Wilo-SiFire FIRST

Περιγραφή σειράς

Ειδικά χαρακτηριστικά/πλεονεκτήματα προϊόντος

 • Αρθρωτή, τυποποιημένη αντλία συστήματος με ηλεκτροκινητήρα ή πετρελαιοκινητήρα για διαφορετικά πεδίο εφαρμογής και μεγάλη ευελιξία κατά τον προγραμματισμό
 • Μεγάλη διάρκεια ζωής χάρη στον στιβαρό σχεδιασμό
 • Εύκολη μεταφορά, εγκατάσταση και συντήρηση χάρη στη γενικής χρήσης βάση
 • Διαισθητικός χειρισμός για ειδική συσκευή ελέγχου για την πυρόσβεση
 • Λάδια και σωλήνες βαθμονομημένα κατά EN 12845
 • Γρήγορη εγκατάσταση χάρη στα προεγκατεστημένα υδραυλικά και ηλεκτρικά εξαρτήματα στην πλευρά της κατάθλιψης

Ένας αρθρωτός σχεδιασμός για διαφορετικά πεδία εφαρμογής.

Το Wilo-SiFire FIRST είναι μια ευέλικτη, αρθρωτή αντλία συστήματος τυποποιημένη σύμφωνα με το EN 12845. Μπορεί να εξοπλιστεί για διαφορετικά πεδία εφαρμογής με ηλεκτροκινητήρα ή πετρελαιοκινητήρα και αντλία διαφυγών. Η συμπαγής εγκατάσταση στερεώνεται σε μία γενικής χρήσης βάση, που διευκολύνει πολύ τη μεταφορά, την εγκατάσταση και τη συντήρηση. Ο στιβαρός σχεδιασμός προσφέρει μεγάλη διάρκεια ζωής.

Σχεδιασμός

Εγκαταστάσεις αύξησης πίεσης για την τροφοδοσία νερού για εφαρμογές πυρόσβεσης κατά EN 12845.

Αποτελείται ανάλογα με το μοντέλο από 1 αντλία με οριζόντια βάση – EN 733 – με αποστάτη ζεύξης ή σύνδεσμο cardan, ηλεκτροκινητήρα ή πετρελαιοκινητήρα και μια πολυβάθμια, κάθετη αντλία διαφυγών με ηλεκτροκινητήρα.

Εφαρμογή

Πλήρως αυτόματη παροχή νερού για συστήματα πυρόσβεσης με ακροστόμια καταιονισμού σε πολυκατοικίες, επαγγελματικά και διοικητικά κτίρια, ξενοδοχεία, νοσοκομεία, πολυκαταστήματα, καθώς και σε εταιρικά και βιομηχανικά κτίρια.

Εξοπλισμός/λειτουργία

 • 1 αντλία ανά εγκατάσταση με οριζόντια βάση των κατασκευαστικών σειρών 32-200 έως 100-200, με τυποποιημένο κινητήρα ισοδύναμο με IE3 ή πετρελαιοκινητήρα.
 • Με μεμβράνη απευθείας εγκατεστημένη στο κέλυφος της κύριας αντλίας για την αποτροπή υπερθέρμανσης σε περίπτωση μηδενικής παροχής.
 • Αντλία διαφυγών της κατασκευαστικής σειράς MVIL-1
 • Ένας ρυθμιστής, στερεωμένος σε ανθεκτική κατασκευή. Μοντέλο E για τον ηλεκτροκινητήρα και D για τον πετρελαιοκινητήρα, και οι δύο με κατάλληλο ρυθμιστή για την πυρόσβεση, καθώς και πρόσθετης μονάδας ελέγχου J για την αντλία διαφυγών.
 • Πλάκα έδρασης από γαλβανισμένο χάλυβα.
 • Σωληνώσεις από εποξικά βαμμένο χάλυβα. Συλλέκτης με φλάντζες.
 • Αποφρακτική βάνα με φραγή ασφαλείας στην πλευρά τελικής πίεσης κάθε αντλίας.
 • Βαλβίδα αντεπιστροφής στην πλευρά κατάθλιψης κάθε αντλίας.
 • Ένα κύκλωμα με διπλό πιεζοστάτη, μανόμετρο, βαλβίδα αντεπιστροφής, βάνα για την αυτόματη εκκίνηση της κύριας αντλίας.
 • Ομόκεντρος κώνος στην κατάθλιψη της κύριας αντλίας για τον περιορισμό της ταχύτητας ροής σύμφωνα με τις απαιτούμενες παραμέτρους του προτύπου EN 12845.
 • Σύνδεση DN 2" για τη δεξαμενή αναρρόφησης ανά αντλία.
 • Μανόμετρο στην πλευρά κατάθλιψης.
 • Μόνο για το μοντέλο πετρελαιοκινητήρα:
  • 2 μπαταρίες στη βάση και φορτιστής μπαταρίας στον ηλεκτρικό πίνακα.
  • Ξεχωριστή δεξαμενή καυσίμου με αισθητήρα στάθμης και επάρκεια όγκου για αυτονομία λειτουργίας 6 ωρών.
 • Πρόσθετος εξοπλισμός κατόπιν ζήτησης:
  • Οριζόντιο δοχείο πλήρωσης 500 l, με πλωτηροδιακόπτη και πιεζοστάτη για συναγερμό σε περίπτωση χαμηλής στάθμης πλήρωσης).
  • Ροόμετρο
  • Κιτ με έκκεντρο κώνο στην πλευρά αναρρόφησης, πλήρες με αποφρακτική βάνα με χειρομοχλό ή χειροτροχό.
  • Κενόμετρο με βάνα
  • Βαλβίδες με ηλεκτρική επαφή
  • Χιτώνιο απόσβεσης κραδασμών για τη συγκεντρωτική σωλήνωση
  • Πίνακας τηλεχειρισμού για σήμα του επιπέδου συναγερμού Α+Β
  • Πυκνόμετρο για τη μπαταρία
  • Σετ ανταλλακτικών για πετρελαιοκινητήρα
  • Σιγαστήρας (30 dBA) για πετρελαιοκινητήρα
  • Υδραυλικός εναλλάκτης θερμότητας για πετρελαιοκινητήρα

