Wilo-SiFire EN

Περιγραφή σειράς

Ειδικά χαρακτηριστικά/πλεονεκτήματα προϊόντος

 • Σύστημα με μειωμένες απώλειες πίεσης, σχεδιασμένο σύμφωνα με το πρότυπο EN 12845, με ηλεκτροκινητήρα, πετρελαιοκινητήρα, αντλία Jockey για τη διατήρηση της πίεσης συστήματος
 • Ευέλικτη, δομοστοιχειωτή και ανθεκτική κατασκευή για ασφαλή μεταφορά και εύκολη εγκατάσταση
 • Bypass παροχής για προστασία της αντλίας, με αποστάτη ζεύξης για εύκολη συντήρηση
 • Μονάδα ελέγχου SC-Fire, με δυνατότητα ενσωμάτωσης BACnet και Modbus στο κτιριακό σύστημα ελέγχου
 • Ειδική πλάκα έδρασης για την ελαχιστοποίηση κραδασμών, με ενσωματωμένο καλώδιο στην κατασκευή για μέγιστη αξιοπιστία και διάρκεια ζωής

Σχεδιασμός

Πιεστικά συγκροτήματα για την τροφοδοσία νερού πυρόσβεσης κατά EN 12845

Ανάλογα με το μοντέλο αποτελούνται από 1 ή 2 αντλίες με οριζόντια πλάκα έδρασης – EN 733 – με αποστάτη ζεύξης, ηλεκτροκινητήρα ή πετρελαιοκινητήρα και μια πολυβάθμια, ηλεκτροκίνητη, κατακόρυφη αντλία διαφυγών (Jockey).

Εφαρμογή

Πλήρως αυτόματη τροφοδοσία νερού για συστήματα πυρόσβεσης με σύστημα καταιονισμού σε πολυκατοικίες, γραφεία και διοικητικά κτίρια, ξενοδοχεία, νοσοκομεία, καταστήματα καθώς και στο βιομηχανικό τομέα.

Εξοπλισμός/λειτουργία

 • 1 ή 2 αντλίες με οριζόντια πλάκα έδρασης των σειρών 32-200 έως 150-315, με κινητήρα ισοδύναμο με IE2 ή πετρελαιοκινητήρα
 • Με βαθμονομημένο διάφραγμα τοποθετημένο απευθείας στο κέλυφος της κύριας αντλίας, για την αποτροπή της υπερθέρμανσης σε περίπτωση μηδενικής παροχής
 • Αντλία Jockey της σειράς MVIL-1 ή MVI-1 με πιεζοστάτη και κατακόρυφο δοχείο διαστολής 20 l, PN16
 • Ένας ηλεκτρικός πίνακας ανά αντλία, στερεωμένος σε ανθεκτική κατασκευή. Μοντέλο SC Fire E για τον ηλεκτροκινητήρα και D για τον πετρελαιοκινητήρα, και τα δύο εξοπλισμένα με ελεγκτή Smart Controller, και J για την αντλία Jockey
 • Πλάκα έδρασης από ηλεκτρογαλβανισμένο χάλυβα με στήριγμα ρυθμιζόμενου ύψους για το συλλέκτη
 • Σωλήνωση από χάλυβα, με βαφή εποξειδικής ρητίνης. Συλλέκτης με φλάντζες
 • Αποφρακτική βάνα με φραγή ασφαλείας στην κατάθλιψη κάθε αντλίας
 • Βλαβίδα αντεπιστροφής στην κατάθλιψη κάθε αντλίας
 • Κύκλωμα με διπλό πιεζοστάτη, μανόμετρο, βαλβίδα αντεπιστροφής και βάνα για την αυτόματη εκκίνηση της κύριας και εφεδρικής αντλίας
 • Ομόκεντρος κώνος στην κατάθλιψη της κύριας και εφεδρικής αντλίας για τον περιορισμό της ταχύτητας ροής σύμφωνα με τις απαιτούμενες παραμέτρους του προτύπου EN 12845
 • Αναμονές DN2'' για σύνδεση με δοχεία σε διάταξη αρνητικής αναρρόφησης
 • Μετρητής πίεσης στην κατάθλιψη
 • Μόνο για το μοντέλο με πετρελαιοκινητήρα:
  • Αντικραδασμικό στην κατάθλιψη της αντλίας
  • Αποσβεστήρας κραδασμών κάτω από την πλάκα έδρασης της αντλίας
  • Δεξαμενή καυσίμου με αισθητήρα στάθμης και επαρκή χωρητικότητα για αυτόνομη εξάωρη λειτουργία
  • 2 ή 4 μπαταρίες στην πλάκα έδρασης και φορτιστής μπαταριών στον ηλεκτρικό πίνακα SC Fire
 • Πρόσθετος εξοπλισμός κατόπιν ζήτησης:Υπόδειξη για τα αντλούμενα υγρά: Τα επιτρεπόμενα αντλούμενα υγρά είναι νερά, τα οποία δεν προσβάλλουν χημικά ή μηχανικά τα υλικά κατασκευής της εγκατάστασης και δεν περιέχουν διαβρωτικά ή μακρόϊνα υλικά. Η εγκατάσταση ανταποκρίνεται στο πρότυπο EN 12845
  • Οριζόντια δεξαμενή πλήρωσης 500 L, με πλωτήροδιακόπτη και πιεζοστάτη για συναγερμό LL (έλλειψης νερού)
  • Ροόμετρο: Σετ με έκκεντρο κώνο στην αναρρόφηση, κομπλέ με βάνα τύπου πεταλούδας με χειρομοχλό ή χειροτροχό
  • Κενόμετρο με βαλβίδα
  • Βαλβίδες με ηλεκτρική επαφή
  • Αντικραδασμικό για τον συλλέκτη
  • Απομακρυσμένος πίνακας ελέγχου για συναγερμό κατηγορίας A και B
  • Πυκνόμετρο για τη μπαταρία
  • Σετ ανταλλακτικών για τον πετρελαιοκινητήρα
  • Σιγαστήρας (30 dBA) για τον πετρελαιοκινητήρα
  • Υδραυλικός εναλλάκτης θερμότητας για τον πετρελαιοκινητήρα

