Wilo-EMU FA (customised)

Περιγραφή σειράς

Ειδικά χαρακτηριστικά/πλεονεκτήματα προϊόντος

 • Προσαρμόζεται ακριβώς στις ανάγκες σας. Για αξιόπιστη και αποδοτική άντληση προκαθαρισμένων και πρωτογενών λυμάτων.
 • Χρησιμοποιείται με πολλούς τρόπους. Πάντα βέλτιστη άντληση διαφορετικών υγρών με χρήση διαφορετικού τύπου πτερωτής.
 • Προαιρετικά με κινητήρα υψηλής ενεργειακής απόδοσης IE3
 • Επίστρωση Ceram και ειδικά υλικά κατασκευής για προστασία έναντι οξείδωσης και διάβρωσης
 • Κατάλληλο για χρήση σε κατάδυση και ανάδυση, και σε συνεχή λειτουργία

Σχεδιασμός

Υποβρύχια αντλία λυμάτων με ή χωρίς ενεργό σύστημα ψύξης για συνεχή λειτουργία και σταθερή και φορητή υγρή εγκατάσταση, καθώς και για σταθερή ξηρή εγκατάσταση.

Εφαρμογή

Για άντληση των παρακάτω

 • Πρωτογενή λύματα με περιττώματα και μακρόϊνα συστατικά
 • Λύματα με περιττώματα
 • Προκαθαρισμένα λύματα χωρίς περιττώματα και μακρόϊνα συστατικά
 • Νερό διεργασίας
 • Ακάθαρτα ύδατα

Εξοπλισμός/λειτουργία

 • Εξαιρετικά ανθεκτικός τύπος από φαιό χυτοσίδηρο
 • Ψυχόμενοι από το περίβλημα ή αυτοψυχώμενοι κινητήρες με σύστημα 1 ή 2 θαλάμων
 • Προαιρετικά με αντιεκρηκτική προστασία κατά ATEX ή FM
 • Συστήματα επιτήρησης σε εξάρτηση από τον κινητήρα:
  • Θερμοκρασία περιέλιξης
  • Επιτήρηση υγρασίας στο θάλαμο στεγανοποίησης και στο χώρο κινητήρα και ακροδεκτών
  • Θερμοκρασία εδράνων κινητήρα
 • Ενσωματωμένα εξαρτήματα σύμφωνα με την παραγγελία του πελάτη

Περιεχόμενο παράδοσης

 • Έτοιμη για σύνδεση υποβρύχια αντλία λυμάτων
 • Καλώδιο σύνδεσης με ελεύθερο άκρο καλωδίου
 • Ενσωματωμένα παρελκόμενα
 • Οδηγίες χρήσης και συντήρησης

Κωδικοποίηση τύπου

Παράδειγμα:

Wilo-EMU FA 20.54E + FK 17.1-6/16KEx

Υδραυλικό σύστημα:

FA 20.54E

FA

Υποβρύχια αντλία λυμάτων

20

x10 = Ονομαστικό εύρος της σύνδεσης κατάθλιψης π.χ. DN 200

54

Χαρακτηριστικός αριθμός ισχύος

E

Τύπος πτερωτής:

W = Πτερωτή ελεύθερης ροής

E = Μονοκάναλη πτερωτή

Z = Δικάναλη πτερωτή

D = Τρικάναλη πτερωτή

V = Τετρακάναλη πτερωτή

Κινητήρας:

FK 17.1-6/16KEx

FK

Τύπος κινητήρα:

T = Κινητήρας ψυχόμενος από το περιβάλλον ρευστό χωρίς σύστημα ψύξης

FK, FKT, HC = Αυτοψυχόμενος κινητήρας με ενεργό σύστημα ψύξης

17.1

Μέγεθος

6

Αριθμός πόλων

16

x10 = Μήκος πακέτου σε mm

K

Τύπος στεγανοποίησης:

H = Δακτύλιος στεγανοποίησης/μηχανικός στυπιοθλίπτης

G = Δύο ξεχωριστοί μηχανικοί στυπιοθλίπτες

K = Κασέτα στεγανοποίησης με δύο μηχανικούς στυπιοθλίπτες

Ex

Με έγκριση αντιεκρηκτικής προστασίας

Tεχνικά στοιχεία

 • Ηλεκτρική σύνδεση: 3~400 V, 50 Hz
 • Υποβρύχια λειτουργία: S1
 • Τρόπος λειτουργίας «αναδυόμενος»: S1 ή S2
 • Βαθμός προστασίας: IP68
 • Κατηγορία μόνωσης: H
 • Θερμοκρασία υγρού άντλησης: 3…40 °C, υψηλότερες θερμοκρασίες κατόπιν ζήτησης
 • Ελεύθερο πέρασμα στερεών από 45...130 mm
 • Μέγιστο βάθος βύθισης: 20 m.

