SiFlux 21-IL-E 50/180-7,5/2-SC-16-T4

Φύλλο στοιχείων

Υδραυλικά στοιχεία
 • Αριθμός των αντλιών
  3
 • Μέγιστη πίεση λειτουργίας PN
  16 bar
 • Ελάχ. θερμοκρασία υγρού Tmin
  0 °C
 • Μέγ. θερμοκρασία υγρού Tmax
  100 °C
 • Θερμοκρασία περιβάλλοντος ελάχ. Tmin
  5 °C
 • Μέγ. θερμοκρασία περιβάλλοντος Tmax
  40 °C
Στοιχεία κινητήρα
 • Ηλεκτρική σύνδεση
  3~380 V, 50/60 Hz
 • Ισχύς άξονα P2(Q=μέγ.) της επιλ. πτερωτής * αριθμός αντλιών
  7500 W
 • Ονομαστική ισχύς P2
  7,50 kW
 • Ονομαστικό ρεύμα IN
  13,20 A
 • Ταχύτητα μέγ. nmax
  2900 σ.α.λ.
 • Εκπομπή ραδιοπαρεμβολών
  EN 61800-3
 • Αντοχή σε παρεμβολές
  EN 61800-3
 • Βαθμός προστασίας κινητήρα
  IP55
Υλικά
 • Κέλυφος αντλίας
  5.1301/EN-GJL-250, με επίστρωση KTL
 • Πτερωτή
  Cast iron
 • Στεγανοποίηση άξονα
  AQ1EGG
Διαστάσεις εγκατάστασης
 • Σύνδεση σωλήνα στην πλευρά αναρρόφησης
  DN 50
 • Σύνδεση σωλήνα στην κατάθλιψη
  DN 50
Πληροφορίες για τοποθετήσεις παραγγελίας
 • Κατασκευαστής
  Wilo
 • Ονομασία προϊόντος
  SiFlux 21-IL-E 50/180-7,5/2-SC-16-T4
 • Αριθμός EAN
  4048482422299
 • Κωδικός τεμαχίου
  4189224
 • Καθαρό βάρος περ. m
  799 kg
 • Μικτό βάρος περ. m
  1058,0 kg
 • Μήκος με τη συσκευασία
  2600 mm
 • Ύψος με τη συσκευασία
  1500 mm
 • Πλάτος με τη συσκευασία
  2200 mm
 • Ιδιότητες συσκευασίας
  Συσκευασία πώλησης
 • Τρόπος συσκευασίας
  Ειδικά παλέτα
 • Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας
  1

Τεχνική περιγραφή

Υψηλής απόδοσης, προσυναρμολογημένο συγκρότημα πολλών αντλιών για εφαρμογές θέρμανσης και κλιματισμού αποτελούμενη από πλάκα βάσης με αντικραδασμικά, αποστάτες φλάντζας, 2 βαμμένους χαλύβδινους διανομείς με μανόμετρα αναρρόφησης και κατάθλιψης, n ηλεκτρονικά ελεγχόμενες αντλίες Inline (μαζί με 1 εφεδρική αντλία), έναν ηλεκτρικό πίνακα SCe-HLKK με υποδοχή, βαλβίδες αντεπιστροφής στην κατάθλιψη, χειροκίνητες βαλβίδες απόφραξης, κόντρα φλάντζες με στεγανωτικά στην αναρρόφηση και στην κατάθλιψη, κώνους και έναν κωδικοποιητή διαφορικής πίεσης με καλώδια σύνδεσης.

Αυτό το έτοιμο για λειτουργία, αυτόνομο συγκρότημα έχει σχεδιαστεί κυρίως για την άντληση νερού θέρμανσης (κατά το VD 2035), ψυχρού νερού και μειγμάτων νερού/γλυκόλης χωρίς καυστικές ουσίες σε κλειστά κυκλώματα θέρμανσης, κλιματισμού και ψύξης. Με μηχανικό στυπιοθλίπτη για άντληση νερού θερμοκρασίας μέχρι Tmax.=+120 °C.

Υπόδειξη: Εάν χρησιμοποιούνται μείγματα νερού / γλυκόλης (ή αντλούμενα υγρά με άλλο ιξώδες από αυτό του καθαρού νερού), πρέπει να λάβετε προηγουμένως την έγκριση της Wilo.

