Wilo-DrainLift XXL

Ειδικά χαρακτηριστικά/Πλεονεκτήματα προϊόντος

 • Ευέλικτη χρήση χάρη στη χρήση ενός ή δύο δοχείων
 • Βέλτιστη εκκένωση δεξαμενής μέσω αναρρόφησης βάθους.
 • Φερέγγυα λειτουργία λόγω του μεγάλου φάσματος ισχύος και της αξιόπιστης καταγραφής στάθμης
 • Κατάλληλη για συνεχή λειτουργία (S1) λόγω χρήσης αυτοψυχόμενων κινητήρων

Περιγραφή σειράς

Σχεδιασμός

Συγκρότημα άντλησης λυμάτων ως σύστημα διπλής αντλίας, με δύο ξεχωριστές αντλίες ξηρής τοποθέτησης

Εφαρμογή

Άντληση λυμάτων με περιττώματα (κατά DIN EN 12050-1), τα οποία δεν μπορούν να οδηγηθούν με φυσική ροή στο σύστημα αποχέτευσης, καθώς και για αποστράγγιση με προστασία έναντι ανάρροιας από σημεία εκροής κάτω από τη στάθμη ανάρροιας (κατά DIN EN 12056-1).

Κωδικοποίηση τύπου

Π.χ.:Wilo-DrainLift XXL 1080-2/8,4
XXLΣυγκρότημα άντλησης λυμάτων για μεγάλα κτίρια
1010 = Στόμιο κατάθλιψης DN 100
8 = Στόμιο κατάθλιψης DN 80
8080 = Συνολικός όγκος 800 l
40 = Συνολικός όγκος 400 l
2Εγκατάσταση διπλής αντλίας
/8,4Ισχύς P2 ανά αντλία [kW]

Υλικά κατασκευής

 • Περίβλημα κινητήρα: Ανοξείδωτος χάλυβας 1.4404 (AISI 316L)
 • Υδραυλικό σύστημα: Συνθετικό υλικό PUR
 • Δοχείο: Πλαστικό PE

Τεχνικά στοιχεία

 • Ηλεκτρική σύνδεση 3~400 V, 50 Hz
 • Απορρόφηση ισχύος P1 ανάλογα με τον τύπο από 2,3 έως 10,0 kW
 • Μήκος του καλωδίου της μονάδας προς τον ηλεκτρικό πίνακα 10 m
 • Τρόπος λειτουργίας S1, S3
 • Θερμοκρασία υγρών άντλησης μέγιστη 40 °C, βραχυπρόθεσμα 65 °C
 • Μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος 40 °C
 • Διάμετρος διέλευσης στερεών σωμάτων ανάλογα με τον τύπο 78 έως 95 mm
 • Σύνδεση κατάθλιψης ανάλογα με τον τύπο DN 80 ή DN 100
 • Στόμιο εισόδου DN 2 40 / DN 1501 100 / DN
 • Σύνδεση εξαερισμού DN 70 mm
 • Ελάχιστο ύψος προσαγωγής (επίπεδο βάσης μέχρι τη μέση εισόδου της προσαγωγής) 700 mm
 • Βαθμός προστασίας (χωρίς ηλεκτρικό πίνακα) IP 68
 • Μεικτός όγκος δεξαμενής 400/800 l
 • Όγκος ενεργοποίησης 200/400 l

Εξοπλισμός/Λειτουργία

 • Ψύξη ρεύματος μανδύα
 • Θερμική παρακολούθηση κινητήρα και επιτήρηση στεγανότητας
 • Σύστημα ελέγχου στάθμης με αισθητήρα στάθμης
 • Ηλεκτρικός πίνακας με συναγερμό με τροφοδοσία από το ηλεκτρικό δίκτυο και δίοδο Zener στο κέλυφος
 • Ψυχρή επαφή
 • Αφαιρούμενο καλώδιο αντλίας
 • Σύνδεση ελαστικού σωλήνα για εξαερισμό
 • Σύνδεση ελαστικού σωλήνα για χειραντλία μεμβράνης
 • Υλικά στερέωσης

Περιγραφή/Σχεδιασμός

Έτοιμη για σύνδεση, πλήρως βυθιζόμενη μονάδα άντλησης λυμάτων (ύψος υπερχείλισης: 2 mWS, χρόνος υπερχείλισης: 7 ημέρες), με μια ή δύο δεξαμενές συλλογής στεγανές ως προς αέρια και νερό. Εξοπλισμένη με δύο αντλίες άνλησης λυμάτων της σειράς Wilo-Drain TP 80 ή αντίστοιχα TP 100 (υλικό: Inox και Composite). Εύκολος χειρισμός λόγω μειωμένου συνολικού βάρους της μονάδας, π.χ. διπλή μονάδα με TP 80 αντλία μόνο 160 kg (μέγιστο μεμονωμένο βάρος: Αντλία 62 kg). Βέλτιστη εκκένωση δεξαμενής μέσω αναρρόφησης βάθους.

Προσοχή: Ο ηλεκτρικός πίνακας δεν μπορεί να βυθιστεί και για αυτόν το λόγο πρέπει να τοποθετηθεί σε σημείο ασφαλές έναντι πλημμύρας.