Περιεχόμενο παράδοσης

 • Εργοστασιακά συναρμολογημένο, έτοιμο για σύνδεση πιεστικό συγκρότημα που έχει ελεγχθεί ως προς τη λειτουργία και στεγανότητά του
 • Συσκευασία
 • Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας
 • Απαιτούμενος πρόσθετος εξοπλισμός κατόπιν παραγγελίας

Κωδικοποίηση τύπου

Παράδειγμα:

Wilo-SiFire EN 40/200-180-7.5/10.5/0.55 EDJ

SiFire

Πιεστικό συγκρότημα για συστήματα πυρόσβεσης

EN

κατά EN 12845

40/200

Τύπος κύριας αντλίας

180

Πραγματική διάμετρος πτερωτής της κύριας αντλίας

7.5

Ισχύς του ηλεκτροκινητήρα [kW]

10.5

Ισχύς του πετρελαιοκινητήρα [kW]

0.55

Ισχύς του κινητήρα της αντλίας Jockey [kW]

EDJ

Σχεδιασμός

E

Μια ηλεκτροκίνητη αντλία

D

Μια πετρελαιοκίνητη αντλία

J

Μια αντλία Jockey

Tεχνικά στοιχεία

 • Ηλεκτρική σύνδεση 3~400 V, 50 Hz (1~230 V, 50 Hz για τον πίνακα της πετρελαιοκίνητης αντλίας)
 • Ηλεκτροκινητήρες ισοδύναμοι κλάσης IE2, πετρελαιοκινητήρας με απευθείας ψεκασμό ή κινητήρας turbodiesel με ψύξη αέρα ή νερού
 • Μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος +4°C έως +40°C (+10°C έως +40°C, σε περίπτωση τοποθέτησης πετρελαιοκίνητης αντλίας)
 • Μέγιστη θερμοκρασία υγρού +40°C
 • Μέγιστη πίεση λειτουργίας 10 bar ή 16 bar
 • Μέγιστη πίεση προσαγωγής 6 bar
 • Παροχή 10 m³/h έως 750 m³/h
 • Μέγιστο μανομετρικό (128 m)
 • Ονομαστική διάμετρος σύνδεσης στην κατάθλιψη DN 65 έως DN 250
 • Ονομαστική διάμετρος σύνδεσης στην αναρρόφηση DN 50 έως DN 200
 • Βαθμός προστασίας του ηλεκτρικού πίνακα IP54
 • Κύρια/εφεδρική αντλία με οριζόντια πλάκα έδρασης κατά EN 733
 • Σωληνώσεις και υδραυλικές συνδέσεις με βαφή εποξειδικής ρητίνης
 • Επιτρεπόμενα αντλούμενα ρευστά:Υπόδειξη για τα αντλούμενα υγρά: Τα επιτρεπόμενα αντλούμενα υγρά είναι νερά, τα οποία δεν προσβάλλουν χημικά ή μηχανικά τα υλικά κατασκευής της εγκατάστασης και δεν περιέχουν διαβρωτικά ή μακρόϊνα υλικά. Η εγκατάσταση ανταποκρίνεται στο πρότυπο EN 12845
  • Μη διαβρωτικό, καθαρό νερό
  • Νερό πυρόσβεσης

Υλικά

Για την αντλία με οριζόντια πλάκα έδρασης

 • Πτερωτές από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316/ 1.4401
 • Κέλυφος αντλίας από χυτοσίδηρο EN-GJL-250
 • Άξονας από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 431/ 1.4057
 • Δακτύλιοι τριβής από μπρούντζο

Για την αντλία Jockey:

