Wilo-EMU 10" ... 24"

Περιγραφή σειράς

Ειδικά χαρακτηριστικά/πλεονεκτήματα προϊόντος

 • Υδραυλικά τμήματα υψηλής ενεργειακής απόδοσης με προσαρμογή στο επιθυμητό σημείο λειτουργίας
 • Τύπος πόσιμου νερού με έγκριση ACS
 • Κινητήρες με μανδύα ψύξης (τεχνολογία CoolAct) για υψηλή πυκνότητα ισχύος
 • Κινητήρες εύκολης συντήρησης, με δυνατότητα επαναπεριέλιξης
 • Προαιρετικά με επίστρωση Ceram CT για αύξηση του βαθμού απόδοσης

Σχεδιασμός

Πολυβάθμια, υποβρύχια αντλία 10…24” σε τμηματική κατασκευή για κατακόρυφη και οριζόντια εγκατάσταση

Εφαρμογή

 • Παροχή πόσιμου νερού και νερού από γεωτρήσεις και δεξαμενές
 • Παροχή νερού οικιακής χρήσης
 • Δημοτική υδροδότηση
 • Άρδευση με καταιονισμό και κανονική
 • Αύξηση πίεσης
 • Άντληση νερού σε βιομηχανικές εφαρμογές και για την αποστράγγιση νερού
 • Εκμετάλλευση γεωθερμικής ενέργειας
 • Χρήση σε περιοχή Off-Shore

Εξοπλισμός/λειτουργία

 • Υποβρύχια αντλία πολλών βαθμίδων με ακτινικές ή ημιαξονικές πτερωτές
 • Ελεύθερα διαμορφώσιμο υδραυλικό σύστημα και κινητήρας ανάλογα με την απαιτούμενη ισχύ
 • Ενσωματούμενη βαλβίδα αντεπιστροφής (αναλόγως του τύπου)
 • Τριφασικός ηλεκτροκινητήρας για απευθείας εκκίνηση ή εκκίνηση αστέρα-τριγώνου
 • Ερμητικά χυτευμένοι κινητήρες
 • Κινητήρες με δυνατότητα επαναπεριέλιξης

Περιεχόμενο παράδοσης

 • Ήδη συναρμολογημένο υδραυλικό σύστημα + κινητήρας
 • Καλώδιο σύνδεσης με έγκριση για χρήση σε εφαρμογές πόσιμου νερού, διατομή και μήκος καλωδίου όπως συνήθως ή ανάλογα με τις επιθυμίες του πελάτη
 • Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Κωδικοποίηση τύπου

Example:

Wilo-EMU K 146.1 S-4 + NU 122T-2/90

Hydraulics:

K 146S

K 146

Hydraulics

0.1

High-stage material version

S

Optional: Impeller trimmed

4

Number of stages

Motor:

NU 122T-2/90

NU

Submersible motor

122

Size (5… , 6… = 6"; 7…, 8… = 8"; 9… = 10"; 12… = 12"; 16… = 16"; 21… = 21")

T

Optional: Drinking water motor filling

2

Number of poles

90

Package length

Tεχνικά στοιχεία

 • Ηλεκτρική σύνδεση: 3~400 V, 50 Hz
 • Υποβρύχιος τρόπος λειτουργίας: S1
 • Μέγιστη θερμοκρασία υγρού (υψηλότερες θερμοκρασίες κατόπιν παραγγελίας):
  • NU 5... / NU 6… / NU 7… / NU 811 = 30 °C
  • NU 801 / NU 9... / NU 12.. / NU 16… / U… = 20 °C
 • Ελάχιστη ροή στον κινητήρα:
  • NU 5... / NU 7... = 0,16 m/s
  • NU 611 = 0,1 - 0,5 m/s
  • NU 811 = 0,5 m/s
  • NU 801 / NU 9... / NU 12… / NU 16… / U... = 0,1 m/s
 • Μέγιστη περιεκτικότητα σε άμμο: 35 g/m3
 • Μέγιστος αριθμός κύκλων έναρξης: 10/h
 • Μέγιστο βάθος βύθισης:
  • NU 5…, NU 7…= 350 m
  • NU 611, NU 811 = 100 m
  • Υπόλοιποι κινητήρες = 300 m
 • Βαθμός προστασίας: IP 68
 • Περιοχή ρύθμισης για μετατροπέα συχνότητας:
  • NU 5... / NU 6… / NU 7… / NU 811 / U 21… = 30-50 Hz
  • NU 801 / NU 911 / NU 12… / NU 16… (διπολικοί) = 25-50 Hz
  • NU 801 / NU 911 / NU 12… / NU 16… (τετραπολικοί) = 30-50 Hz

Περιγραφή/σχεδιασμός

Υποβρύχια αντλία για κατακόρυφη ή οριζόντια εγκατάσταση.