Περιεχόμενο παράδοσης

 • Εργοστασιακά συναρμολογημένο, έτοιμο για σύνδεση πιεστικό συγκρότημα που έχει ελεγχθεί ως προς τη λειτουργία και στεγανότητά του
 • Συσκευασία
 • Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας
 • Απαιτούμενος πρόσθετος εξοπλισμός κατόπιν παραγγελίας

Κωδικοποίηση τύπου

Παράδειγμα:

Wilo-SiFire FIRST 40/200-180-7.5 EJ

SiFire

Συμπαγής εγκατάσταση αύξησης πίεσης για τροφοδοσία νερού για εφαρμογές πυρόσβεσης κατά EN 12845

FIRST

Βελτιωμένες λειτουργικότητες

40/200

Τύπος κύριας αντλίας

180

Ονομαστική διάμετρος πτερωτής DN της κύριας αντλίας

7.5

Ισχύς του ηλεκτροκινητήρα [kW]

EJ

Επιλογή σχεδιασμού

E

1 ηλεκτρική αντλία

D

1 πετρελαιοκίνητη αντλία

J

1 αντλία διαφυγών

Tεχνικά στοιχεία

Επιτρεπόμενο αντλούμενο υγρό:

 • Μη διαβρωτικό, καθαρό νερό, χωρίς λειαντικά ή μακρόϊνα συστατικά

Τομέας εφαρμογής:

 • Τροφοδοσία τάσης 3~400 V, 50 Hz (1~230 V, 50 Hz για τον ηλεκτρικό πίνακα της αντλίας διαφυγών και της πετρελαιοκίνητης αντλίας)
 • Μέγιστη θερμοκρασία υγρού +25 °C
 • Ελάχιστη/μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος +4°C έως +40°C (+10°C έως +40°C, αν έχει εγκατασταθεί πετρελαιοκίνητη αντλία)
 • Μέγιστη πίεση λειτουργίας 16 bar (12 bar σε αντλία διαφυγών)
 • Μέγιστη πίεση προσαγωγής 6 bar
 • Παροχή από 10 mm έως 320 m³/h
 • Μέγιστο μανομετρικό ύψος 95 m

Πτερωτές αντλίας:

 • Ορείχαλκος για κύριες αντλίες με οριζόντια βάση
 • Ανοξείδωτος χάλυβας για κάθετες, πολυβάθμιες αντλίες διαφυγών

Ηλεκτροκινητήρας:

 • Τυποποιημένοι κινητήρες IE3
 • Μέγιστη ισχύς 55 kW
 • Ονομαστικές στροφές 2900 1/min
 • Βαθμός προστασίας IP55

Πετρελαιοκινητήρας:

 • Απευθείας ψεκασμός ή πετρελαιοκινητήρας με υπερτροφοδότηση με ψύξη αέρα ή νερού.
 • Μέγιστη ισχύς 66 kW
 • Αναγκαστική λίπανση με αντλία με μειωτήρα και φίλτρο λαδιού
 • Ψύξη σε εξάρτηση με την ισχύ: Έως 17,7 kW με ρεύμα αέρα, απευθείας ή με νερό, σε ένα κλειστό κύκλωμα με το καλοριφέρ. Από 26,5 kW με νερό / εναλλάκτης θερμότητας νερού.

