Wilo-Economy CO/T-1 Helix V

Περιγραφή σειράς

Ειδικά χαρακτηριστικά/πλεονεκτήματα προϊόντος

 • Συμπαγής, έτοιμη για σύνδεση εγκατάσταση για όλες τις χρήσεις, οι οποίες απαιτούν το διαχωρισμό συστήματος
 • Ανθεκτικό σύστημα μέσω των φυγοκεντρικών αντλιών υψηλής πίεσης από ανοξείδωτο χάλυβα της σειράς Helix V
 • Εύκολη ρύθμιση και λειτουργική ασφάλεια μέσω της χρησιμοποιούμενης συσκευής ελέγχου CE

Σχεδιασμός

Εγκατάσταση παροχής νερού με διαχωρισμό συστήματος και με μία φυγοκεντρική αντλία υψηλής πίεσης και κανονικής αναρρόφησης

Εφαρμογή

 • Πλήρως αυτόματη παροχή νερού και αύξηση πίεσης σε πολυκατοικίες, γραφεία και διοικητικά κτίρια, ξενοδοχεία, νοσοκομεία, καταστήματα καθώς και στο βιομηχανικό τομέα
 • Άντληση πόσιμου νερού και νερού χρήσης, νερού ψύξης, νερού πυρόσβεσης (εκτός συστημάτων πυρόσβεσης κατά DIN14462 και με έγκριση της πυροσβεστικής υπηρεσίας) ή άλλων νερών χρήσης, τα οποία δεν προσβάλλουν τα χρησιμοποιούμενα κατασκευαστικά υλικά, ούτε χημικά, ούτε μηχανικά και δεν περιέχουν διαβρωτικά συστατικά ή συστατικά με μακριές ίνες.

Εξοπλισμός/λειτουργία

 • 1 αντλία της κατασκευαστικής σειράς Helix V
 • Μέγιστος αριθμός βαθμίδων: 14
 • Δεξαμενή PE, με ατμοσφαιρικό αερισμό (150 l)
 • Τα μέρη που έρχονται σε επαφή με το ρευστό δεν διαβρώνονται
 • Βαλβίδα απομόνωσης, στην κατάθλιψη
 • Βαλβίδα αντεπιστροφής, πλευρά αναρρόφησης
 • Δεξαμενή τροφοδοσίας μαζί με πλωτηροδιακόπτη και πλωτηροδιακόπτη (αναμεταδότης σήματος χαμηλής στάθμης νερού)
 • Δοχείο πίεσης διαφράγματος 8 l, PN 16, στην κατάθλιψη
 • Επαφή πίνακα για προστασία από χαμηλή στάθμη νερού

Περιεχόμενο παράδοσης

 • Εργοστασιακά συναρμολογημένη, έτοιμη για σύνδεση εγκατάσταση αύξησης πίεσης που έχει ελεγχθεί ως προς τη λειτουργία και στεγανότητά της
 • Συσκευασία
 • Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Κωδικοποίηση τύπου

Παράδειγμα:

Wilo-CO/T-1 Helix V 403/CE

CO

Πιεστικό συγκρότημα

T

Με ενσωματωμένη δεξαμενή τροφοδοσίας ως σύστημα διαχωρισμού

1

Με μία αντλία

Helix V

Κατασκευαστική σειρά αντλιών

4

Ονομαστική παροχή κάθε αντλίας [m3/h]

