Wilo-TP Control

Περιγραφή σειράς

Ειδικά χαρακτηριστικά/πλεονεκτήματα προϊόντος

• Καινοτόμος μονάδα ελέγχου, μεμονωμένα διαμορφωμένη για κάθε σύστημα επεξεργασίας νερού - σχηματική απεικόνιση για τέλεια επισκόπηση

• Διευκόλυνση των καθημερινών εργασιών και περισσότερη άνεση για τους χειριστές του συστήματος

• Διαρκής παρακολούθηση των χαρακτηριστικών των λυμάτων και των βήματα επεξεργασίας - καθημερινή καταγραφή συμβάντων και διαρκής έλεγχος δεδομένων διεργασίας

• Αυξημένη ασφάλεια λειτουργίας μέσω της έγκαιρης ανίχνευσης εσωτερικών και εξωτερικών παραγόντων επηρεασμού

• Απλή και σαφής παρουσίαση όλων των δεδομένων που σχετίζονται με τις διάφορες διεργασίες

• Καθημερινή καταγραφή συμβάντων και δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων διεργασίας για μεγάλο χρονικό διάστημα

• Αυτόματη προσαρμογή των συνθηκών λειτουργίας της μηχανικής τεχνολογίας στις εκάστοτε διακυμάνσεις της εισροής και επομένως βελτιστοποιημένη μηχανική τεχνολογία

• Αποφυγή αιχμών και σύστημα ρύθμισης των διαφορών φορτίου χωρίς χειροκίνητη παρέμβαση

• Συνεχής παρακολούθηση και γρήγορος εντοπισμός σφαλμάτων

• Αναλογική χρήση ενέργειας για την επίτευξη βέλτιστων αποτελεσμάτων καθαρισμού και καλύτερων ιδιοτήτων ιλύος

• Δυνατότητα κατοπτρισμού δεδομένων στο Cloud

• Ασφαλής μετάδοση δεδομένων και απομακρυσμένη παρακολούθηση μέσω Ethernet ή Profinet (άλλα συστήματα διαύλου προαιρετικά διαθέσιμα κατόπιν αιτήματος)

Αυτόματα περισσότερη ασφάλεια και αποδοτικότητα στη βιολογική επεξεργασία λυμάτων.

Όταν η λειτουργία της εγκατάστασης είναι καθημερινή, όλες οι μέρες δεν είναι ίδιες. Εποχιακά, εξαιτίας βιομηχανικών ενεργοποιήσεων και απενεργοποιήσεων και ειδικών συμβάντων, όπως είναι οι περιπτώσεις βλάβης, εμφανίζονται διακυμάνσεις στο στόμιο εισόδου. Αυτές οι διακυμάνσεις αποτελούν πρόκληση για κάθε χρήστη ενός συστήματος επεξεργασίας νερού. Mε το νέο σύστημα ελέγχου συστημάτων επεξεργασίας νερού Wilo-TP Control, οι φορείς λειτουργίας εγκαταστάσεων λαμβάνουν ένα αξιόπιστο, βασισμένο σε κανόνες, σύστημα λογικού ελέγχου, το οποίο διευκολύνει την καθημερινότητα.

Σχεδιασμός

Πλήρης και αυτοματοποιημένος έλεγχος συστήματος επεξεργασίας νερού

Εφαρμογή

Η νέα μονάδα ελέγχου συστήματος επεξεργασίας νερού Wilo-TP Control παρακολουθεί και ρυθμίζει σχεδόν όλες τις διεργασίες που σχετίζονται με τις διαδικασίες στα δημοτικά και βιομηχανικά συστήματα επεξεργασίας νερού. Ως αποτέλεσμα, αυτή η μονάδα ελέγχου, που βασίζεται σε κανόνες, συνδυάζει τις τρεις σημαντικότερες πτυχές ενός συστήματος επεξεργασίας νερού σε μία εφαρμογή: Αυτοματοποίηση, ασφάλεια και τεκμηρίωση διεργασιών. Αυτό δίνει στους χειριστές συστημάτων ένα αξιόπιστο σύστημα ελέγχου βασισμένο σε κανόνες το οποίο διευκολύνει την εκτέλεση των καθημερινών εργασιών.

