Wilo-EMU 10" ... 24"

Ειδικά χαρακτηριστικά/Πλεονεκτήματα προϊόντος

 • Υδραυλικά τμήματα υψηλής ενεργειακής απόδοσης με προσαρμογή στο επιθυμητό σημείο λειτουργίας
 • Τύπος πόσιμου νερού με έγκριση ACS
 • Κινητήρες με μανδύα ψύξης (τεχνολογία CoolAct) για υψηλή πυκνότητα ισχύος
 • Κινητήρες εύκολης συντήρησης, με δυνατότητα επαναπεριέλιξης
 • Προαιρετικά με επίστρωση Ceram CT για αύξηση του βαθμού απόδοσης

Περιγραφή σειράς

Σχεδιασμός

Πολυβάθμια, υποβρύχια αντλία 10…24” σε τμηματική κατασκευή για κατακόρυφη και οριζόντια εγκατάσταση

Εφαρμογή

 • Παροχή πόσιμου νερού και νερού από γεωτρήσεις και δεξαμενές
 • Παροχή νερού οικιακής χρήσης
 • Δημοτική υδροδότηση
 • Άρδευση με καταιονισμό και κανονική
 • Αύξηση πίεσης
 • Άντληση νερού σε βιομηχανικές εφαρμογές και για την αποστράγγιση νερού
 • Εκμετάλλευση γεωθερμικής ενέργειας
 • Χρήση σε περιοχή Off‐Shore

Κωδικοποίηση τύπου

Π.χ.:Wilo-EMU K 127.1-7 + NU 122-2/100
Υδραυλικό σύστημα:K 127.1-7
K127Υδραυλικό σύστημα
1Τύπος υλικών υψηλής βαθμίδας
7Αριθμός βαθμίδων του υδραυλικού συστήματος
  
Κινητήρας:NU 122-2/100
NUΥποβρύχιος κινητήρας (NU…, U…)
122Μέγεθος (5… , 6… = 6", 7…, 8… = 8", 9… = 10", 12… = 12", 16… = 16", 21… = 21")
2Αριθμός πόλων
100Μήκος πακέτου

Εξοπλισμός/Λειτουργία

 • Υποβρύχια αντλία πολλών βαθμίδων με ακτινικές ή ημιαξονικές πτερωτές
 • Ελεύθερα διαμορφώσιμο υδραυλικό σύστημα και κινητήρας ανάλογα με την απαιτούμενη ισχύ
 • Ενσωματούμενη βαλβίδα αντεπιστροφής (αναλόγως του τύπου)
 • Τριφασικός ηλεκτροκινητήρας για απευθείας εκκίνηση ή εκκίνηση αστέρα-τριγώνου
 • Ερμητικά χυτευμένοι κινητήρες
 • Κινητήρες με δυνατότητα επαναπεριέλιξης

Τεχνικά στοιχεία

Ηλεκτρική σύνδεση: 3~400 V, 50 HzΥποβρύχιος τρόπος λειτουργίας: S1Μέγιστη θερμοκρασία υγρού (υψηλότερες θερμοκρασίες κατόπιν παραγγελίας):NU 5... / NU 6… / NU 7… / NU 811 = 30 °CNU 801 / NU 9... / NU 12.. / NU 16… / U… = 20 °CΕλάχιστη ροή στον κινητήρα:NU 5... / NU 7... = 0,16 m/sNU 611 = 0,1 - 0,5 m/sNU 811 = 0,5 m/sNU 801 / NU 9... / NU 12… / NU 16… / U... = 0,1 m/sΜέγιστη περιεκτικότητα σε άμμο: 35 g/m3Μέγιστος αριθμός κύκλων έναρξης: 10/hΜέγιστο βάθος βύθισης:NU 5…, NU 7…= 350 mNU 611, NU 811 = 100 mΥπόλοιποι κινητήρες = 300 mΒαθμός προστασίας: IP 68Περιοχή ρύθμισης για μετατροπέα συχνότητας:NU 5... / NU 6… / NU 7… / NU 811 / U 21… = 30-50 HzNU 801 / NU 911 / NU 12… / NU 16… (διπολικοί) = 25-50 HzNU 801 / NU 911 / NU 12… / NU 16… (τετραπολικοί) = 30-50 Hz

Περιγραφή/Σχεδιασμός

Υποβρύχια αντλία για κατακόρυφη ή οριζόντια εγκατάσταση.

