Wilo-SiBoost Smart MVISE

Περιγραφή σειράς

Ειδικά χαρακτηριστικά/πλεονεκτήματα προϊόντος

 • Βέλτιστη ρύθμιση φορτίου αντλίας λόγω του μεταβλητού είδους ρύθμισης πίεσης (pv) και παράλληλης ρύθμισης αριθμού στροφών συγχρονισμού για μεγαλύτερες εξοικονομήσεις ενέργειας
 • Έως και 20 dB[A] πιο αθόρυβη λειτουργία από τις συμβατικές εγκαταστάσεις με παρόμοια υδραυλική απόδοση
 • Ιδιαίτερα μεγάλο εύρος ζώνης ρύθμισης του μετατροπέα συχνότητας από 20 Hz έως και 50 Hz
 • Σχεδιασμός αντλίας χωρίς συντήρηση και χωρίς μηχανικούς στυπιοθλίπτες
 • Υψηλή αξιοπιστία χάρη στις διαφορετικές λειτουργίες προστασίας συμπεριλαμβανομένης της προστασίας υπερφόρτωσης, της προστασίας ξηρής λειτουργίας και της αυτόματης απενεργοποίησης
 • Η ρύθμιση και η λειτουργία με τον ηλεκτρικό πίνακα SCe χάρη στην οθόνη LCD και το πράσινο κουμπί ρύθμισης είναι πολύ απλές
 • Έγκριση πόσιμου νερού για όλα τα εξαρτήματα που έρχονται σε επαφή με το ρευστό
 • Ετοιμότητα για διασύνδεση στα συστήματα αυτοματισμού κτιρίων με τον ηλεκτρικό πίνακα SCe μέσω Modbus

Σχεδιασμός

Αθόρυβο, έτοιμο για σύνδεση πιεστικό συγκρότημα με 2 έως 4 παράλληλα συνδεδεμένες, κάθετα διατεταγμένες ανοξείδωτες φυγοκεντρικές αντλίες υψηλής πίεσης κανονικής αναρρόφησης των κατασκευαστικών σειρών MVISE σε υδρολίπαντη έκδοση. Όλες οι αντλίες εξοπλίζονται με ενσωματωμένο υδρόψυκτο μετατροπέα συχνότητας. Εγκατάσταση εξοπλισμένη με Smart Controller SCe.

Εφαρμογή

Πλήρως αυτόματη παροχή νερού και αύξηση πίεσης στη λειτουργία προσαγωγής, είτε από το δημόσιο δίκτυο ύδρευσης είτε από μια δεξαμενή σε ύψος τουλάχιστον 0,5 m πάνω από την αντλία για οικιακές, εμπορικές, βιομηχανικές και κοινοτικές εφαρμογές (π.χ. οικιστικά κτήρια, γραφεία, διοικητικά κτήρια, ξενοδοχεία, νοσοκομεία, βιοτεχνίες, βιομηχανίες, επιχειρήσεις ύδρευσης). Περιλαμβάνεται εφεδρική αντλία σύμφωνα με τα DIN 1988 και DIN EN 806.

Τα επιτρεπόμενα αντλούμενα υγρά είναι κανονικά νερά, τα οποία δεν προσβάλλουν χημικά ή μηχανικά τα υλικά κατασκευής της εγκατάστασης και δεν περιέχουν διαβρωτικά ή μακρόϊνα υλικά, όπως:

 • Πόσιμο νερό
 • Νερό ψύξης
 • Νερό διεργασίας
 • Νερό πυρόσβεσης (εκτός από συστήματα πυρόσβεσης σύμφωνα με το DIN 14462 και με έλεγχο από τους τοπικούς φορείς πυροπροστασίας).

Εξοπλισμός/λειτουργία

2 – 4 αντλίες, ανά εγκατάσταση, της κατασκευαστικής σειράς MVISE, με υδρολίπαντο κινητήρα και αδιαβάθμητο έλεγχο ταχύτητας μέσω ενσωματωμένου μετατροπέα συχνότητας σε κάθε αντλία.

Ο ηλεκτρικός πίνακας SCe διασφαλίζει την αυτόματη ρύθμιση και έλεγχο της εγκατάστασης αύξησης πίεσης.

Συναρμολογείται πλήρως σε γαλβανισμένη, χαλύβδινη πλάκα έδρασης ρυθμιζόμενου ύψους.

Όλα τα εξαρτήματα που έρχονται σε επαφή με το υγρό είναι ανθεκτικά στη διάβρωση.

στην κατάθλιψη:

 • Βαλβίδα απομόνωσης
 • Βαλβίδα αντεπιστροφής
 • Βαλβίδα αντεπιστροφής σε κάθε αντλία
 • Δοχείο διαστολής μεμβράνης 8 l, PN 16
 • Αισθητήρας πίεσης 4..20 mA
 • Μανόμετρο

Στην αναρρόφηση:

 • Βαλβίδα απομόνωσης
 • Αισθητήρας πίεσης 4..20 mA
 • Μανόμετρο

Περιεχόμενο παράδοσης

 • Εργοστασιακά συναρμολογημένο, έτοιμο για σύνδεση πιεστικό συγκρότημα, ελεγμένο ως προς τη λειτουργία και τη στεγανότητα
 • Συσκευασία
 • Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Κωδικοποίηση τύπου

Παράδειγμα:

Wilo-SiBoost Smart 3 MVISE 406

SiBoost Smart

Συμπαγές συγκρότημα αύξησης πίεσης με ενσωματωμένη αυτόματη ρύθμιση αριθμού στροφών