Εξαρτήματα

Ηλεκτρικός πίνακας

Ηλεκτρονικός εξοπλισμός

Πλήρως ηλεκτρονικός ρυθμιστής Smart (SCe) σε χαλύβδινο περίβλημα, αποτελούμενος από εσωτερική τάση τροφοδοσίας, μικροεπεξεργαστή με "Soft-PLC", αναλογικές και ψηφιακές εισόδους και εξόδους, οθόνη LCD (εσωτερικού φωτισμού) για την προβολή δεδομένων λειτουργίας, παραμέτρων ελεγκτή, καταστάσεων λειτουργίας των αντλιών, μηνυμάτων σφάλματος και ιστορικού. Λυχνίες LED για προβολή της κατάστασης της εγκατάστασης (λειτουργία/βλάβη) Ρύθμιση των παραμέτρων και αναγνώριση μηνυμάτων βλάβης μέσω της «τεχνολογίας κόκκινου πλήκτρου». Γενικός διακόπτης με κλειδί. Ψυχρές επαφές για γενικά μηνύματα λειτουργίας και βλάβης (SBM/SSM). Επαφές για εξωτερικό On/Off, και 2η ονομαστική τιμή Επιτήρησης ρήξης καλωδίων της διαδρομής αναμεταδότη. Διασφάλιση των μοτέρ αντλιών και του μετατροπέα συχνότητας στην έκδοση άμεσης εκκίνησης: μέσω προστατευτικού διακόπτη κινητήρα, στην έκδοση SD: Ασφάλεια σε συνδυασμό με θερμικό μηχανισμό ενεργοποίησης. Επαφείς για ενεργοποίηση των αντλιών στην έκδοση SD, μαζί με θερμικό μηχανισμό ενεργοποίησης και χρονορελέ στο συνδυασμό αστέρα/τριγώνου.

Αυτόματη ενεργοποίηση ανάλογα με το φορτίο 1 έως ν αντλιών φορτίου αιχμής, σε εξάρτηση από τα ρυθμιστικά μεγέθη

 • Σταθερή πίεση, p-c
 • Σταθερή διαφορική πίεση, dp-c
 • Ρυθμιστής θερμοκρασίας, n=f (Tx)
 • Ρυθμιστής στροφών, n=f (αναλογικά In)
 • Σταθερή διαφορά θερμοκρασίας, dT

Μετατροπέας συχνότητας με ημιτονοειδές φίλτρο για αδιαβάθμητη ρύθμιση της βασικής αντλίας. Ένδειξη πραγματικής τιμής μέσω αναλογικού σήματος 0-10 V για εξωτερική μονάδα μέτρησης/προβολής, τα 10 V αντιστοιχούν στην τελική τιμή του αισθητήρα. Εξωτερική τηλεμεταβολή ονομαστικής τιμής με σήμα 4-20 mA.

Πρόσθετο κόστος για δομοστοιχεία επιλογής και σύνδεσης σε αυτόματα κτιριακά συστήματα και συστήματα διαύλου (εργοστασιακή τοποθέτηση ή αργότερα μετά από τεχνική ενημέρωση).

Διακόπτης H-0-A (χειροκίνητα-μηδέν-αυτόματα): Προεπιλογή της λειτουργίας των μεμονωμένων αντλιών και χειροκίνητη λειτουργία σε περίπτωση «χειροκίνητης» βλάβης ρυθμιστή (λειτουργία σε διακοπή ρεύματος/ δοκιμαστική, με προστασία κινητήρα), «O» (απενεργοποιημένη αντλία - αδύνατη η ενεργοποίηση μέσω του συστήματος ελέγχου) και «αυτόματα» (αυτόματη λειτουργία αντλίας μέσω του συστήματος ελέγχου). Ρελέ αξιολόγησης για μηνύματα θετικού συντελεστή θερμοκρασίας, μεμονωμένης λειτουργίας και βλαβών. Μετατροπέας 0/2-10 V σε 0/4…20 mA, συσκευή ομαλής εκκίνησης για αντλίες φορτίου αιχμής, σύνδεση σε συστήματα BMS κατά το VDI 3814.

Συστήματα διαύλου: BACnet, LON-Bus, Modbus RTU.

Λειτουργίες λογισμικού

Πλήρως αυτόματος έλεγχος 1 έως 4 αντλιών με βασική αντλία ρυθμιζόμενης συχνότητας μέσω σύγκρισης ονομαστικών/πραγματικών τιμών. Σήμα αισθητήρα 4-20 mA (επιτήρηση ρήξης καλωδίου) για την πραγματική τιμή. Μενού με χρήση συμβόλων και αριθμών. Μπορούν να επιλεγούν 2 ρυθμίσεις παραμέτρων: απλό μενού (λειτουργία ονομαστικών τιμών ή ρυθμιστική λειτουργία) ή σύνθετο μενού (παράμετροι λειτουργίας και ρύθμισης). Με ή χωρίς εφεδρική αντλία, επιλογή από το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών. Αυτόματη αλλαγή στην εφεδρική αντλία σε περίπτωση βλάβης της κανονικής αντλίας. Ελεύθερη επιλογή τρόπου λειτουργίας των αντλιών (χειροκίνητα, απενεργοποίηση, αυτόματα) Μετρητής ωρών λειτουργίας ανά αντλία και εγκατάσταση. Ένδειξη κύκλων ενεργοποίησης ανά αντλία και εγκατάσταση.