Περιεχόμενα συσκευασίας παράδοσης

 • Ηλεκτρικός πίνακας ελεγχόμενος από μικροεπεξεργαστή με αυτόματη εναλλασσόμενη λειτουργία, εφεδρική λειτουργία και λειτουργία φορτίου αιχμής, επαφές χωρίς δυναμικό και λυχνίες ένδειξης για λειτουργία και βλάβη ανά αντλία.
 • Ελαστική σύνδεση με σωλήνα για τον εξαερισμό DN 70.
 • Ελαστική σύνδεση εύκαμπτου σωλήνα για σύνδεση χειροκίνητης αντλίας με μεμβράνη. Σετ για σύνδεση της δεξαμενής με αντλία (συμπεριλαμβανομένης φλάντζας εξαερισμού με εύκαμπτο σωλήνα).

Συνολικό διάγραμμα

Συνολικό χαρακτηριστικό πεδίο

Προϊόν

Κατασκευή

Με δυνατότητα βύθισης

Εγκατάσταση μονής αντλίας

-

Εγκατάσταση διπλής αντλίας

Μονοφασικός κινητήρας

-

Τριφασικός κινητήρας

Θέση αντλίας: Εξαρτήματα κινητήρα έξω από το δοχείο

-

Θέση αντλίας: εκτός του δοχείου

Θέση αντλίας: στο δοχείο

-

Θάλαμος στεγανοποίησης

Στεγανοποίηση στην πλευρά του υγρού με μηχανικό στυπειοθλίπτη

Στεγανοποίηση στην πλευρά του υγρού άντλησης με τσιμούχα

-

Ενσωματωμένη βαλβίδα αντεπιστροφής

-

Ψύξη ρεύματος μανδύα

Μονοκάναλη πτερωτή

Πολυκάναλη πτερωτή

-

Πτερωτή ελεύθερης ροής

-

Μηχανισμός κοπτήρων

-

Εξοπλισμός/Λειτουργία

Θέση παροχής ελεύθερα επιλεγόμενη

-

Φίλτρο ενεργού άνθρακα

-

Έλεγχος στάθμης: Με πλωτηροδιακόπτη

-

Έλεγχος στάθμης: με αισθητήρα στάθμης

Έλεγχος στάθμης: με αισθητήρα πίεσης πεπιεσμένου αέρα

-

Έλεγχος στεγάνωσης κινητήρα

Συναγερμός που χρειάζεται ηλεκτρική τροφοδοσία

-

Επαφή ειδοποίησης χωρίς δυναμικό

Έτοιμο με βύσμα

-

Λυόμενο καλώδιο σύνδεσης

ηλεκτρικός πίνακας

Σύνδεση εύκαμπτου σωλήνα για χειραντλία μεμβράνης

Παρέμβυσμα για σύνδεση σωλήνα αναρρόφησης σε χειραντλία μεμβράνης

-

Σύνδεση εύκαμπτου σωλήνα για εξαερισμό

Υλικά συναρμολόγησης

Σετ σύνδεσης σωλήνα πίεσης

Κυκλικός κοπτήρας για οπή προσαγωγής

-

Πριόνι διάτρησης για οπή προσαγωγής

-

Παρέμβυσμα προσαγωγής

-

Ηχομονωτικό υλικό

-

Σχέδια τοποθέτησης

Σχέδιο εγκατάστασης

Μονάδα άντλησης ακάθαρτων υδάτων και λυμάτων (λύματα με περιττώματα). Διπλή εγκατάσταση Wilo-DrainLift XXL

1Αγωγός εξαέρωσης (μέσω της στέγης)
2Σωλήνας κατάθλιψης
3Προσαγωγή
4Βάνα απόφραξης αγωγού προσαγωγής
5Υποστήριγμα βαλβίδας για ανακούφιση βάρους (σύσταση)
6Βάνα απόφραξης αγωγού κατάθλιψης
7Βαλβίδα αντεπιστροφής
8Αγωγός εκκένωσης δοχείου
9Αγωγός εκκένωσης υγρού φρεατίου αντλίας
10Αντλία αποστράγγισης
11Βαλβίδα τριών δρόμων
12Χειραντλία μεμβράνης
13Ηλεκτρικός πίνακας
14Φράγμα διόδου Ζένερ
15Στάθμη ανάρροιας (συνήθως η επιφάνεια του οδοστρώματος)

Λήψη αρχείων

General overview

Edition 2017
Σχήμα σελίδας A4
Αριθμός σελίδων 72

PDF (46 MB)

Λήψη

Wilo-DrainLift XXL

Article Number 2532170
Edition 1010
Αριθμός έκδοσης 02
Σχήμα σελίδας A4
Αριθμός σελίδων 29

PDF (3 MB)

Λήψη

Προϊόν

PDF: Wilo-DrainLift XXL

Διαμόρφωση

Επιλογή σελίδας

Σχήμα σελίδας

Προαιρετικές πληροφορίες

Μπορείτε να δώσετε τα προσωπικά σας στοιχεία, που θέλετε να είναι στην κεφαλίδα.

Αποθήκευση