Wilo-EMU sprinkler pumps D..., K... and KM...

Ειδικά χαρακτηριστικά/Πλεονεκτήματα προϊόντος

 • Με πιστοποίηση VdS
 • Ανθεκτική έκδοση από φαιό χυτοσίδηρο ή ορείχαλκο
 • Μανδύας πίεσης από ανοξείδωτο αντιμικροβιακό χάλυβα με ελαστικά έδρανα για τη μείωση των θορύβων και των κραδασμών.
 • Βαλβίδα αντεπιστροφής με πιστοποίηση VdS διαθέσιμη ως πρόσθετο εξάρτημα

Περιγραφή σειράς

Σχεδιασμός

Πολυβάθμια, υποβρύχια αντλία σε τμηματική κατασκευή με έγκριση VdS για οριζόντια ή κατακόρυφη τοποθέτηση, για την τροφοδοσία εγκαταστάσεων κατάσβεσης

Εφαρμογή

Για την άντληση νερού χωρίς μαρκόϊνα και διαβρωτικά συστατικά για την τροφοδοσία εγκαταστάσεων πυροπροστασίας

Κωδικοποίηση τύπου

Π.χ.:Wilo-EMU KM 1300S-2a + NU 801-2/60
Υδραυλικό σύστημα:KM 1300S-2a
KM1300Βασικό υδραυλικό σύστημα
SΕπιδιορθωμένη πτερωτή
2Αριθμός βαθμίδων του υδραυλικού συστήματος
AΚαθορισμένη διάμετρος πτερωτής
  
Κινητήρας:NU 801-2/60
NUΥποβρύχιος κινητήρας (NU…, U…)
801Μέγεθος (6... = 6"; 8... = 8", 9... = 10", 12... = 12", 15... = 16")
2Αριθμός πόλων
60Μήκος πακέτου (cm)

Τεχνικά στοιχεία

 • Ηλεκτρική σύνδεση: 3~400 V/50 Hz
 • Τρόπος λειτουργίας σε βύθιση: S1
 • Μέγιστη θερμοκρασία υγρού: 25 °C
 • Μέγιστη περιεκτικότητα σε άμμο: 35 g/m3
 • Μέγιστος αριθμός εκκινήσεων: 10/h
 • Μέγιστο βάθος βύθισης: 300 m
 • Βαθμός προστασίας: IP 68

Εξοπλισμός/Λειτουργία

 • Υποβρύχια αντλία πολλών βαθμίδων με ημιαξονικές πτερωτές
 • Σύνδεσμος NEMA (ανάλογα με τον τύπο)
 • Τριφασικός κινητήρας για απευθείας εκκίνηση ή εκκίνηση αστέρα/τριγώνου
 • Επαναπεριελίξιμοι κινητήρες

Περιγραφή/Σχεδιασμός

Υποβρύχια αντλία για την κάθετη ή οριζόντια εγκατάσταση σε δοχεία για την τροφοδοσία εγκαταστάσεων πυροπροστασίας.

Υδραυλικό τμήμα

Υποβρύχια αντλία πολλών βαθμίδων με ημιαξονικό υδραυλικό σύστημα. Εξαρτήματα περιβλήματος από φαιό χυτοσίδηρο με επίστρωση 2K ή G‑CuSn10, πτερωτές από G‑CuSn10. Κύριο περίβλημα με δακτύλιους διακένου από ειδικό μπρούντζο. Σύνδεση κατάθλιψης με φλάντζα.

Κινητήρας

Τριφασικός επαναπεριελίξιμος ηλεκτροκινητήρας και μόνωση PVC για απευθείας εκκίνηση και εκκίνηση αστέρα/τριγώνου. Μανδύας κινητήρα από ανοξείδωτο χάλυβα τύπου A2/A4 ή χάλυβα/G‐CuSn10. Σύνδεση αντλίας μέχρι μέγεθος 8" ως σύνδεση NEMA, από μέγεθος 10" ως τυποποιημένη σύνδεση. Στεγανοποίηση του άξονα κινητήρα μέσω ενός μηχανικού στυπιοθλίπτη από πλήρες υλικό πυριτίου-καρβιδίου.

Αξονικά έδρανα με ρυθμιζόμενα πέδιλα για τη λήψη υψηλών αξονικών φορτίων. Η αρνητική αξονική ωστική ισχύς απορροφάται από τα κόντρα αξονικά έδρανα. Αυτολίπαντα έδρανα. Οι κινητήρες της σειράς NU… έχουν πληρωθεί εργοστασιακά με μείγμα νερού-γλυκόλης. Εναλλακτικά μπορούν να πληρωθούν με πόσιμο νερό (τύπος T). Οι κινητήρες της σειράς U… πρέπει γενικά να πληρώνονται με πόσιμο νερό.

Ψύξη

Η ψύξη του κινητήρα πραγματοποιείται μέσω του υγρού άντλησης. Ο κινητήρα πρέπει να λειτουργεί πάντα βυθισμένος. Η κατακόρυφη τοποθέτηση μπορεί να γίνει κατ' επιλογή με ή χωρίς χιτώνιο ψύξης. Για την οριζόντια τοποθέτηση πρέπει να χρησιμοποιούνται φωλιές εδράνων για τη στερέωση του συγκροτήματος. Για τη βελτιστοποίηση της ροής προσαγωγής μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια αντιστροβιλική πλάκα ή ένα χιτώνιο ψύξης.

