SiFire EN 40/200-210-15 E

Φύλλο στοιχείων

Υλικά
 • Κέλυφος αντλίας
  5.1301, EN-GJL-250
 • Πτερωτή
  1.4408, GX5CrNiMo19-11-2
 • Άξονας
  1.4057, X20CrNi17-2
Στοιχεία λειτουργίας
 • Μανομετρικό μέγ.
  128.00 m
 • Ελάχ. θερμοκρασία υγρού
  3 °C
 • Μέγ. θερμοκρασία υγρού
  50 °C
 • Μέγ. θερμοκρασία περιβάλλοντος
  40 °C
Στοιχεία κινητήρα
 • Μηχανική ονομαστική ισχύς
  15.00 kW
 • Συντελεστής ισχύος
  0.88
 • Βαθμός προστασίας
  IP54
Πληροφορίες για τοποθετήσεις παραγγελίας
 • Καθαρό βάρος περ.
  481 kg
 • Κατασκευαστής
  Wilo
 • Περιγραφή προϊόντος
  SiFire EN 40/200-210-15 E
 • Περιγραφή
  4183661

Χαρακτηριστικά διαγράμματα

SiFire EN 40/200

SiFire EN 40/200
SiFire EN 40/200

Πληροφορίες παραγγελίας

Information for order placements
 • Κατασκευαστής
  Wilo
 • Περιγραφή προϊόντος
  SiFire EN 40/200-210-15 E
 • Αριθμός EAN
  4048482375625
 • Περιγραφή
  4183661
 • Μικτό βάρος περ.
  511.0 kg
 • Καθαρό βάρος περ.
  481 kg
 • Συνολικό μήκος
  568.0 mm
 • Ύψος χωρίς συσκευασία
  1463 mm
 • Χρώμα
  πράσινο/μαύρο/ασημί
 • Ιδιότητες συσκευασίας
  Συσκευασία πώλησης
 • Τρόπος συσκευασίας
  Ειδικά παλέτα
 • Αριθμός ανά στρώση
  1
 • Πλάτος χωρίς συσκευασία
  1747.0 mm
 • Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας
  1
 • Αριθμός ανά παλέτα
  1

Τεχνική περιγραφή

Πιεστικό συγκρότημα ως πλήρως αυτόματη συμπαγής εγκατάσταση για σκοπούς πυρόσβεσης κατά DIN 12845.

Αποτελείται από αντλία με οριζόντια πλάκα έδρασης – EN 733 – με αποστάτη ζεύξης, ηλεκτροκινητήρα και δοχείο πίεσης μεμβράνης (περιεχόμενο: 20 L) καθώς και ηλεκτρικό πίνακα, σε ανθεκτική κατασκευή στήριξης.

Μοντέλο SC-Fire Ε για τον ηλεκτροκινητήρα, εξοπλισμένο με ελεγκτή Smart Controller, στιβαρή κατασκευή από εξαρτήματα ειδικού προφίλ με εγκοπές για περονοφόρο όχημα και γάντζους, ώστε να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη, ασφαλής μεταφορά. Στήριγμα ρυθμιζόμενου ύψους για το συλλέκτη και ειδική πλάκα έδρασης, μέσω του οποίου μειώνεται σημαντικά η μετάδοση κραδασμών και αυξάνεται η αξιοπιστία και η διάρκεια ζωής.

Κύκλωμα με διπλό πιεζοστάτη, μανόμετρο, βαλβίδα αντεπιστροφής και βάνα για την αυτόματη εκκίνηση της κύριας και εφεδρικής αντλίας (προστασία από μη εξουσιοδοτημένη χρήση). Τα καλώδια είναι κρυμμένα στην κατασκευή και προστατεύονται από κραδασμούς και κοψίματα. Στάνταρ εξοπλισμένο με βαθμονομημένο διάφραγμα τοποθετημένο απευθείας στο κέλυφος της κύριας αντλίας, για την αποτροπή της υπερθέρμανσης σε περίπτωση μηδενικής παροχής.

Ηλεκτρικός πίνακας SC-Fire E για συστήματα πυρόσβεσης κατά EN 12845.

Ηλεκτρικός πίνακας ενσωματωμένος σε περίβλημα από χαλύβδινο έλασμα, σύμφωνα με το βαθμό προστασίας IP54.