Αυτόματα ρυθμιζόμενη εναλλαγή αντλιών:

 • Κανονική ρύθμιση: Παλμός - Η βασική αντλία εναλλάσσεται με κάθε νέα ζήτηση, ανεξάρτητα από τις ώρες λειτουργίας
 • Εναλλακτικά: Εναλλαγή των αντλιών σύμφωνα με τις ώρες λειτουργίας, κυκλική αλλαγή της βασικής αντλίας μετά από καθορισμένες ώρες λειτουργίας

Δοκιμαστική λειτουργία της αυτόματης αντλίας (pumps-kick)

 • μπορεί να ενεργοποιηθεί
 • Ο χρόνος μεταξύ δύο δοκιμών μπορεί να προγραμματιστεί

Επιτήρηση των μέγιστων και ελάχιστων τιμών του συστήματος με ρυθμιζόμενους χρόνους υστέρησης και ρυθμιζόμενα όρια. Επαφή εξωτερικού On/Off για την απενεργοποίηση της αυτόματης λειτουργίας της εγκατάστασης. Μνήμη ιστορικού βλαβών για τις τελευταίες 16 βλάβες. Αλλαγή ονομαστικής τιμής, η δεύτερη ονομαστική τιμή μπορεί να ενεργοποιηθεί μέσω επαφής. Δυνατότητα αντιστροφής λογικής για σήματα SBM και SSM. Εργοστασιακά προρυθμισμένες παράμετροι για απλή έναρξη χρήσης/ρύθμιση έναρξης.

Τηρούμενα πρότυπα

Ηλεκτρικός εξοπλισμός μηχανημάτων κατά EN 60204-1

Συνδυασμοί ηλεκτρικών πινάκων χαμηλής τάσης κατά EN 61439-1 και -2

Ατρωσία σε παρεμβολές για βιομηχανικά περιβάλλοντα EN 61000-6-2

Εκπομπή παρεμβολών για κατοικήσιμους χώρους, επαγγελματικούς χώρους και μικρές επιχειρήσεις

EN 61000-6-3 (μόνο για SC-FC έως 7,5 kW, για παραπέρα: EN 61000-6-4 Εκπομπή παρεμβολών για βιομηχανικά περιβάλλοντα)

Οριακές τιμές για το βαθμό απόδοσης κινητήρα κατά IEC TS 60034-31 έκδ. 1

Αντλίες

Ελαιολίπαντη, φυγοκεντρική αντλία τύπου Inline με ενσωματωμένο μετατροπέα συχνότητας για ηλεκτρονικό έλεγχο στη λειτουργία «Σταθερή διαφορά πίεσης» (dp-c).

Χειρισμός με ένα πλήκτρο

 • Καθορισμός ονομαστικών τιμών ή προσαρμογή στροφών
 • Επιλογή της ρυθμιστικής λειτουργίας

?p-c (σταθερή διαφορά πίεσης)

n σταθερό (αριθμός στροφών)

Ρυθμιστής PID

 • Αντλία ON/OFF
 • Επιλογή τρόπου λειτουργίας (για λειτουργία ζεύγους αντλιών):
 • Κύρια / εφεδρική λειτουργία
 • Παράλληλη λειτουργία
 • Παραμετροποίηση των παραμέτρων λειτουργίας
 • Επιβεβαίωση σφάλματος

Οθόνη αντλίας για προβολή

 • Τρόπος αυτόματου ελέγχου
 • Ονομαστική τιμή (διαφορά πίεσης ή αριθμός στροφών)
 • Σφάλματα και σήματα προειδοποιήσεων
 • Πραγματικές τιμές (π.χ. κατανάλωση ρεύματος, πραγματική τιμή αισθητήρα)
 • Στοιχεία λειτουργίας (π.χ. κατανάλωση ρεύματος, ώρες λειτουργίας)
 • Στοιχεία κατάστασης (π.χ. κατάσταση των ρελέ σημάτων SSM και SBM)
 • Στοιχεία συσκευών (π.χ. ονομασία αντλίας)