3

Αριθμός των αντλιών

MVISE

Κατασκευαστική σειρά αντλιών

4

Ονομαστική ταχύτητα ροής [m3/h] της μεμονωμένης αντλίας

06

Αριθμός των βαθμίδων μεμονωμένων αντλιών

Tεχνικά στοιχεία

 • Ηλεκτρική σύνδεση 3~400 ±10 %, 50 Hz
 • Μέγ. θερμοκρασία υγρού +50 °C
 • Μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος +40 °C
 • Πίεση λειτουργίας 16 bar
 • Πίεση προσαγωγής 6 bar
 • Ονομαστικές διάμετροι σύνδεσης:
  • Πλευρά κατάθλιψης R 2" – R 3"
  • Πλευρά στομίου εισόδου R 2" – R 3"
 • Εύρος ταχύτητας περιστροφής 1100 – 2750 σ.α.λ.
 • Βαθμός προστασίας IP44
 • Ασφάλεια [AC3] από την πλευρά τροφοδοσίας ρεύματος, σύμφωνα με την ισχύ κινητήρα και τις διατάξεις της επιχείρησης ηλεκτρισμού

Υλικά

MVISE 2-8 m3/h

 • Κέλυφος αντλίας σε 1.4301 [AISI 304]
 • Υδραυλικό σύστημα σε 1.4301 [AISI 304]
 • Στεγανοποιητικό EPDM

Περιγραφή/σχεδιασμός

Πλαίσιο βάσης: Γαλβανισμένος χάλυβας, με αντικραδασμικά ρυθμιζόμενου ύψους για εκτεταμένη ηχομόνωση σώματος καθώς και ενσωματωμένα σημεία ανύψωσης και διελεύσεις καλωδίων.

Σωλήνωση: Πλήρης σωλήνωση από ανοξείδωτο χάλυβα, κατάλληλη για τη σύνδεση σε όλα τα υλικά σωληνώσεων που είναι διαθέσιμα στη διαχείριση κτηρίου. Οι διαστάσεις της σωλήνωσης πρέπει να αντιστοιχούν στη συνολική υδραυλική ισχύ της εγκατάστασης αύξησης πίεσης

Αντλίες: Χρησιμοποιούνται 2 έως 4 παράλληλα συνδεδεμένες αντλίες της κατασκευαστικής σειράς MVISE 2, 4, 8.

Οι υδρόψυκτοι μετατροπείς συχνότητας που είναι τοποθετημένοι στον κινητήρα της αντλίας επιτρέπουν σε όλες τις αντλίες αυτών των κατασκευαστικών σειρών την αδιαβάθμητη κανονική λειτουργία μεταξύ 20 Hz και έως 50 Hz. Όλα τα μέρη της αντλίας που έρχονται σε επαφή με το υγρό είναι από ανοξείδωτο χάλυβα.

Εξαρτήματα: Όλες οι αντλίες είναι εξοπλισμένες στην πλευρά αναρρόφησης και στην πλευρά κατάθλιψης με βαλβίδα απομόνωσης με σήμα ελέγχου DVGW και βαλβίδα αντεπιστροφής στην πλευρά κατάθλιψης με έγκριση DVGW.

Δοχείο μεμβράνης: 8 l/PN 16 τοποθετημένο στην πλευρά κατάθλιψης με διαφράγματα από βουτυλικό καουτσούκ, με έγκριση DVGW/KTW, ακίνδυνο υπό την έννοια του νόμου περί τροφίμων. Για λόγους ελέγχου και επιθεώρησης τοποθετείται κρουνός απόφραξης με εκκένωση και βαλβίδα ροής με έγκριση DVGW/KTW κατά DIN 4807.

Επιτήρηση πίεσης: 2 αισθητήρες πίεσης: 4..20 mA, διατεταγμένοι στην πλευρά κατάθλιψης και αναρρόφησης.

Ένδειξη πίεσης: Μανόμετρα διατεταγμένα στην πλευρά αναρρόφησης και κατάθλιψης.

Πίνακας ελέγχου: Smart Controller SCe στάνταρ με οθόνη LCD.

Άλλοι τύποι κατόπιν ζήτησης

Συνολικό διάγραμμα

Wilo-SiBooost Smart 2-4 MVISE

Λήψη αρχείων

Wilo-SiBoost Smart (FC) ... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL

Article Number 2550530
Edition 1811
Αριθμός έκδοσης 01
Σχήμα σελίδας 209.9 x 297.0 mm
Αριθμός σελίδων 8

PDF (2 MB)

Λήψη

Wilo-SiBoost Smart (FC) ... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL

Article Number 2550649
Edition 1905
Αριθμός έκδοσης 02
Σχήμα σελίδας 209.9 x 297.0 mm
Αριθμός σελίδων 16

PDF (6 MB)

Λήψη

Wilo-SiBoost Smart (FC) ... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL

Article Number 2535460
Edition 1809
Αριθμός έκδοσης 03
Σχήμα σελίδας 209.9 x 297.0 mm
Αριθμός σελίδων 1795

PDF (46 MB)

Λήψη

Wilo-SiBoost Smart (FC) ... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL

Article Number 2535457
Edition 1808
Αριθμός έκδοσης 04
Σχήμα σελίδας 209.9 x 297.0 mm
Αριθμός σελίδων 1343

PDF (39 MB)

Λήψη

Προϊόν

PDF: Wilo-SiBoost Smart MVISE

Διαμόρφωση

Επιλογή σελίδας

Σχήμα σελίδας

Προαιρετικές πληροφορίες

Μπορείτε να δώσετε τα προσωπικά σας στοιχεία, που θέλετε να είναι στην κεφαλίδα.

Αποθήκευση