Μονάδα ελέγχου υψηλής ποιότητας και ιδιαίτερα εύκολη λειτουργία χάρη στη μονάδα ελέγχου SC-Fire, με οθόνη LC συμβόλων, απλή πλοήγηση χάρη στην απλή διαμόρφωση του μενού, περιστρεφόμενος διακόπτης για τη γρήγορη ρύθμιση των παραμέτρων. Μονάδα ελέγχου και ρύθμισης σε ετοιμότητα επικοινωνίας για την επιτήρηση της λειτουργίας του συστήματος.

Εγκατάσταση έτοιμα καλωδιωμένη για σύνδεση και συναρμολογημένη με σωλήνωση στο βασικό πλαίσιο.

Πίεση παροχής:

Κατά το σχεδιασμό της παραμετροποίησης συστήματος πρέπει να λάβετε υπόψη τη μέγιστη πίεση προσαγωγής (βλέπε "Τεχνικά στοιχεία"). Η μέγιστη επιτρεπτή πίεση προσαγωγής είναι η διαφορά από τη μέγιστη πίεση λειτουργίας του συστήματος, αντίστοιχα μειωμένη κατά το μέγιστο μανομετρικό ύψος που πρέπει να ληφθεί υπόψη όταν Q = 0. Σε εγκαταστάσεις καταιονισμού κατά EN 12845, η μέγιστη πίεση νερού επιτρέπεται να είναι 12 bar. Σε εγκαταστάσεις καταιονισμού με μεγάλη ανοδική κλίση, όπου η διαφορά ύψους ανάμεσα στο υψηλότερο και το χαμηλότερο σπρίνκλερ είναι μεγαλύτερη από 45 m, η πίεση νερού στην έξοδο της αντλίας ή στις σωληνώσεις μπορεί να είναι μεγαλύτερη από 12 bar, εφόσον όλα τα εξαρτήματα έχουν επιλεγεί για αυτήν την τιμή πίεσης.

Εγκατάσταση της πιεστικής αντλίας σύμφωνα με τις προϋποθέσεις αναρρόφησης.

Για την κύρια αντλία πρέπει να εγκαταστήσετε ένα δοχείο πλήρωσης με σύνδεση στο σωλήνα κατάθλιψης πάνω από την αντλία.

Παροχή

Ρύθμιση συστήματος έως και 750 m³/h (208 L/s) για την κύρια αντλία.

Ηλεκτρικός πίνακας/σύστημα ελέγχου για συστήματα τροφοδοσίας νερού πυρόσβεσης

Wilo-Control SC-Fire E (κύρια αντλία με ηλεκτροκινητήρα)

Υλικός εξοπλισμός:

Πλήρως ηλεκτρονική κεντρική μονάδα ελέγχου, τοποθετημένη σε βαμμένο χαλύβδινο περίβλημα, με βαθμό προστασίας IP54, οθόνες ελέγχου και προβολής στην μπροστινή πόρτα

Χαρακτηριστικά και λειτουργίες:

Ο σχεδιασμός της μονάδας ελέγχου εξαρτάται από την ισχύ της συνδεδεμένης αντλίας (απευθείας εκκίνηση ή σύνδεση αστέρα/τριγώνου). Η συσκευή περιλαμβάνει τα ακόλουθα εξαρτήματα:

