Wilo-Comfort-Vario COR MVIE.../SCe

Περιγραφή σειράς

Ειδικά χαρακτηριστικά/πλεονεκτήματα προϊόντος

 • Υψηλή ενεργειακή απόδοση συστήματος χάρη στον κινητήρα IE4 και το βελτιστοποιημένο υδραυλικό σύστημα
 • Ιδιαίτερα μεγάλο εύρος ζώνης ρύθμισης του μετατροπέα συχνότητας από 25 Hz έως και 60 Hz το μέγιστο για μεγάλο πεδίο εφαρμογής
 • Υψηλή αξιοπιστία χάρη στις διαφορετικές λειτουργίες προστασίας συμπεριλαμβανομένης της προστασίας υπερφόρτωσης, της προστασίας ξηρής λειτουργίας και της αυτόματης απενεργοποίησης.
 • Η ρύθμιση και η λειτουργία με τον ηλεκτρικό πίνακα SCe χάρη στην οθόνη LCD και το πράσινο κουμπί ρύθμισης είναι πολύ απλές.
 • Ετοιμότητα για διασύνδεση στα συστήματα αυτοματισμού κτιρίων με τον ηλεκτρικό πίνακα SCe μέσω Modbus

Σχεδιασμός

Έτοιμη για σύνδεση εγκατάσταση αύξησης πίεσης με 2 έως 4 παράλληλα συνδεδεμένες, κάθετα διατεταγμένες φυγοκεντρικές αντλίες υψηλής πίεσης κανονικής αναρρόφησης των κατασκευαστικών σειρών MVIE 70 και 95. Όλες οι αντλίες εξοπλίζονται με ενσωματωμένο αερόψυκτο μετατροπέα συχνότητας. Εγκατάσταση εξοπλισμένη με Smart Controller SCe.

Εφαρμογή

Πλήρως αυτόματη εγκατάσταση παροχής νερού και αύξησης πίεσης στη λειτουργία προσαγωγής ή από μια δεξαμενή για οικιακές, εμπορικές, βιομηχανικές και κοινοτικές χρήσεις (π.χ. κατοικίες, γραφεία, διοικητικά κτίρια, ξενοδοχεία, νοσοκομεία, βιοτεχνίες, βιομηχανίες, επιχειρήσεις ύδρευσης). Περιλαμβάνεται εφεδρική αντλία σύμφωνα με τα DIN 1988 και DIN EN 806.

Τα επιτρεπόμενα αντλούμενα υγρά είναι κανονικά νερά, τα οποία δεν προσβάλλουν χημικά ή μηχανικά τα υλικά κατασκευής της εγκατάστασης και δεν περιέχουν διαβρωτικά ή μακρόϊνα υλικά, όπως:

 • Πόσιμο νερό (ανάλογα με τις εγκρίσεις πόσιμου νερού, βλέπε ενότητα υλικών κατασκευής)
 • Καθαρό νερό
 • Νερό ψύξης
 • Νερό διεργασίας
 • Νερό πυρόσβεσης (εκτός από συστήματα πυρόσβεσης σύμφωνα με το DIN 14462 και με έλεγχο από τους τοπικούς φορείς πυροπροστασίας)

Εξοπλισμός/λειτουργία

2 – 4 αντλίες, ανά εγκατάσταση, της κατασκευαστικής σειράς MVIE (70 και 95), με έλεγχο ταχύτητας μέσω ενσωματωμένου μετατροπέα συχνότητας σε κάθε αντλία.

Ο ηλεκτρικός πίνακας SCe διασφαλίζει την αυτόματη ρύθμιση και έλεγχο της εγκατάστασης αύξησης πίεσης.

Συναρμολογείται πλήρως σε γαλβανισμένη, χαλύβδινη πλάκα έδρασης ρυθμιζόμενου ύψους.

Όλα τα εξαρτήματα που έρχονται σε επαφή με το υγρό είναι ανθεκτικά στη διάβρωση.

στην κατάθλιψη:

 • Βαλβίδα απομόνωσης
 • Βαλβίδα αντεπιστροφής
 • Βαλβίδα αντεπιστροφής σε κάθε αντλία
 • Δοχείο διαστολής μεμβράνης 8 l, PN 16
 • Αισθητήρας πίεσης 4..20 mA
 • Μανόμετρο

Στην πλευρά αναρρόφησης

 • Βαλβίδα απομόνωσης
 • Αισθητήρας πίεσης 4..20 mA
 • Μανόμετρο

Περιεχόμενο παράδοσης

 • Εργοστασιακά συναρμολογημένο, έτοιμο για σύνδεση πιεστικό συγκρότημα, ελεγμένο ως προς τη λειτουργία και τη στεγανότητα
 • Συσκευασία
 • Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Κωδικοποίηση τύπου

Παράδειγμα:

Wilo COR-3 MVIE 7002/SCe

CO

Πιεστικό συγκρότημα

R

Ρύθμιση μέσω μετατροπέα συχνότητας

3

Με μία αντλία

MVIE

Κατασκευαστική σειρά αντλιών

70

Ονομαστική παροχή κάθε αντλίας [m3/h]