Υδραυλικό σύστημα

Υποβρύχια αντλία πολλών βαθμίδων με ακτινικό ή ημιαξονικό υδραυλικό σύστημα. Εξαρτήματα περιβλήματος από φαιό χυτοσίδηρο ή χυτοσίδηρο σφαιρικού γραφίτη με επίστρωση 2K ή G‑CuSn10, πτερωτές από G‑CuSn10 ή NiAl‐Bz.

Σύνδεση κατάθλιψης βιδωτή (έως K 12…) ή με φλάντζα. Στους τύπους K 12…, K 14… μπορεί αντί του στόμιου κατάθλιψης να εγκατασταθεί μια βαλβίδα αντεπιστροφής. Στους υπόλοιπους τύπους είναι δυνατή η εγκατάσταση μιας βαλβίδας αντεπιστροφής απευθείας στην έξοδο πίεσης.

Κινητήρας

Τριφασικός ηλεκτροκινητήρας για απευθείας εκκίνηση και εκκίνηση αστέρα-τριγώνου. Στεγανοποιημένος, ερμητικά χυτευμένος κινητήρας με περιέλιξη με μόνωση από βερνίκι, εμποτισμένος σε ρητίνη (NU 5…, NU 7…) ή κινητήρας με δυνατότητα επαναπεριέλιξης, με μόνωση από PVC (NU 611, NU 8…, NU 9…, NU 12…, NU 16…, U…).

Τυποποιημένη σύνδεση αντλίας. Η στεγανοποίηση του άξονα κινητήρα πραγματοποιείται μέσω ενός στυπιοθλίπτη δακτυλίου (σειρές NU…) από πλήρες υλικό πυριτίου‐καρβιδίου ή μέσω των δακτυλίων στεγανοποίησης άξονα (σειρά U…). Αυτολίπαντα έδρανα κινητήρα. Αξονικά έδρανα με ρυθμιζόμενα πέδιλα για τη λήψη υψηλών αξονικών φορτίων. Η αρνητική αξονική ωστική ισχύς απορροφάται από τα κόντρα αξονικά έδρανα.

Οι κινητήρες της σειράς NU 5…, NU 7…, NU 801, NU 9…, NU 12… και NU 16… είναι πληρωμένοι με μίγμα νερού/γλυκόλης ενώ οι κινητήρες της σειράς NU 611 και NU 811 με μίγμα νερού/γλυκερίνης. Οι κινητήρες της σειράς NU 611, NU 8..., NU 9...,NU 12… και NU 16… μπορούν εναλλακτικά να πληρωθούν με πόσιμο νερό (τύπος Τ). Οι κινητήρες της σειράς U… πρέπει γενικά να πληρώνονται με πόσιμο νερό. Επιτρεπτή λειτουργία μετατροπέα συχνότητας (SF 1.1)

Ψύξη

Η ψύξη του κινητήρα πραγματοποιείται μέσω του αντλούμενου ρευστού. Η λειτουργία του κινητήρα πρέπει να πραγματοποιείται πάντα με τον κινητήρα σε βύθιση. Πρέπει να τηρούνται οι οριακές τιμές για τη μέγιστη θερμοκρασία ρευστού καθώς και η ελάχιστη ταχύτητα ροής. Η κάθετη τοποθέτηση μπορεί να γίνει με ή χωρίς χιτώνιο ψύξης κατ' επιλογή. Για την οριζόντια τοποθέτηση πρέπει να χρησιμοποιούνται φωλιές εδράνων για τη στερέωση του συγκροτήματος. Για τη βελτιστοποίηση της ροής προσαγωγής μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια αντιστροβιλική πλάκα ή ένα χιτώνιο ψύξης.