Υλικά

 • Εξάρτηματα περιβλήματος: EN-GJL ή αντίστοιχα EN-GJS
 • Πτερωτή: EN-GJL ή αντίστοιχα EN-GJS
 • Στατικά παρεμβύσματα: NBR ή FPM
 • Στεγανοποίηση υγρού: Μηχανικός στυπιοθλίπτης SiC/SiC
 • Στεγανοποίηση στην πλευρά του κινητήρα:
  • Δακτύλιος στεγανοποίησης άξονα από NBR
  • Μηχανικός στυπιοθλίπτης από SiC/SiC ή άνθρακα/κεραμικά
 • Άξονας: Ανοξείδωτος χάλυβας 1.4021

Περιγραφή/σχεδιασμός

Υποβρύχια αντλία λυμάτων ως βυθιζόμενο ενιαίο συγκρότημα για σταθερή ή κινητή υγρή ή ξηρή εγκατάσταση.

Υδραυλικό σύστημα

Η έξοδος στην κατάθλιψη κατασκευάζεται ως οριζόντια σύνδεση με φλάντζα. Η μέγιστη δυνατή περιεκτικότητα ξηρών ουσιών ανέρχεται ανάλογα με τον τύπο υδραυλικού συστήματος και πτερωτής το πολύ στο 8 %. Χρησιμοποιούνται οι παρακάτω μορφές πτερωτής:

 • Πτερωτή ελεύθερης ροής (W)
 • Μονοκάναλη πτερωτή (E)
 • Δικάναλη πτερωτή (Z)
 • Τρικάναλη πτερωτή (D)
 • Τετρακάναλη πτερωτή (V)

Τα υδραυλικά τμήματα καναλιού είναι εξοπλισμένα με έναν δακτύλιο κύλισης και διάκενου από σκληρυμένο υλικό. Αυτοί χρησιμεύουν μακροπρόθεσμα στη διατήρηση της σταθερής απόδοσης του συγκροτήματος, ενώ μειώνουν και το κόστος συντήρησης.

Κινητήρας

Οι κινητήρες που ψύχονται από το περίβλημα (κινητήρες T) δεν έχουν δικό τους σύστημα ψύξης και μεταβιβάζουν τη θερμότητά τους μέσω του περιβλήματος κατευθείαν στο υγρό που τους περιβάλει. Επομένως, αυτοί οι κινητήρες μπορούν να χρησιμοποιούνται βυθιζόμενοι στη συνεχή λειτουργία. Ανάλογα με το κατασκευαστικό μέγεθος μπορούν να λειτουργήσουν και ενόσω δεν είναι βυθισμένοι αλλά για σύντομη λειτουργία.

Οι αυτοψυχόμενοι κινητήρες (κινητήρας FK, FKT, HC) διαθέτουν ενεργό σύστημα ψύξης και μεταβιβάζουν την θερμότητά τους μέσω ενός ενσωματωμένου εναλλάκτη θερμότητας στο αντλούμενο ρευστό. Συνεπώς, αυτοί οι κινητήρες είναι κατάλληλοι για τη συνεχή λειτουργία σε κατάσταση εντός ή εκτός βύθισης και, επομένως, ενδείκνυνται για ξηρή εγκατάσταση.

Σε όλους τους κινητήρες υπάρχει ένας θάλαμος στεγάνωσης για προστασία από τη διείσδυση υγρού. Η πρόσβαση σε αυτόν είναι εξωτερική και προαιρετικά μπορεί να παρακολουθείται με ένα ραβδόμορφο ηλεκτρόδιο. Όλα τα χρησιμοποιούμενα ρευστά πλήρωσης είναι βιολογικά διασπώμενα και ασφαλή για το περιβάλλον.

