Wilo-RainSystem AF 400

Περιγραφή σειράς

Ειδικά χαρακτηριστικά/πλεονεκτήματα προϊόντος

 • Αθόρυβο χάρη στο συνολικό σχεδιασμό βελτιωμένης ροής και θορύβων (πολυβάθμιες φυγοκεντρικές αντλίες)
 • Ιδιαίτερα ασφαλής λειτουργία χάρη στον πλήρως ηλεκτρονικό ρυθμιστή Rain-Control Hybrid
 • Μεγάλη οικονομία χάρη στην παροχή καθαρού νερού σύμφωνα με τις ανάγκες
 • Αυτόματο σύστημα ελέγχου της αντλίας τροφοδοσίας
 • Σύστημα ελέγχου εγκατάστασης/στάθμης στην περιοχή χαμηλών βολτ
 • Έχει ελεγχθεί σύμφωνα με τους κανονισμούς ελέγχου της Οδηγίας προϊόντων RAL GZ 994

Σχεδιασμός

Αυτόματη μονάδα εκμετάλλευσης βρόχινου νερού με αποθεματικό δοχείο και 2 αντλίες κανονικής αναρρόφησης

Εφαρμογή

Υβριδικό σύστημα για την εμπορική και βιομηχανική εκμετάλλευση βρόχινου νερού για την εξοικονόμηση πόσιμου νερού σε συνδυασμό με δεξαμενές ή περιέκτες

Εξοπλισμός/λειτουργία

 • Μονάδα έτοιμη για σύνδεση σε συμπαγή κατασκευή
 • Πλήρως ηλεκτρικά και υδραυλικά συνδεδεμένη και συναρμολογημένη σε βάση με απόσβεση ταλαντώσεων, περιλαμβάνονται:
  • 2 ανοξείδωτες, αθόρυβες φυγοκεντρικές αντλίες κανονικής αναρρόφησης της σειράς MultiPress
  • Με γενική σωλήνωση R 1 1/2 στην κατάθλιψη μαζί με μονάδα κωδικοποιητή με δοχείο πίεσης διαφράγματος 8 λίτρων βάσει της αρχής ροής και με διάταξη φραγής με εκκένωση, μανόμετρο 0-10 bar
  • Κρουνός και βαλβίδα αντεπιστροφής στην αναρρόφηση και στην κατάθλιψη
  • Μεγάλου όγκου υβριδικό δοχείο με όλες τις συνδέσεις, ελαφρές προσαγωγές και υπερχείλιση με σιφόνι
  • Κεντρικός ηλεκτρικός πίνακας RainControl Hybrid με ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου, αναμεταδότη πίεσης 4–20mA καθώς και σύστημα ελέγχου στάθμης στην περιοχή χαμηλής τάσης
  • Μηνύματα σχετικά με τη λειτουργία και τις βλάβες
  • Ομοιόμορφος έλεγχος εγκατάστασης μέσω της κυκλικής εναλλαγής αντλιών και της ενσωματωμένης δοκιμαστικής λειτουργίας όταν οι αντλίες βρίσκονται σε κατάσταση ηρεμίας
  • Αυτόματη εναλλαγή βάσει βλάβης και ενεργοποίηση φορτίου αιχμής
  • Αυτόματη αλλαγή νερού στη δεξαμενή αναπλήρωσης
  • Μόνιμη ένδειξη στάθμης πλήρωσης δεξαμενής, πίεσης εγκατάστασης, κατάστασης λειτουργίας μέσω LCD (προαιρετικά)
  • Περιλαμβάνεται μαγνητική βαλβίδα R 1, πιστοποιημένη κατά DVGW R 1, για την τροφοδοσία φρέσκου νερού

Περιεχόμενο παράδοσης

 • Δύο πολυβάθμιες φυγοκεντρικές αντλίες, κανονικής αναρρόφησης, με δυνατότητα μείωσης θορύβων
 • Ξεχωριστή παραγγελία υβριδικού δοχείου 400 l με όλες τις απαιτούμενες υποδοχές σύνδεσης, μονάδα κωδικοποιητή με δοχείο διαστολής μεμβράνης 8 l, κεντρικό ηλεκτρικό πίνακα RainControl-Hybrid με ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου και σύστημα ελέγχου στάθμης των αντλιών δεξαμενής Wilo-Drain TM ή TS σε τύπο τριφασικού ρεύματος (προαιρετικά σε τύπο μονοφασικού ρεύματος).