Λοιπά:

 • Σωλήνες με επίστρωση εποξικής ρητίνης και υδραυλικές συνδέσεις
 • Ονομαστική διάμετρος σύνδεσης στην κατάθλιψη DN 50 έως DN 150 - EN 1092, PN 16
 • Ονομαστική διάμετρος σύνδεσης στην αναρρόφηση DN 50 έως DN 125 - EN 1092, PN 16
 • Βαθμός προστασίας του ηλεκτρικού πίνακα: IP54

Υλικά

Για αντλίες με οριζόντια βάση

 • Πτερωτές από ορείχαλκο CuSn10 ή CuAl10Fe5Ni5
 • Δακτύλιοι διάκενου από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316L/1.4409
 • Κέλυφος αντλίας από χυτοσίδηρο EN-GJL-250
 • Άξονας από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 420/1.4021

Για αντλία διαφυγών

 • Πτερωτή από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304/1.4301
 • Κέλυφος αντλίας από χυτοσίδηρο EN-GJL-250
 • Άξονας από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304/1.4301
 • Σετ στεγανότητας από EPDM

Περιγραφή/σχεδιασμός

 • Πλαίσιο βάσης: Κατασκευάζεται από γαλβανισμένο χάλυβα, με στηρίγματα για τους ηλεκτρικούς πίνακες. Στο κάτω μέρος ενσωματώνονται ορθογώνια ανοίγματα για το περονοφόρο ανυψωτικό και γάντζοι για ανυψωτικούς ιμάντες.
 • Σωληνώσεις: Πλήρης σωλήνωση με φλάντζες από εποξικά βαμμένο χάλυβα, κατάλληλη για τη σύνδεση όλων των κοινών σωληνώσεων. Οι διαστάσεις της σωλήνωσης έχουν επιλεγεί σύμφωνα με τη συνολική υδραυλική ισχύ της εγκατάστασης αύξησης πίεσης
 • Αντλίες: 1 αντλία με οριζόντια βάση – EN 733 – με αποστάτη ζεύξης, ηλεκτροκινητήρα ή πετρελαιοκινητήρα. Αντλία «Back-Pull-Out» για την εύκολη πρόσβαση στα εσωτερικά εξαρτήματα της αντλίας, χωρίς να χρειάζεται μετακίνηση του κινητήρα ή των σωληνώσεων.
 • Εξαρτήματα: Οι κύριες αντλίες είναι αντίστοιχα εξοπλισμένες στην κατάθλιψη με μια αποφρακτική βάνα και μια βαλβίδα αντεπιστροφής, και οι δύο με εποξειδική βαφή, προσαρμοσμένες για φλάντζα σύνδεσης.
 • Δεξαμενή: Ξεχωριστή δεξαμενή καυσίμου από εποξικά βαμμένο χάλυβα με λεκάνη για προστασία από έλλειψη στεγανότητας.
 • Αισθητήρες και οθόνη: 2 πιεζοστάτες, 2/16 bar ανά αντλία, βρίσκονται στην πλευρά κατάθλιψης, για την ενεργοποίηση της εκκίνησης αντλιών μέσω του ρυθμιστή ηλεκτρικού πίνακα. Το μανόμετρο στην πλευρά κατάθλιψης (ø 63 mm) βρίσκεται κοντά στον πιεζοστάτη.
 • Μονάδα ελέγχου/ρυθμιστής: Το σύστημα διαθέτει στον στάνταρ εξοπλισμό έναν ξεχωριστό ηλεκτρικό πίνακα για τον ηλεκτρικό ή τον πετρελαιοκινητήρα και έναν ρυθμιστή για την αντλία διαφυγών, εφόσον υπάρχει.

Συνολικό διάγραμμα

Wilo-SiFire FIRST

Λήψη αρχείων

Wilo-Priming tank 500 L

Κωδικός τμχ. 4228982
Έκδοση 2019-05
Αριθμός έκδοσης 01
Σχήμα σελίδας 209.9 x 297.0 mm
Αριθμός σελίδων 451

PDF (19 MB)

Λήψη

Προϊόν

PDF: Wilo-SiFire FIRST

Διαμόρφωση

Επιλογή σελίδας

Σχήμα σελίδας

Προαιρετικές πληροφορίες

Μπορείτε να δώσετε τα προσωπικά σας στοιχεία, που θέλετε να είναι στην κεφαλίδα.

Αποθήκευση