Διεπαφές

 • Είσοδος ελέγχου "Προτεραιότητα OFF"
 • Είσοδος ελέγχου «Εξωτερική εναλλαγή αντλιών» (ενεργή μόνο στη λειτουργία ζεύγους αντλιών)
 • Αναλογική είσοδος 0-10 V, 2-10 V, 0-20 mA, 4-20 mA για ρυθμιστική λειτουργία (DDC) ή για τηλερύθμιση της ονομαστικής τιμής
 • Αναλογική είσοδος 0-10 V, 2-10 V, 0-20 mA, 4-20 mA για το σήμα πραγματικής τιμής του κωδικοποιητή πίεσης
 • Υπέρυθρη διεπαφή για ασύρματη επικοινωνία με το δομοστοιχείο Wilo IR και με τη συσκευή λειτουργία και συντήρηση του Wilo IR-Monitor
 • Υποδοχή δομοστοιχείων Wilo IF για σύνδεση στο αυτόματο σύστημα κτιρίου
 • Ρυθμιζόμενη ψυχρή επαφή σήματος βλάβης, λειτουργίας και ετοιμότητας
 • Διεπαφή για σύνδεση ζεύγους αντλιών

Τριφασικός κινητήρας με μετατροπέα συχνότητας, ενσωματωμένη διαχείριση δίδυμης αντλίας, ρυθμιζόμενο χρονοδιάστημα για την εναλλαγή αντλιών (σε λειτουργία ζεύγους αντλιών), ενσωματωμένη πλήρης προστασία κινητήρα, διάφορες λειτουργίες για θέρμανση (HV) ή κλιματισμό (AC), φραγή πρόσβασης, διάφορα επίπεδα χειρισμού: Κανονικά/Συντήρηση.

Περιεχόμενο παράδοσης

 • Συγκρότημα πολλών αντλιών Wilo-SiFlux
 • Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-SiFlux
 • Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας αντλίας
 • Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας ηλεκτρικού πίνακα
Στοιχεία λειτουργίας
 • Υγρό
  Water
 • Αριθμός των αντλιών
  3
 • Ελάχ. θερμοκρασία υγρού Tmin
  0 °C
 • Μέγ. θερμοκρασία υγρού Tmax
  100 °C
 • Μέγιστη πίεση λειτουργίας p
  16 bar
 • Μέγ. θερμοκρασία περιβάλλοντος Tmax
  40 °C
Στοιχεία κινητήρα
 • Εκπομπή ραδιοπαρεμβολών
  EN 61800-3
 • Αντοχή σε παρεμβολές
  EN 61800-3
 • Κινητήρας-Κλάση απόδοσης κινητήρα
  IE4
 • Ηλεκτρική σύνδεση
  3~380 V, 50/60 Hz
 • Ονομαστική ισχύς P2
  7500,0 W
 • Ταχύτητα μέγ. nmax
  2900 σ.α.λ.
 • Ονομαστικό ρεύμα IN
  13,20 A
 • Βαθμός προστασίας κινητήρα
  IP55
Υλικά
 • Κέλυφος αντλίας
  5.1301/EN-GJL-250, με επίστρωση KTL
 • Πτερωτή
  Cast iron
 • Στεγανοποίηση άξονα
  AQ1EGG
 • Υλικό σωληνώσεων
  Steel
Διαστάσεις εγκατάστασης
 • Σύνδεση σωλήνα στην πλευρά αναρρόφησης
  DN 50
 • Σύνδεση σωλήνα στην κατάθλιψη
  DN 50
Πληροφορίες για τοποθετήσεις παραγγελίας
 • Κατασκευαστής
  Wilo
 • Ονομασία προϊόντος
  SiFlux 21-IL-E 50/180-7,5/2-SC-16-T4
 • Καθαρό βάρος περ. m
  799 kg
 • Κωδικός τεμαχίου
  4189224

Χαρακτηριστικά διαγράμματα

SiFlux21- IL-E 50/180-7.5/2

SiFlux21- IL-E 50/180-7.5/2

Υπόδειξη:

Η λειτουργία του ολοκληρωμένου συστήματος SiFlux μαζί με την εφεδρική αντλία (διακεκομμένη καμπύλη) δεν προβλέπεται. Η εφεδρική αντλία χρησιμοποιείται αποκλειστικά ως εφεδρικό συγκρότημα, αν υπάρξει βλάβη σε μια από τις αντλίες λειτουργίας (καμπύλη 1 και 2).

