδας πυρόσβεσης βασίζεται στη διαδοχική βαθμονόμηση του πιεζοστάτη κατά την εκκίνηση της αντλίας.

Αν ζητηθεί μια μεγάλη ποσότητα νερού λόγω του ανοίγματος ενός ή περισσότερων κυκλωμάτων ή λόγω ενός ελαττωματικού σπρίνκλερ, τότε η πίεση στο σύστημα μειώνεται. Κατόπιν, ο πίνακας SC-Fire εκκινεί την πετρελαιοκίνητη αντλία. Μόλις συνδεθεί το κύκλωμα σπρίνκλερ ή η βάνα φραγής, μέσω της οποίας γίνεται η τροφοδοσία των κεφαλών σπρίνκλερ, δημιουργείται πάλι η πίεση συστήματος. Σε αυτήν την περίπτωση πρέπει να πιέσετε τα πλήκτρα στοπ στον πίνακα SC-Fire, για να σταματήσετε την αντλία.

Περισσότερες πληροφορίες:

Ένα σημαντικό πλεονέκτημα του Smart Controller SC-Fire είναι ο εύκολος χειρισμός της αξιόπιστης τεχνολογίας κόκκινου πλήκτρου της Wilo Ο κύριος άξονας του SC είναι η προγραμματιζόμενη μονάδα ελέγχου Soft PLC, η οποία βασίζεται αποκλειστικά στην πολυετή εμπειρία της Wilo. Όλος ο προγραμματισμός γίνεται εσωτερικά. Έτσι αυτά τα συστήματα ελέγχου καινούργιας γενιάς μπορούν να χρησιμοποιηθούν ευέλικτα και ικανοποιούν τις ειδικές απαιτήσεις των πελατών σε όλες τις αγορές.

Wilo-Control SC-Fire J (αντλία Jockey με ηλεκτροκινητήρα)

Υλικός εξοπλισμός:

Πλήρως ηλεκτρομηχανική μονάδα ελέγχου, τοποθετημένη σε βαμμένο χαλύβδινο περίβλημα, με βαθμό προστασίας IP54, συστήματα ελέγχου και πλήκτρα στη μπροστινή πόρτα

Χαρακτηριστικά και λειτουργίες:

Ο σχεδιασμός της μονάδας ελέγχου εξαρτάται από την ισχύ της συνδεδεμένης αντλίας. Η συσκευή περιλαμβάνει τα ακόλουθα εξαρτήματα:

 • Γενικός διακόπτης: Για την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του ηλεκτρικού πίνακα
 • Ενδείξεις: Ενδεικτικές λυχνίες με μεγάλη διάρκεια ζωής, που σηματοδοτούν την ετοιμότητα και τη λειτουργία της αντλίας και το συγκεντρωτικό σφάλμα
 • Διακόπτες: Περιστρεφόμενος διακόπτης για τη ρύθμιση της χειροκίνητης ή της αυτόματης λειτουργίας
 • Εκκίνηση κινητήρα: Απευθείας εκκίνηση
 • Προστασία κινητήρα: Διακόπτης για προστασία ενάντια στα βραχυκυκλώματα και τα υπερβολικά φορτία
 • Μεμονωμένη αναφορά σημάτων: Μήνυμα σφάλματος κινητήρα (βραχυκύκλωμα, υπερβολικό φορτίο)
 • Μηνύματα και επιβεβαίωση σφαλμάτων: Το μήνυμα σφάλματος κινητήρα υποδεικνύεται από τις αντίστοιχες λυχνίες LED. Η επιβεβαίωση γίνεται κατά την επανεκκίνηση του προστατευτικού διακόπτη κινητήρα

Ανταποκρίνεται στα παρακάτω πρότυπα:

 • Σταθερές εγκαταστάσεις πυρόσβεσης - Αυτόματες εγκαταστάσεις καταιονισμού (EN 12845), κεφάλαιο σχετικά με τις αντλίες Jockey
 • Ηλεκτρικός εξοπλισμός μηχανημάτων (EN 60204-1)
 • Συνδυασμοί ηλεκτρικών πινάκων χαμηλής τάσης (EN 61439-1 και EN 61439-2)
 • ΗΜΣ – Αντοχή σε παρεμβολές για βιομηχανικά περιβάλλοντα (EN 61000-6-2)
 • ΗΜΣ – Εκπομπή παρεμβολών για κατοικήσιμους χώρους, επαγγελματικούς χώρους και μικρές επιχειρήσεις (EN 61000-6-3)

Περιγραφή λειτουργίας:

Η μονάδα Wilo Control Fire J ελέγχει την αντλία Jockey με ηλεκτροκινητήρα και αισθητήρες, ενώ χρησιμοποιείται και για τους δοκιμαστικούς ελέγχους λειτουργίας, όπως ορίζει το πρότυπο EN 12845.