Εξοπλισμός/λειτουργία

Ανάλογα με την επιλεγμένη τεχνική επεξεργασίας, η μονάδα ελέγχου ρυθμίζεται ξεχωριστά για κάθε εφαρμογή. Ως βάση, η φύση των λυμάτων σε σχέση με τις παραμέτρους οξυγόνο, δυναμικό οξειδοαναγωγής, θερμοκρασία, pH, αγωγιμότητα και θολότητα κοινοποιείται μέσω αισθητήρων στη μονάδα ελέγχου και εκεί συγκρίνεται με τα προ-διαμορφωμένα δεδομένα. Σε περίπτωση αποκλίσεων, το σύστημα ενεργοποιείται αυτόματα, έτσι ώστε τα διαφορετικά στάδια επεξεργασίας στη βιολογική επεξεργασία λυμάτων, όπως νιτροποίηση και απονίτρωση, λειτουργίες τροφοδοσίας, άντληση ανακυκλοφορίας ενεργού ιλύος, διεργασίες καθίζησης, αφαίρεση περίσσειας ιλύος, καθώς και η προσθήκη παραγόντων καθίζησης και βοηθητικών ουσιών, να συντονίζονται μεταξύ τους με το βέλτιστο δυνατό τρόπο.

Η μονάδα ελέγχου συστήματος επεξεργασίας νερού Wilo-TP Control ελέγχει πάντα τη σύνθετη αλληλεπίδραση των βιολογικών, χημικών, υδραυλικών και μηχανικών εξαρτημάτων και στοιχείων ελέγχου, για τη διασφάλιση βέλτιστων συνθηκών διεργασίας. Αυτό εξασφαλίζει την καλύτερη δυνατή λειτουργία του συστήματος και διευκολύνει επίσης τις καθημερινές εργασίες στο σύστημα επεξεργασίας νερού.

Η καινοτόμος μονάδα ελέγχου συστήματος επεξεργασίας νερού παρέχεται και εγκαθίσταται πλήρης από τους εμπειρογνώμονες της Wilo, συμπεριλαμβανομένων όλων των στοιχείων λογισμικού και υλικού. Το προσφερόμενο πακέτο υπηρεσιών της Wilo συμπληρώνουν η εκκίνηση λειτουργίας, η λειτουργική δοκιμή και η βελτιστοποίηση του συστήματος. Επιπλέον, η μονάδα ελέγχου μπορεί επίσης να ενσωματωθεί σε υφιστάμενα συστήματα ελέγχου διεργασιών.

Περιεχόμενο παράδοσης

  • Ηλεκτρικός πίνακας από ανοξείδωτο χάλυβα με γενικό διακόπτη, ασφάλεια, Comfort Touch Panel και διακομιστή Linux με Linux Mint Debian 2.0
  • Λογισμικό με γραφικό περιβάλλον χρήστη
  • Βαθμονόμηση και βελτιστοποίηση του συστήματος επεξεργασίας νερού

Η συσκευή μετρήσεων και οι αισθητήρες δεν περιλαμβάνονται στο περιεχόμενο παράδοσης του TP-Control

Περιγραφή/σχεδιασμός

Η μονάδα ελέγχου Wilo-TP Control είναι ένα συμπαγές σύστημα SCADA για τον έλεγχο συστημάτων επεξεργασίας νερού διαφόρων μεγεθών και σχεδιαστικών εκδόσεων. Συνδυάζει υψηλή αξιοπιστία δεδομένων και διαδικασιών με την ευκολία της αυτοματοποίησης των εγκαταστάσεων και μια μέγιστη επισκόπηση των δεδομένων κατάστασης των εγκαταστάσεων. Το σύστημα αποτελείται από τα ακόλουθα στοιχεία:

  • Μονάδα ελέγχου Miras
  • Οθόνη αφής ή πρόγραμμα-πελάτης υπολογιστή για τον χειρισμό
  • Μονάδα ελέγχου SPS
  • Βάση δεδομένων Aquadat