Μανδύας πίεσης

Ο μανδύας πίεσης χρησιμεύει στην απευθείας εγκατάσταση του συγκροτήματος στο σύστημα σωληνώσεων. Εδώ δεν τοποθετείται από τον κατασκευαστή βαλβίδα αντεπιστροφής. Η μέγιστη πίεση προσαγωγής ανέρχεται σε 10 bar ή 5 bar από μια διάμετρο μανδύα πίεσης από 559 mm.

Διαμόρφωση

 • Η λειτουργία αναρρόφησης δεν είναι δυνατή με αυτά τα συγκροτήματα!
 • Κατά τη λειτουργία, το συγκρότημα πρέπει να καλύπτεται εντελώς από το νερό!

Περιεχόμενα συσκευασίας παράδοσης

 • Ήδη συναρμολογημένο υδραυλικό σύστημα + κινητήρας
 • Καλώδιο σύνδεσης με έγκριση για χρήση σε εφαρμογές πόσιμου νερού, διατομή και μήκος καλωδίου όπως συνήθως ή ανάλογα με τις επιθυμίες του πελάτη
 • Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Επιλογές

 • Ειδικά υλικά κατασκευής
 • Τύπος πόσιμου νερού με έγκριση ACS
 • Τύπος κατασκευής 60 Hz
 • Αισθητήρας PT100 για τη θερμική παρακολούθηση κινητήρα

Γενικές οδηγίες - Οδηγία ErP (οικολογικού σχεδιασμού)

Το σημείο αναφοράς για τις υδραντλίες μέγιστης απόδοσης είναι MEI ≥ 0,70Η απόδοση της αντλίας με πτερωτή μειωμένης διαμέτρου είναι συνήθως χαμηλότερη από την απόδοση αντλίας με πτερωτή μέγιστης διαμέτρου. Η πτερωτή μειωμένης διαμέτρου προσαρμόζει την αντλία σε σταθερό σημείο λειτουργίας, στο οποίο μειώνεται η κατανάλωση ενέργειας. Ο δείκτης ελάχιστης απόδοσης (MEI) βασίζεται σε πτερωτή μέγιστης διαμέτρου.Η λειτουργία της παρούσας υδραντλίας με μεταβαλλόμενα σημεία λειτουργίας ενδέχεται να είναι αποδοτικότερη και οικονομικότερη όταν ρυθμίζεται, π.χ., με κινητήριο σύστημα μεταβλητών στροφών, στο οποίο το σημείο λειτουργίας της υδραντλίας αντιστοιχεί στο εν λόγω σύστημα.πληροφορίες για την απόδοση της επιλογής των σημείων αναφοράς διατίθενται στο www.europump.org/efficiencychartsΑντλίες με ισχύ > 150 kW ή παροχή QBEP < 6 m3/h δεν υπόκειται στις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για αντλίες νερού. Έτσι δεν αναγράφεται τιμή ΜΕΙ.