 • Γενικός διακόπτης: Για την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του ηλεκτρικού πίνακα. (Σε περίπτωση μη εξουσιοδοτημένης χρήσης αν προκληθεί πυρκαγιά)
 • Οθόνη: Οθόνη χειρισμού και προβολής ενσωματωμένη στην πόρτα του ηλεκτρικού πίνακα. Προβάλλει τα δεδομένα και την κατάσταση λειτουργίας της αντλίας και της μονάδας ελέγχου και ρύθμισης μέσω ενός συνδυασμού συμβόλων και αριθμητικών κωδικών. Η επιλογή των μενού και η παραμετροποίηση γίνεται με το κόκκινο πλήκτρο
 • Μικροεπεξεργαστής με Soft-PLC: PLC μικροεπεξεργαστής (Soft-PLC), που δουλεύει μέσω προγραμματισμού, τροφοδοτικού και καλωδίωσης I/O. Ο προγραμματισμός εξαρτάται από το σύστημα και την εγκατάσταση καταιονισμού.
 • Ενδείξεις: Ενδεικτικές λυχνίες με μεγάλη διάρκεια ζωής που σηματοδοτούν την ετοιμότητα και τη λειτουργία της αντλίας, την ενεργοποίηση του πιεζοστάτη και του πλωτηροδιακόπτη, μια εσφαλμένη εκκίνηση, ένα συγκεντρωτικό σφάλμα, τη χειροκίνητη εκκίνηση και τη χειροκίνητη διακοπή
 • Πλήκτρα: Πλήκτρα πίεσης για τη χειροκίνητη εκκίνηση και τη χειροκίνητη διακοπή, τη δοκιμή λυχνιών και την επιβεβαίωση συναγερμών και μηνυμάτων προειδοποίησης
 • Ασφάλειες: Προστατευτικές ασφάλειες, που επιτρέπουν το ρεύμα εκκίνησης για τουλάχιστον 20 s
 • Εκκίνηση κινητήρα: Ρελέ ενεργοποίησης για απευθείας ενεργοποίηση, έως 22 kW. Σε περίπτωση μεγαλύτερης ισχύος, εκκίνηση μέσω σύνδεσης αστέρα/τριγώνου
 • Προστασία κινητήρα: Ένδειξη βλάβης
 • Επιτήρηση της τροφοδοσίας νερού: Μέσω ενός πλωτηροδιακόπτη, έτσι ώστε η στάθμη νερού να βρίσκεται πάντα τουλάχιστον στα 2/3 της δεξαμενής προσαγωγής
 • Επιτήρηση ισχύος: Ηλεκτρική τροφοδοσία και ισχύς της αντλίας
 • Συγκεντρωτική αναφορά σημάτων: Τα σφάλματα όλων των ειδών, προβάλλονται με μια κοινή ένδειξη.
 • Μεμονωμένη αναφορά σημάτων: Μέσω ενός μεμονωμένου δείκτη σφαλμάτων προβάλλεται το σημαντικότερο μήνυμα σφάλματος "Εσφαλμένη εκκίνηση"
 • Μηνύματα και επιβεβαίωση σφαλμάτων: Όλα τα μηνύματα σφάλματος εμφανίζονται μέσω λυχνιών LED, απεικονίζονται στην οθόνη με κωδικούς σφαλμάτων και πρέπει να επιβεβαιωθούν

Λογισμικό:

 • Προγραμματίζεται εργοστασιακά για την πλήρως αυτόματη λειτουργία
 • Πληροφορίες για την τάση, την ένταση ρεύματος και την ισχύ της αντλίας
 • Πλοήγηση μενού με χρήση συμβόλων

Ανταποκρίνεται στα παρακάτω πρότυπα:

 • Σταθερές εγκαταστάσεις πυρόσβεσης - Αυτόματες εγκαταστάσεις καταιονισμού (EN 12845), κεφάλαιο σχετικά με τις ηλεκτροκίνητες αντλίες
 • Ηλεκτρικός εξοπλισμός μηχανών (EN 60204-1)
 • Διατάξεις διακοπής και ελέγχου χαμηλής τάσης (EN 61439-1 και EN 61439-2)
 • EMC – Ατρωσία για βιομηχανικά περιβάλλοντα (EN 61000-6-2)
 • EMC – Πρότυπο εκπομπής σε κατοικιακά, εμπορικά και βιοτεχνικά περιβάλλοντα (EN 61000-6-3)

Περιγραφή λειτουργίας:

Με τα συστήματα ελέγχου Wilo SC-Fire E μπορούν να ελεγχθούν οι αντλίες με ηλεκτροκινητήρα, οι αισθητήρες για τη διαχείριση της αντλίας και το επίπεδο πληροφοριών. Η μονάδα SC ελέγχεται μέσω ενός μικροεπεξεργαστή με Soft-PLC. Αυτή χρησιμοποιείται για τον έλεγχο και τη ρύθμιση των απαιτούμενων λειτουργιών των πυροσβεστικών συγκροτημάτων, καθώς και για τους δοκιμαστικούς ελέγχους λειτουργίας, όπως ορίζει το πρότυπο EN 12845.