Κωδικοποίηση τύπου

Example

Wilo-AF 400-2 MP 304 EM

AF

Automatic rainwater utilisation and drinking water replenishment system (Aqua Feed)

400

Nominal content of replenishment reservoir (hybrid tank) (l)

2

Number of pumps

MP

Non self-priming, horizontal, multistage centrifugal pump of the MultiCargo MP series

3

Volume flow (m3/h) at optimum efficiency

04

Number of stages

EM

Single-phase AC motor 1~230 V, 50 Hz

Tεχνικά στοιχεία

 • Μέγιστη πίεση λειτουργίας 10 bar
 • Βαθμός προστασίας IP54
 • Συνδέσεις:
  • Αγωγός πίεσης/στην κατάθλιψη συνολική σωλήνωση R 1 ½
  • Σωλήνας εισόδου HT 50
  • Σύνδεση υπερχείλισης DN 100

Υλικά

 • Κέλυφος αντλίας από ανοξείδωτο χάλυβα 1.4301
 • Πτερωτή Noryl
 • Άξονας από ανοξείδωτο χάλυβα 1.4028
 • Μηχανικός στυπιοθλίπτης από άνθρακα/κεραμικός
 • Βαθμιδωτοί θάλαμοι Noryl
 • Δοχείο διαστολής μεμβράνης από χάλυβα, βαμμένο

Περιγραφή/σχεδιασμός

 • Έτοιμη για σύνδεση εγκατάσταση παροχής νερού με 2 αντλίες παροχής νερού ως συμπαγής μονάδα για την επαγγελματική και βιομηχανική εκμετάλλευση βρόχινου νερού
 • Για την πλήρως αυτοματοποιημένη τροφοδοσία με βρόχινο νερό από υπόγεια δεξαμενή ή στέρνα με τη βοήθεια υποβρύχιων αντλιών ως αντλιών τροφοδοσίας
 • Ανάλογα με τη διαμόρφωση των αντλιών μπορούν να συνδεθούν και μεγαλύτερες αποστάσεις ανάμεσα στην εγκατάσταση και τη δεξαμενή με αυτό το υβριδικό σύστημα (βλ. σχετικά τη σειρά υποβρύχιων αντλιών Wilo-Drain)
 • Το υβριδικό δοχείο μεγάλου όγκου με όλες τις ενσωματωμένες λειτουργίες προσφέρει μια σύμφωνη με τις ανάγκες τροφοδοσία πόσιμου νερού στο δίκτυο κατανάλωσης σε μη γεμάτη δεξαμενή
 • Πλήρως ηλεκτρονική μονάδα ρύθμισης για τον έλεγχο των αντλιών τροφοδοσίας νερού και αντλιών δεξαμενής, εξοπλισμένη με κύριο διακόπτη, διακόπτη ελέγχου για κάθε αντλία με χειροκίνητη -0-αυτόματη λειτουργία και ένδειξη των καταστάσεων λειτουργίας "Λειτουργία/Βλάβη" για κάθε αντλία, καθώς και ένδειξη έλλειψης νερού
 • Συναρτήσει της πίεσης οι αντλίες ενεργοποιούνται ή απενεργοποιούνται αναλόγως της ανάγκης σε νερό διαδοχικά.
 • Δεξαμενή διαστολής μεμβράνης για την εξοικονόμηση ενέργειας σε μικρές διαρροές στο κτίριο
 • Ομοιόμορφος έλεγχος εγκατάστασης μέσω της κυκλικής εναλλαγής αντλιών και της ενσωματωμένης δοκιμαστικής λειτουργίας όταν οι αντλίες βρίσκονται σε κατάσταση ηρεμίας
 • Η αυτόματη εναλλαγή βάσει βλάβης και η ενεργοποίηση φορτίου αιχμής διασφαλίζουν τη μέγιστη δυνατή ετοιμότητα λειτουργίας της εγκατάστασης
 • Σε περίπτωση έλλειψης νερού η εγκατάσταση απενεργοποιείται μέσω μιας ενσωματωμένης προστασίας από τη ξηρή λειτουργία
 • Περιλαμβάνεται ενσωματωμένη ηλεκτρονική προστασία κινητήρα
 • Προβολή εκτενών μηνυμάτων από τον πίνακα ελέγχου, καθώς και επαφές άνευ δυναμικού για συλλογικά μηνύματα λειτουργίας και βλάβης
 • Η εγκατάσταση είναι ιδανική για τη σύνδεση στο σύστημα σωληνώσεων κτιρίων (GLT/DDC)

Προϊόν

PDF: Wilo-RainSystem AF 400

Διαμόρφωση

Επιλογή σελίδας

Σχήμα σελίδας

Προαιρετικές πληροφορίες

Μπορείτε να δώσετε τα προσωπικά σας στοιχεία, που θέλετε να είναι στην κεφαλίδα.

Αποθήκευση