Συνολικό διάγραμμα

Συνολικό χαρακτηριστικό πεδίο 2-pole

Συνολικό χαρακτηριστικό πεδίο

Προϊόν

Κατασκευή

Σύνδεση NEMA

Στάνταρ υποδοχή σύνδεσης

Ενσωματωμένη βαλβίδα αντεπιστροφής

Χωρίς βαλβίδα αντεπιστροφής

Μονοφασικός κινητήρας

-

Τριφασικός κινητήρας

Απευθείας ενεργοποίηση

Ενεργοποίηση αστέρα/τριγώνου

Λειτουργία μετατροπέα συχνότητας

Κινητήρας με χυτευτό στάτορα

Κινητήρας με δυνατότητα επαναπεριέλιξης

Πλήρωση κινητήρα με λάδι

-

Πλήρωση κινητήρα με νερό-γλυκόλη

Πλήρωση κινητήρα με πόσιμο νερό

Προαιρετικά

Προσυναρμολογημένο υδραυλικό σύστημα/κινητήρας

Εφαρμογή

Οριζόντια τοποθέτηση

Κάθετη τοποθέτηση

Εξοπλισμός/Λειτουργία

Παρακολούθηση θερμοκρασίας κινητήρα PT100

Προαιρετικά

Παρακολούθηση θερμοκρασίας κινητήρα PTC

º

Κουτί πυκνωτή για 1~230 V

-

Προστασία ξηρής λειτουργίας

Προαιρετικά

Ενσωματωμένη αντικεραυνική προστασία

-

Προαιρετικός εξοπλισμός

Βάσεις έδρασης για οριζόντια τοποθέτηση

Προαιρετικά

Χιτώνιο ψύξης

Προαιρετικά

Βαλβίδα αντεπιστροφής

Προαιρετικά

Μανδύας πίεσης

Προαιρετικά

Materials

Κέλυφος αντλίας

Κατά παραγγελία

Κέλυφος αντλίας (ειδικός τύπος)

Κατά παραγγελία

Πτερωτή

Κατά παραγγελία

Πτερωτή (ειδική κατασκευή)

Κατά παραγγελία

Περίβλημα κινητήρα

Κατά παραγγελία

Περίβλημα κινητήρα (ειδική κατασκευή)

Κατά παραγγελία

Λήψη αρχείων

Certification Booklet Wilo-EMU D/DCH/K/KD/KM/NK/SCH / Wilo-Sub TWI/TWU / Wilo-Zetos K8 (w/o motor)

Article Number 6080455
Edition 1702
Αριθμός έκδοσης 02
Σχήμα σελίδας A4
Αριθμός σελίδων 71

PDF (1 MB)

Λήψη

Certification Booklet Wilo-EMU NU/U-Motor

Article Number 6080454
Edition 1702
Αριθμός έκδοσης 01
Σχήμα σελίδας A4
Αριθμός σελίδων 8

PDF (427 kB)

Λήψη

Certification Booklet Wilo-EMU / Wilo-Zetos + NU / U-Motor

Article Number 6074549
Edition 1702
Αριθμός έκδοσης 04
Σχήμα σελίδας A4
Αριθμός σελίδων 53

PDF (935 kB)

Λήψη

Clean Water

Σχήμα σελίδας A4
Αριθμός σελίδων 24

PDF (8 MB)

Λήψη

General overview

Edition 2017
Σχήμα σελίδας A4
Αριθμός σελίδων 72

PDF (46 MB)

Λήψη

Wilo-EMU pressure shroud pump with pre-filled motor

Αριθμός έκδοσης 3.0
Σχήμα σελίδας A4
Αριθμός σελίδων 67

PDF (1 MB)

Λήψη

Wilo-EMU pressure shroud pump without pre-filled motor

Αριθμός έκδοσης 3.0
Σχήμα σελίδας A4
Αριθμός σελίδων 67

PDF (1 MB)

Λήψη

Wilo-EMU borehole pump with pre-filled motor

Αριθμός έκδοσης 3.0
Σχήμα σελίδας A4
Αριθμός σελίδων 79

PDF (1 MB)

Λήψη

Wilo-EMU borehole pump without pre-filled motor

Αριθμός έκδοσης 3.0
Σχήμα σελίδας A4
Αριθμός σελίδων 69

PDF (1 MB)

Λήψη

PDF: Wilo-EMU 10" ... 24"

Διαμόρφωση

Επιλογή σελίδας

Σχήμα σελίδας

Προαιρετικές πληροφορίες

Μπορείτε να δώσετε τα προσωπικά σας στοιχεία, που θέλετε να είναι στην κεφαλίδα.

Αποθήκευση