03

Αριθμός βαθμίδων κάθε αντλίας

CE

Μονάδα ελέγχου, CE = Controller Economy

Tεχνικά στοιχεία

 • Ηλεκτρική σύνδεση 3~230/400 V ±10 %, 50 Hz (άλλοι τύποι κατόπιν ζήτησης)
 • Μέγιστη θερμοκρασία υγρού 40 °C
 • Μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος 40 °C
 • Πίεση λειτουργίας 16 bar
 • Πίεση προσαγωγής 6 bar
 • Βαθμίδες πίεσης ενεργοποίησης 6/10/16 bar
 • Ονομαστική διάμετρος σύνδεσης, στην τελική κατάθλιψη Rp 1 ¼"
 • Ονομαστική διάμετρος σύνδεσης στην αναρρόφηση Rp 1"
 • Ονομαστικές στροφές 2900 1/min
 • Βαθμός προστασίας IP41
 • Ισχύς ενεργοποίησης P2 μέγ. σε μέγ. 10 A = 4 kW (σε > 4 kW στη συνέχεια συνδεμένη ηλεκτρομηχανική μονάδα ισχύος)
 • Ασφάλεια AC3 από την πλευρά τροφοδοσίας ρεύματος, σύμφωνα με την ισχύ κινητήρα και τις διατάξεις της Επιχείρησης ηλεκτρισμού
 • Επιτρεπόμενα υγρά άντλησης (άλλα υγρά κατόπιν ζήτησης):Υπόδειξη για τα αντλούμενα υγρά: Τα επιτρεπόμενα αντλούμενα υγρά είναι νερά, τα οποία δεν προσβάλλουν χημικά ή μηχανικά τα υλικά κατασκευής της εγκατάστασης και δεν περιέχουν διαβρωτικά ή μακρόϊνα υλικά
  • Καθαρό νερό χωρίς ιζήματα
  • Νερό χρήσης, κρύο νερό, νερό ψύξης και βρόχινο νερό
  • Πόσιμου νερού
  • Νερό πυρόσβεσης

Υλικά

 • Πτερωτές και βαθμιδωτοί θάλαμοι από ανοξείδωτο χάλυβα 1.4301/1.4404
 • Κέλυφος αντλίας από ανοξείδωτο χάλυβα 1.4301 / 1.4404
 • Άξονας από ανοξείδωτο χάλυβα 1.4301/1.4404
 • Παρέμβυσμα EPDM (EP 851)/FKM (βιτόν)
 • Καπάκι περιβλήματος από ανοξείδωτο χάλυβα 1.4301/1.4404
 • Κάτω τμήμα περιβλήματος από ανοξείδωτο χάλυβα 1.4301/1.4404
 • Μηχανικός στυπιοθλίπτης B-άνθρακας/καρβίδιο βολφραμίου, SiC/άνθρακας
 • Μανδύας πίεσης από ανοξείδωτο χάλυβα 1.4301/1.4404
 • Έδρανο από καρβίδιο βολφραμίου
 • Βάση αντλίας EN-GJL-250
 • Σωλήνωση από ανοξείδωτο χάλυβα 1.4307

Περιγραφή/σχεδιασμός

 • Έτοιμο για σύνδεση πιεστικό συγκρότημα, κατασκευασμένη σε πλάκα βάσης PE, πλήρους σωλήνωσης, συμπεριλαμβανομένων όλων των απαραίτητων εξαρτημάτων και συσκευών διακοπής (εκτός από το σύστημα απόφραξης στην αναρρόφηση), κιτ αισθητηρίου πίεσης, φυγοκεντρική αντλία υψηλής πίεσης από ανοξείδωτο χάλυβα ελαιολίπαντης έκδοσης (κατασκευαστική σειρά Helix V) και ηλεκτρικό πίνακα CE έτοιμο για σύνδεση, συναρμολογημένο και καλωδιωμένο. Υπάρχει ηλεκτρονικό σύστημα διακοπής στη συσκευή ελέγχου για την επαφή πίνακα για προστασία από χαμηλή στάθμη νερού
 • Δοχείο μεμβράνης: 8 l/PN 16 τοποθετημένο στην πλευρά κατάθλιψης με διάφραγμα από βουτυλικό καουτσούκ, ακίνδυνο υπό την έννοια του νόμου περί τροφίμων. Εξοπλισμένο για λόγους ελέγχου και επιθεώρησης με βαλβίδα απομόνωσης με εκκένωση και σύστημα ροής κατά DIN 4807
 • Συσκευή ελέγχου: Η εγκατάσταση είναι στάνταρ εξοπλισμένη με ένα ρυθμιστή Economy CE

Συνολικό διάγραμμα

CO-T Helix V 1

Λήψη αρχείων

Wilo-Economy CO-1 ..., CO/T-1 ... .../CE+ .../ER, Wilo-Comfort-Vario COR-1 ... ...-GE .../VR

Κωδικός τμχ. 2527299
Έκδοση 1007
Αριθμός έκδοσης 03
Σχήμα σελίδας A4
Αριθμός σελίδων 33

PDF (2 MB)

Λήψη

Προϊόν

PDF: Wilo-Economy CO/T-1 Helix V

Διαμόρφωση

Επιλογή σελίδας

Σχήμα σελίδας

Προαιρετικές πληροφορίες

Μπορείτε να δώσετε τα προσωπικά σας στοιχεία, που θέλετε να είναι στην κεφαλίδα.

Αποθήκευση