02

Αριθμός των βαθμίδων μεμονωμένων αντλιών

SCe

Ηλεκτρικός πίνακας Smart Control για ηλεκτρονικές αντλίες

Tεχνικά στοιχεία

 • Ηλεκτρικές συνδέσεις:
  • 3~400 V ± 10 %, 50 Hz
  • 3~380 V ±10 %, 60 Hz
 • Μέγ. θερμοκρασία υγρού +60 °C (προαιρετικά +70 °C)
 • Μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος 40 °C
 • Πίεση λειτουργίας 16 bar (25 bar προαιρετικά)
 • Πίεση προσαγωγής 10 bar
 • Ονομαστικές διάμετροι σύνδεσης:
  • Κατάθλιψη DN 200 – DN 250
  • Πλευρά στομίου εισόδου DN 200 – DN 250
 • Εύρος ταχύτητας περιστροφής 1500 – 3500 σ.α.λ.
 • Βαθμός προστασίας IP54
 • Ασφάλεια A από την πλευρά του δικτύου, AC 3 σύμφωνα με την ισχύ κινητήρα και τις διατάξεις της επιχείρησης ηλεκτρισμού

Υλικά

MVIE 10": 70-95 m³/h:

 • Κέλυφος αντλίας από EN-GJL-250, φαιός χυτοσίδηρος επικάλυψης καταφόρεσης με έγκριση ACS
 • Υδραυλικό σύστημα σε 1.4307 [AISI 304L]
 • Στεγανοποιητικό EPDM
 • Με κασέτα

Δυνατότητα παράδοσης άλλων τύπων κατόπιν ζήτησης:

 • PN 25
 • Παρέμβυσμα FKM (βιτόν)

Περιγραφή/σχεδιασμός

Πλαίσιο βάσης: Γαλβανισμένος χάλυβας, με αντικραδασμικά ρυθμιζόμενου ύψους για εκτεταμένη ηχομόνωση σώματος καθώς και ενσωματωμένα σημεία ανύψωσης.

Σωλήνωση: Πλήρης σωλήνωση από ανοξείδωτο χάλυβα, κατάλληλη για τη σύνδεση όλων των χρησιμοποιούμενων υλικών σωληνώσεων στην τεχνολογία κτιρίων. Η σωλήνωση είναι σχεδιασμένη σύμφωνα με τη συνολική υδραυλική ισχύ της εγκατάστασης αύξησης πίεσης

Αντλίες: Χρησιμοποιούνται 2 έως 4 παράλληλα συνδεδεμένες αντλίες των κατασκευαστικών σειρών MVIE 70 και MVIE 95. Οι αερόψυκτοι μετατροπείς συχνότητας που είναι τοποθετημένοι στον κινητήρα της αντλίας επιτρέπουν σε όλες τις αντλίες αυτών των κατασκευαστικών σειρών την αδιαβάθμητη κανονική λειτουργία μεταξύ 25 Hz και έως 60 Hz. Όλα τα μέρη της αντλίας από ανοξείδωτο χάλυβα/φαιό χυτοσίδηρο που έρχονται σε επαφή με το υγρό διαθέτουν επικάλυψη καταφόρεσης και έγκριση ACS.

Εξαρτήματα: Όλες οι αντλίες είναι εξοπλισμένες στην κατάθλιψη και στην αναρρόφηση με βαλβίδα απομόνωσης με σήμα ελέγχου DVGW ή με δακτυλιοειδείς αποφρακτικές βάνες και βαλβίδα αντεπιστροφής στην κατάθλιψη με έγκριση DVGW.

Δοχείο μεμβράνης: 8 l/PN 16 τοποθετημένο στην πλευρά κατάθλιψης με διαφράγματα από βουτυλικό καουτσούκ, με έγκριση DVGW/KTW, ακίνδυνο υπό την έννοια του νόμου περί τροφίμων. Για λόγους ελέγχου και επιθεώρησης διαθέτει κρουνό απόφραξης με εκκένωση και βαλβίδα ροής με έγκριση DVGW/KTW κατά DIN 4807.

Επιτήρηση πίεσης: 2 αισθητήρες πίεσης: 4..20 mA, διατεταγμένοι στην πλευρά κατάθλιψης και αναρρόφησης.

Ένδειξη πίεσης: Μανόμετρα διατεταγμένα στην πλευρά αναρρόφησης και κατάθλιψης.

Πίνακας ελέγχου: Smart Controller SCe στάνταρ με οθόνη LCD.

Άλλοι τύποι κατόπιν ζήτησης

Συνολικό διάγραμμα

Wilo-Comfort-Vario COR MVIE.../SCe

Προϊόν

PDF: Wilo-Comfort-Vario COR MVIE.../SCe

Διαμόρφωση

Επιλογή σελίδας

Σχήμα σελίδας

Προαιρετικές πληροφορίες

Μπορείτε να δώσετε τα προσωπικά σας στοιχεία, που θέλετε να είναι στην κεφαλίδα.

Αποθήκευση