 • Πτερωτές από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304/ 1.4301
 • Κέλυφος αντλίας από χυτοσίδηρο EN-GJL-250 (ανοξείδωτος χάλυβας AISI304/1.4301 για MVI)
 • Άξονας από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304/ 1.4301
 • Σετ στεγανότητας από EPDM

Περιγραφή/σχεδιασμός

 • Πλαίσιο βάσης: Κατασκευασμένη από προφίλ ηλεκτρογαλβανισμένου χάλυβα με στηρίγματα για τους ηλεκτρικούς πίνακες και τον συλλέκτη. Ειδικές τετράγωνες τρύπες στο κάτω μέρος για περονοφόρο όχημα, καθώς και ενσωματωμένοι γάντζοι για ανυψωτικούς ιμάντες. Στο επάνω μέρος, πλαϊνά προφίλ σε κάθε πλευρά για την ενίσχυση της ακαμψίας του συστήματος κατά τη μετακίνηση και την ανύψωση.
 • Πλαστικό κάλυμμα στην πίσω πλευρά, το οποίο παρέχει οπτική πρόσβαση στη θέση της βαλβίδας και του μανόμετρου.
 • Σωλήνωση: Πλήρης σωλήνωση με φλάντζες από χάλυβα με βαφή εποξειδικής ρητίνης, κατάλληλη για τη σύνδεση όλων των σωληνώσεων. Οι διαστάσεις της σωλήνωσης πρέπει να ανταποκρίνονται στη συνολική υδραυλική ισχύ του πιεστικού συγκροτήματος
 • Αντλίες: 1 ή 2 αντλίες με οριζόντια πλάκα έδρασης – EN 733 – με λυόμενο σύνδεσμο, ηλεκτροκινητήρα ή πετρελαιοκινητήρα.
 • Μοντέλο τύπου Back-Pull-Out, ώστε τα εσωτερικά εξαρτήματα της αντλίας να είναι εύκολα προσβάσιμα χωρίς μετακίνηση του κινητήρα ή των σωληνώσεων.
 • Εξοπλισμός σύνδεσης: Οι κύριες αντλίες είναι εξοπλισμένες στην κατάθλιψη με μια αποφρακτική βάνα και μια βαλβίδα αντεπιστροφής με βαφή εποξειδικής ρητίνης, προσαρμοσμένες για φλαντζωτή σύνδεση.
 • Δοχείο διαστολής μεμβράνης: Δοχείο διαστολής μεμβράνης 20 l/PN16, στην κατάθλιψη της αντλίας Jockey, με τάπες εκκένωσης.
 • Δεξαμενή: Η δεξαμενή καυσίμων είναι κατασκευασμένη από μέταλλο με βαφή εποξειδικής ρητίνης και βρίσκεται πίσω από τον ηλεκτρικό πίνακα
 • Αισθητήρες και οθόνη: 2 πιεζοστάτες, 2/16 bar ανά αντλία, στην κατάθλιψη, για την ενεργοποίηση της εκκίνησης αντλιών μέσω της μονάδας ελέγχου και ρύθμισης SCFire. Το μανόμετρο στην κατάθλιψη (∅ 63 mm) βρίσκεται στο κέντρο του πίσω τοιχώματος.
 • Μονάδα ελέγχου και ρύθμισης: Το σύστημα είναι εργοστασιακά εξοπλισμένο με ξεχωριστό ηλεκτρικό/ηλεκτρονικό πίνακα (SC Fire) για τον ηλεκτροκινητήρα ή τον πετρελαιοκινητήρα και για την αντλία Jockey.

Συνολικό διάγραμμα

SiFire EN

Λήψη αρχείων

Wilo-Control SC-Fire Diesel

Article Number 2541367
Edition 1510
Αριθμός έκδοσης 02
Σχήμα σελίδας A4
Αριθμός σελίδων 33

PDF (2 MB)

Λήψη

Wilo-MVIL

Article Number 4086201
Edition 1502
Αριθμός έκδοσης 03
Σχήμα σελίδας A4
Αριθμός σελίδων 13

PDF (1 MB)

Λήψη

Wilo-SiFire EN

Αριθμός σελίδων 40

PDF (7 MB)

Λήψη

Wilo-Control SC-Fire Jockey

Αριθμός σελίδων 10

PDF (866 kB)

Λήψη

Wilo-Control SC-Fire Electric

Article Number 2539954, 2541365, 2541366
Edition 1510
Αριθμός έκδοσης 02
Σχήμα σελίδας A4
Αριθμός σελίδων 31

PDF (2 MB)

Λήψη

Προϊόν

PDF: Wilo-SiFire EN

Διαμόρφωση

Επιλογή σελίδας

Σχήμα σελίδας

Προαιρετικές πληροφορίες

Μπορείτε να δώσετε τα προσωπικά σας στοιχεία, που θέλετε να είναι στην κεφαλίδα.

Αποθήκευση