Η λειτουργία της μονάδας πυρόσβεσης βασίζεται στη διαδοχική βαθμονόμηση του πιεζοστάτη κατά την εκκίνηση της αντλίας.

Αν ζητηθεί μια μεγάλη ποσότητα νερού λόγω του ανοίγματος ενός ή περισσότερων κυκλωμάτων ή λόγω ενός ελαττωματικού σπρίνκλερ, τότε η πίεση στο σύστημα μειώνεται. Κατόπιν, ο πίνακας SC-Fire εκκινεί την κύρια αντλία. Μόλις συνδεθεί το κύκλωμα σπρίνκλερ ή η βάνα φραγής, μέσω της οποίας γίνεται η τροφοδοσία των κεφαλών σπρίνκλερ, στο σύστημα θα δημιουργηθεί ξανά η πίεση συντήρησης (πίεση ηρεμίας). Σε αυτήν την περίπτωση πρέπει να πιέσετε τα πλήκτρα στοπ στον πίνακα SC-Fire, για να σταματήσετε την κύρια αντλία.

Περισσότερες πληροφορίες:

Ένα σημαντικό πλεονέκτημα του Smart Controller SC-Fire είναι ο εύκολος χειρισμός της αξιόπιστης τεχνολογίας κόκκινου πλήκτρου της Wilo Ο κύριος άξονας του SC είναι η προγραμματιζόμενη μονάδα ελέγχου Soft PLC, η οποία βασίζεται αποκλειστικά στην πολυετή εμπειρία της Wilo. Όλος ο προγραμματισμός γίνεται εσωτερικά. Έτσι αυτά τα συστήματα ελέγχου καινούργιας γενιάς μπορούν να χρησιμοποιηθούν ευέλικτα και ικανοποιούν τις ειδικές απαιτήσεις των πελατών σε όλες τις αγορές.

Στοιχεία λειτουργίας
 • Μανομετρικό μέγ.
  128.00 m
 • Ελάχ. θερμοκρασία υγρού
  3 °C
 • Μέγ. θερμοκρασία υγρού
  50 °C
 • Μέγ. θερμοκρασία περιβάλλοντος
  40 °C
 • Πίεση προσαγωγής
  0.59 bar
Στοιχεία κινητήρα
 • Μηχανική ονομαστική ισχύς
  15.00 kW
 • Συντελεστής ισχύος
  0.88
 • Βαθμός προστασίας
  IP54
Υλικά
 • Κέλυφος αντλίας
  5.1301, EN-GJL-250
 • Πτερωτή
  1.4408, GX5CrNiMo19-11-2
 • Άξονας
  1.4057, X20CrNi17-2
Πληροφορίες για τοποθετήσεις παραγγελίας
 • Κατασκευαστής
  Wilo
 • Περιγραφή προϊόντος
  SiFire EN 40/200-210-15 E
 • Καθαρό βάρος περ.
  481 kg
 • Περιγραφή
  4183661

Downloads

Wilo-MVIL

Article Number 4086201
Edition 1502
Αριθμός έκδοσης 03
Σχήμα σελίδας A4
Αριθμός σελίδων 13

PDF (1 MB)

Λήψη

Wilo-SiFire EN

Αριθμός σελίδων 40

PDF (7 MB)

Λήψη

Wilo-Control SC-Fire Diesel

Article Number 2541367
Edition 1510
Αριθμός έκδοσης 02
Σχήμα σελίδας A4
Αριθμός σελίδων 33

PDF (2 MB)

Λήψη

Wilo-Control SC-Fire Electric

Article Number 2539954, 2541365, 2541366
Edition 1510
Αριθμός έκδοσης 02
Σχήμα σελίδας A4
Αριθμός σελίδων 31

PDF (2 MB)

Λήψη

Wilo-Control SC-Fire Jockey

Αριθμός σελίδων 10

PDF (866 kB)

Λήψη

PDF: SiFire EN 40/200-210-15 E

Διαμόρφωση

Επιλογή σελίδας

Σχήμα σελίδας

Προαιρετικές πληροφορίες

Μπορείτε να δώσετε τα προσωπικά σας στοιχεία, που θέλετε να είναι στην κεφαλίδα.

Αποθήκευση