SiFlux21- IL-E 50/180-7.5/2

Σχέδιο ακροδεκτών

IL-E

IL-E

L1, L2, L3:Ηλεκτρική σύνδεση: 3~440 V ±10 %, 50/60 Hz; 3~400 V ±10 %, 50/60 Hz; 3~380 V -5 %/+10 %, 50/60 Hz
PE:Σύνδεση γείωσης
DDG:Σύνδεση για τον κωδικοποιητή διαφοράς πίεσης
In1 (1):Είσοδος πραγματικής τιμής 0-10 V/0-20 mA, 2-10 V/4-20 mA
GND (2):Σύνδεση γείωσης για In1 και In2
+ 24 V (3):Έξοδος συνεχούς τάσης για έναν εξωτερικό καταναλωτή / κωδικοποιητή. Μέγιστη καταπόνηση 60 mA
In2:Είσοδος ονομαστικής τιμής 0-10V/0-20 mA, 2-10 V/4-20 mA
MP:Multi Pump, διεπαφή για τη διαχείριση δίδυμης αντλίας
Ext. off:Είσοδος ελέγχου "Προτεραιότητα OFF"Μέσω μιας εξωτερικής, χωρίς δυναμικό επαφής, η αντλία μπορεί να ενεργοποιείται ή να απενεργοποιείται (24 V DC/10 mA).
SBM:*Συλλογικό μήνυμα λειτουργίας χωρίς δυναμικό (εναλλάξ επαφή κατά VDI 3814)
SSM:*Συλλογικό μήνυμα βλάβης χωρίς δυναμικό (εναλλάξ επαφή κατά VDI 3814)
AUX:Εξωτερική εναλλαγή αντλιών (μόνο στη λειτουργία δίδυμης αντλίας). Μέσω μιας εξωτερικής, χωρίς δυναμικό επαφής, μπορεί να γίνεται εναλλαγή αντλιών (24 V DC/10 mA)
Διακόπτης DIP:1: Εναλλαγή μεταξύ των τρόπων «Λειτουργία» (O) και «Σέρβις» (S)2: Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση μενού για τη φραγή πρόσβασης
Προαιρετικά:Δομοστοιχείο IF για διασύνδεση στο αυτόματο σύστημα κτιρίου

* Δυνατότητα ανοχής των επαφών για SBM und SSM:

Ελάχιστο: 12 V DC/10 mA

Μέγιστο: 250 V AC/1 A

IL-E

Πληροφορίες παραγγελίας

Πληροφορίες για τοποθετήσεις παραγγελίας
 • Κατασκευαστής
  Wilo
 • Ονομασία προϊόντος
  SiFlux 21-IL-E 50/180-7,5/2-SC-16-T4
 • Αριθμός EAN
  4048482422299
 • Κωδικός τεμαχίου
  4189224
 • Μικτό βάρος περ. m
  1058,0 kg
 • Καθαρό βάρος περ. m
  799 kg
 • Συνολικό μήκος L
  1953,0 mm
 • Ύψος χωρίς συσκευασία H
  1409 mm
 • Χρώμα
  πράσινο/μαύρο/ασημί
 • Ιδιότητες συσκευασίας
  Συσκευασία πώλησης
 • Τρόπος συσκευασίας
  Ειδικά παλέτα
 • Αριθμός ανά στρώση
  1
 • Πλάτος χωρίς συσκευασία L
  1967,0 mm
 • Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας
  1
 • Αριθμός ανά παλέτα
  1
 • Εμπορική διαθεσιμότητα
  2014-09-01
 • Date of introduction
  2014-09-01

Downloads

Wilo-SiFlux

Κωδικός τμχ. 4188939, 4190570
Έκδοση 1405
Αριθμός έκδοσης 01
Σχήμα σελίδας A4
Αριθμός σελίδων 22

PDF (4 MB)

Λήψη

SiFlux 21-IL-E 50/180-7,5/2-SC-16-T4

PDF (12 MB)

Λήψη

SiFlux-21-IL-E50_180-7_5_2-SC-16-T4

PDF (22 MB)

Λήψη

SiFlux-21-IL-E50_180-7_5_2-SC-16-T4

PDF (165 kB)

Λήψη

SiFlux-21-IL-E50_180-7_5_2-SC-16-T4

PDF (68 kB)

Λήψη

SiFlux-21-IL-E50_180-7_5_2-SC-16-T4

PDF (60 kB)

Λήψη

PDF: SiFlux 21-IL-E 50/180-7,5/2-SC-16-T4

Διαμόρφωση

Επιλογή σελίδας

Σχήμα σελίδας

Προαιρετικές πληροφορίες

Μπορείτε να δώσετε τα προσωπικά σας στοιχεία, που θέλετε να είναι στην κεφαλίδα.

Αποθήκευση