Το καλώδιο σύνδεσης έχει ελεύθερα άκρα και μήκος 10 m ή μήκος ανάλογα με την παραγγελία του πελάτη. Η είσοδος καλωδίου των κινητήρων T, HC και FKT είναι αδιάβροχα πλαστικοποιημένη.

Στεγανοποίηση

Ανάλογα με τον τύπο του κινητήρα είναι δυνατές οι ακόλουθες παραλλαγές για τη στεγανοποίηση στην πλευρά του υγρού και του κινητήρα:

 • Παραλλαγή Η: Από την πλευρά του υγρού με μηχανικό στυπιοθλίπτη, από την πλευρά του κινητήρα με ακτινική τσιμούχα άξονα
 • Παραλλαγή G: Δύο μηχανικοί στυπιοθλίπτες ανεξάρτητης δράσης
 • Παραλλαγή Κ: Κασέτα στεγανοποίησης με δύο μηχανικούς στυπιοθλίπτες ανεξάρτητης δράσης

Κινητήρες υψηλής απόδοσης

Εκτός από τους στάνταρ κινητήρες, διατίθενται επίσης και κινητήρες υψηλής απόδοσης κατηγορίας IE3 (σύμφωνα με το IEC 60034-30). Αυτοί οι κινητήρες έχουν τον ίδιο εξοπλισμό και λειτουργία με τους στάνταρ κινητήρες, καθώς έχουν την ίδια αρχή λειτουργίας. Επομένως, για τους κινητήρες αυτούς διατίθενται τα ίδια υδραυλικά τμήματα.

Έγκριση αντιεκρηκτικής προστασίας

Οι κινητήρες διατίθενται με έγκριση αντιεκρηκτικής προστασίας κατά ATEX και FM.

Συνολικό διάγραμμα

Wilo-EMU FA 08 - FA 15 (επί παραγγελία) [50 Hz, 180x100 mm]

Wilo-EMU FA 20 - FA 25 (επί παραγγελία)

Wilo-EMU FA 30 - FA 60 (επί παραγγελία)

Λήψη αρχείων

Wilo-EMU FA

Article Number 6072704
Edition 1606
Αριθμός έκδοσης 05
Σχήμα σελίδας 209.9 x 297.0 mm
Αριθμός σελίδων 96

PDF (8 MB)

Λήψη

Wilo-EMU FA

Article Number 6074692
Edition 1606
Αριθμός έκδοσης 04
Σχήμα σελίδας 209.9 x 297.0 mm
Αριθμός σελίδων 56

PDF (5 MB)

Λήψη

Wilo-EMU FA

Article Number 6074691
Edition 1606
Αριθμός έκδοσης 03
Σχήμα σελίδας 209.9 x 297.0 mm
Αριθμός σελίδων 76

PDF (7 MB)

Λήψη

Wilo-EMU FA

Article Number 6074690
Edition 1606
Αριθμός έκδοσης 04
Σχήμα σελίδας A4
Αριθμός σελίδων 32

PDF (695 kB)

Λήψη

Wilo-Wilo-EMU FA

Article Number 6067561
Edition 2019-01
Αριθμός έκδοσης 04
Σχήμα σελίδας 209.9 x 297.0 mm
Αριθμός σελίδων 1692

PDF (28 MB)

Λήψη

Wilo-EMU FA

Article Number 6074701
Edition 2019-01
Αριθμός έκδοσης 03
Σχήμα σελίδας 209.9 x 297.0 mm
Αριθμός σελίδων 1480

PDF (15 MB)

Λήψη

Wilo-EMU FA

Article Number 6074704
Edition 2019-01
Αριθμός έκδοσης 04
Σχήμα σελίδας 209.9 x 297.0 mm
Αριθμός σελίδων 1364

PDF (13 MB)

Λήψη

Wilo-EMU FA

Article Number 6073324
Edition 2019-01
Αριθμός έκδοσης 02
Σχήμα σελίδας 209.9 x 297.0 mm
Αριθμός σελίδων 1360

PDF (15 MB)

Λήψη

PDF: Wilo-EMU FA (customised)

Διαμόρφωση

Επιλογή σελίδας

Σχήμα σελίδας

Προαιρετικές πληροφορίες

Μπορείτε να δώσετε τα προσωπικά σας στοιχεία, που θέλετε να είναι στην κεφαλίδα.

Αποθήκευση