Υδραυλικό σύστημα

Υποβρύχια αντλία πολλών βαθμίδων με ακτινικό ή ημιαξονικό υδραυλικό σύστημα. Εξαρτήματα περιβλήματος από φαιό χυτοσίδηρο ή χυτοσίδηρο σφαιρικού γραφίτη με επίστρωση 2K ή G-CuSn10, πτερωτές από G-CuSn10 ή NiAl-Bz.

Σύνδεση κατάθλιψης βιδωτή (έως K 12…) ή με φλάντζα. Στους τύπους K 12…, K 14… μπορεί αντί του στόμιου κατάθλιψης να εγκατασταθεί μια βαλβίδα αντεπιστροφής. Στους υπόλοιπους τύπους είναι δυνατή η εγκατάσταση μιας βαλβίδας αντεπιστροφής απευθείας στην έξοδο πίεσης.

Κινητήρας

Τριφασικός ηλεκτροκινητήρας για απευθείας εκκίνηση και εκκίνηση αστέρα-τριγώνου. Στεγανοποιημένος, ερμητικά χυτευμένος κινητήρας με περιέλιξη με μόνωση από βερνίκι, εμποτισμένος σε ρητίνη (NU 5…, NU 7…) ή κινητήρας με δυνατότητα επαναπεριέλιξης, με μόνωση από PVC (NU 611, NU 8…, NU 9…, NU 12…, NU 16…, U…).

Τυποποιημένη σύνδεση αντλίας. Η στεγανοποίηση του άξονα κινητήρα πραγματοποιείται μέσω ενός στυπιοθλίπτη δακτυλίου (σειρές NU…) από πλήρες υλικό πυριτίου-καρβιδίου ή μέσω των δακτυλίων στεγανοποίησης άξονα (σειρά U…). Αυτολίπαντα έδρανα κινητήρα. Αξονικά έδρανα με ρυθμιζόμενα πέδιλα για τη λήψη υψηλών αξονικών φορτίων. Η αρνητική αξονική ωστική ισχύς απορροφάται από τα κόντρα αξονικά έδρανα.

Οι κινητήρες της σειράς NU 5…, NU 7…, NU 801, NU 9…, NU 12… και NU 16… είναι πληρωμένοι με μίγμα νερού/γλυκόλης ενώ οι κινητήρες της σειράς NU 611 και NU 811 με μίγμα νερού/γλυκερίνης. Οι κινητήρες της σειράς NU 611, NU 8..., NU 9...,NU 12… και NU 16… μπορούν εναλλακτικά να πληρωθούν με πόσιμο νερό (τύπος Τ). Οι κινητήρες της σειράς U… πρέπει γενικά να πληρώνονται με πόσιμο νερό. Επιτρεπτή λειτουργία μετατροπέα συχνότητας (SF 1.1)

Ψύξη

Η ψύξη του κινητήρα πραγματοποιείται μέσω του αντλούμενου ρευστού. Η λειτουργία του κινητήρα πρέπει να πραγματοποιείται πάντα με τον κινητήρα σε βύθιση. Πρέπει να τηρούνται οι οριακές τιμές για τη μέγιστη θερμοκρασία ρευστού καθώς και η ελάχιστη ταχύτητα ροής. Η κάθετη τοποθέτηση μπορεί να γίνει με ή χωρίς χιτώνιο ψύξης κατ' επιλογή. Για την οριζόντια τοποθέτηση πρέπει να χρησιμοποιούνται φωλιές εδράνων για τη στερέωση του συγκροτήματος. Για τη βελτιστοποίηση της ροής προσαγωγής μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια αντιστροβιλική πλάκα ή ένα χιτώνιο ψύξης.

Μανδύας πίεσης

Ο μανδύας πίεσης χρησιμεύει στην απευθείας εγκατάσταση του συγκροτήματος στο σύστημα σωληνώσεων. Εδώ δεν τοποθετείται από τον κατασκευαστή βαλβίδα αντεπιστροφής. Η μέγιστη πίεση προσαγωγής ανέρχεται σε 10 bar ή 5 bar από μια διάμετρο μανδύα πίεσης από 559 mm.

PDF: Wilo-EMU 10" ... 24"

Διαμόρφωση

Επιλογή σελίδας

Σχήμα σελίδας

Προαιρετικές πληροφορίες

Μπορείτε να δώσετε τα προσωπικά σας στοιχεία, που θέλετε να είναι στην κεφαλίδα.

Αποθήκευση