Η λειτουργία της μονάδας πυρόσβεσης βασίζεται στη διαδοχική βαθμονόμηση του πιεζοστάτη κατά την εκκίνηση της αντλίας.

Η αντλία Jockey που χρησιμοποιείται για την αύξηση πίεσης εκκινείται πρώτη και διασφαλίζει την πλήρωση του συστήματος με νερό και τη διατήρησή του υπό πίεση. Αυτή η αντλία ενεργοποιείται σε περίπτωση πτώσης της πίεσης στο σύστημα. Ο έλεγχος εκκίνησης και διακοπής γίνεται μέσω ενός σωστά βαθμονομημένου πιεζοστάτη.

Στοιχεία λειτουργίας
 • Μανομετρικό μέγ. H
  47.48
 • Μέγιστη πίεση λειτουργίας PN
  10 bar
 • Πίεση προσαγωγής
  6 bar
Στοιχεία κινητήρα
 • Ονομαστική ισχύς P2
  5.50 kW
 • Συντελεστής ισχύος cos φ
  0.88
 • Protection class control panel
  IP54
Υλικά
 • Κέλυφος αντλίας
  5.1301, EN-GJL-250
 • Πτερωτή
  1.4408, GX5CrNiMo19-11-2
 • Άξονας
  1.4057, X20CrNi17-2
 • Στεγανοποίηση άξονα
  BVEGG
 • Υλικό στεγανοποιητικού
  EPDM
Πληροφορίες για τοποθετήσεις παραγγελίας
 • Κατασκευαστής
  Wilo
 • Ονομασία προϊόντος
  SiFire EN 32/200-193-5.5/6.8/0.55 EDJ
 • Καθαρό βάρος περ. m
  705 kg
 • Κωδικός τεμαχίου
  4183996

Χαρακτηριστικά διαγράμματα

SiFire EN 32/200

SiFire EN 32/200
SiFire EN 32/200

Πληροφορίες παραγγελίας

Information for order placements
 • Κατασκευαστής
  Wilo
 • Ονομασία προϊόντος
  SiFire EN 32/200-193-5.5/6.8/0.55 EDJ
 • Αριθμός EAN
  4048482372273
 • Κωδικός τεμαχίου
  4183996
 • Μικτό βάρος περ. m
  735.0 kg
 • Καθαρό βάρος περ. m
  705 kg
 • Συνολικό μήκος L
  1230.0 mm
 • Ύψος χωρίς συσκευασία H
  1463 mm
 • Χρώμα
  πράσινο/μαύρο/ασημί
 • Ιδιότητες συσκευασίας
  Συσκευασία πώλησης
 • Τρόπος συσκευασίας
  Ειδικά παλέτα
 • Αριθμός ανά στρώση
  1
 • Πλάτος χωρίς συσκευασία L
  1547.0 mm
 • Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας
  1
 • Αριθμός ανά παλέτα
  1

Downloads

Wilo-MVIL

Article Number 4086201
Edition 1502
Αριθμός έκδοσης 03
Σχήμα σελίδας A4
Αριθμός σελίδων 13

PDF (1 MB)

Λήψη

Wilo-SiFire EN

Αριθμός σελίδων 40

PDF (7 MB)

Λήψη

Wilo-Control SC-Fire Diesel

Article Number 2541367
Edition 1510
Αριθμός έκδοσης 02
Σχήμα σελίδας A4
Αριθμός σελίδων 33

PDF (2 MB)

Λήψη

Wilo-Control SC-Fire Electric

Article Number 2539954, 2541365, 2541366
Edition 1510
Αριθμός έκδοσης 02
Σχήμα σελίδας A4
Αριθμός σελίδων 31

PDF (2 MB)

Λήψη

Wilo-Control SC-Fire Jockey

Αριθμός σελίδων 10

PDF (866 kB)

Λήψη

PDF: SiFire EN 32/200-193-5.5/6.8/0.55 EDJ

Διαμόρφωση

Επιλογή σελίδας

Σχήμα σελίδας

Προαιρετικές πληροφορίες

Μπορείτε να δώσετε τα προσωπικά σας στοιχεία, που θέλετε να είναι στην κεφαλίδα.

Αποθήκευση