Μανδύας πίεσης

Ο μανδύας πίεσης χρησιμεύει στην απευθείας εγκατάσταση του συγκροτήματος στο σύστημα αγωγού σωλήνα. Εδώ δεν τοποθετείται από τον κατασκευαστή βαλβίδα αντεπιστροφής. Η μέγιστη πίεση προσαγωγής στο συγκρότημα D 500 ανέρχεται σε 10 bar ή 5 bar.

Διαμόρφωση

Για την εγκατάσταση αντλιών σπρίνγκλερ πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η Οδηγία VdS VdS CEA 4001:2005‐09. Μπορείτε να την προμηθευτείτε από την VdS (Γερμανική Ένωση των Ασφαλιστικών Εταιριών Εμπράγματων Αξιών).

Περιεχόμενα συσκευασίας παράδοσης

 • Ήδη συναρμολογημένο υδραυλικό σύστημα + κινητήρας
 • Καλώδιο σύνδεσης κατά VDE/KTW, διατομή και μήκος καλωδίου σύμφωνα με τις επιθυμίες του πελάτη
 • Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Επιλογές

 • Οι στάνταρ παραλλαγές με καλώδιο 25 m υπάρχουν στην αποθήκη του εργοστασίου (η ετοιμότητα παράδοσης επισημαίνεται με το γράμμα «L»)

Συνολικό διάγραμμα

Καμπύλη

Προϊόν

Κατασκευή

Με δυνατότητα βύθισης

Σύνδεση NEMA

Στάνταρ υποδοχή σύνδεσης

-

Ενσωματωμένη βαλβίδα αντεπιστροφής

-

Χωρίς βαλβίδα αντεπιστροφής

Μονοφασικός κινητήρας

-

Τριφασικός κινητήρας

Απευθείας ενεργοποίηση

Ενεργοποίηση αστέρα/τριγώνου

Λειτουργία μετατροπέα συχνότητας

-

Κινητήρας με χυτευτό στάτορα

-

Κινητήρας με δυνατότητα επαναπεριέλιξης

Πλήρωση κινητήρα με λάδι

-

Πλήρωση κινητήρα με νερό-γλυκόλη

Πλήρωση κινητήρα με πόσιμο νερό

Προαιρετικά

Προσυναρμολογημένο υδραυλικό σύστημα/κινητήρας

Εφαρμογή

Οριζόντια τοποθέτηση

Κάθετη τοποθέτηση

Εξοπλισμός/Λειτουργία

Παρακολούθηση θερμοκρασίας κινητήρα PT100

-

Παρακολούθηση θερμοκρασίας κινητήρα PTC

-

Προστασία ξηρής λειτουργίας

-

Προαιρετικός εξοπλισμός

Βάσεις έδρασης για οριζόντια τοποθέτηση

Προαιρετικά

Χιτώνιο ψύξης

Προαιρετικά

Βαλβίδα αντεπιστροφής

Προαιρετικά

Μανδύας πίεσης

Προαιρετικά

Materials

Περίβλημα κινητήρα (ειδική κατασκευή)

Ανοξείδωτος χάλυβας

Περίβλημα κινητήρα

Ανοξείδωτος χάλυβας

Πτερωτή (ειδική κατασκευή)

Μπρούντζος

Πτερωτή

Μπρούντζος

Κέλυφος αντλίας (ειδικός τύπος)

Μπρούντζος

Κέλυφος αντλίας

Φαιός χυτοσίδηρος

Λήψη αρχείων

Certification Booklet Wilo-EMU / Wilo-Zetos + NU / U-Motor

Article Number 6074549
Edition 1702
Αριθμός έκδοσης 04
Σχήμα σελίδας A4
Αριθμός σελίδων 53

PDF (935 kB)

Λήψη

Clean Water

Σχήμα σελίδας A4
Αριθμός σελίδων 24

PDF (8 MB)

Λήψη

General overview

Edition 2017
Σχήμα σελίδας A4
Αριθμός σελίδων 72

PDF (46 MB)

Λήψη

Wilo-EMU pressure shroud pump with pre-filled motor

Αριθμός έκδοσης 3.0
Σχήμα σελίδας A4
Αριθμός σελίδων 67

PDF (1 MB)

Λήψη

Wilo-EMU pressure shroud pump without pre-filled motor

Αριθμός έκδοσης 3.0
Σχήμα σελίδας A4
Αριθμός σελίδων 67

PDF (1 MB)

Λήψη

Wilo-EMU borehole pump with pre-filled motor

Αριθμός έκδοσης 3.0
Σχήμα σελίδας A4
Αριθμός σελίδων 79

PDF (1 MB)

Λήψη

Wilo-EMU borehole pump without pre-filled motor

Αριθμός έκδοσης 3.0
Σχήμα σελίδας A4
Αριθμός σελίδων 69

PDF (1 MB)

Λήψη

PDF: Wilo-EMU sprinkler pumps D..., K... and KM...

Διαμόρφωση

Επιλογή σελίδας

Σχήμα σελίδας

Προαιρετικές πληροφορίες

Μπορείτε να δώσετε τα προσωπικά σας στοιχεία, που θέλετε να είναι στην κεφαλίδα.

Αποθήκευση