Μονάδα ελέγχου Miras

Το σύστημα Miras είναι μια μονάδα ελέγχου, που βασίζεται σε κανόνες, για χρήση σε όλα τα στάδια της διαδικασίας επεξεργασίας νερού. Ρυθμίζει τις διεργασίες που σχετίζονται με τη διαδικασία, όπως κύκλοι αερισμού, άντληση ανακυκλοφορίας ενεργού ιλύος, αφαίρεση περίσσειας ιλύος, προσθήκη παραγόντων καθίζησης και βοηθητικών ουσιών, καθώς και ξεχωριστή κεντρική επεξεργασία του νερού, ανάλογα με τις συγκεκριμένες παραμέτρους της εγκατάστασης και της διαδικασίας. Στα συστήματα επεξεργασίας νερού με τεχνολογία SBR, η Miras καθορίζει όλα τα στάδια διεργασίας ενός κύκλου και είναι σε θέση να αντιδρά με ευελιξία στην κατάσταση διεργασίας του συστήματος. Εδώ λαμβάνονται υπόψη και ιδιαίτερες περιστάσεις, όπως η βροχή ή η υπερφόρτωση. Έτσι παρακολουθούνται και βελτιστοποιούντα τα αποτελέσματα της ακολουθίας.

Επιπλέον, το σύστημα Miras μπορεί να υπολογίσει πρόσθετες αναλογικές τιμές ως «μεταβλητές μέσες τιμές» ή «προγνωστικές τιμές». Έτσι, οι περιστάσεις διεργασίας μπορούν να λειτουργούν ως αναλογικές τιμές για τη μονάδα ελέγχου. Όλες οι παράμετροι καταγράφονται και είναι διαθέσιμες για τον ειδικευμένο έλεγχο του συστήματος με βάση τη διεργασία, καθώς και για τη μεταγενέστερη αξιολόγηση των περιστάσεων διεργασίας. Η αποθήκευση πραγματοποιείται στο 30 δευτερόλεπτα, ενώ είναι δυνατά και βραχύτερα διαστήματα. Οι αναλογικές τιμές αποθηκεύονται με ακρίβεια 15 bits. Τα μεμονωμένα συμβάντα μπορούν να αποκλειστούν από την αποθήκευση ή να αποθηκεύονται με διαφορετική συχνότητα. Λόγω της εκτεταμένης αποθήκευσης, οι διαδικασίες ελέγχου μπορούν να παρακολουθούνται σε διαφορετικά βάθη. Αυτό καθιστά επίσης κατανοητό γιατί, για παράδειγμα, σημειώθηκε παρέμβαση στη μονάδα ελέγχου.

Το σύστημα Miras επιτρέπει επίσης τον υπολογισμό εικονικών παραμέτρων εικονικής. Έτσι, μπορούν να αντισταθμιστούν οι χρονικές αστοχίες των αισθητήρων. Χρησιμοποιώντας καθορισμένες προτεραιότητες, το σύστημα υπολογίζει μια μέση οδό για τη διασφάλιση της διαδικασίας. Επιπλέον, μπορούν να υλοποιούνται εξαιρετικά μεγάλες και ευέλικτες κλίμακες ελέγχου. Αυτό επιτρέπει τον έλεγχο διαφορών φορτίου έως και 100.000 πληθυσμιακού ισοδύναμου χωρίς χειροκίνητη παρέμβαση.

Επιπλέον, το σύστημα Miras επιτρέπει την ενεργειακά βελτιστοποιημένη λειτουργία του συστήματος επεξεργασίας νερού. Προκειμένου να αποφεύγονται οι αιχμές ρεύματος και να εξομαλυνθούν οι τιμές διεργασίας είναι δυνατή, για παράδειγμα, η ασύγχρονη λειτουργία πολλών κύκλων ενεργοποίησης ιλύος ή αντιδραστήρων SBR, ακόμη και για περιορισμένο χρονικό διάστημα.

Η απεικόνιση πραγματοποιείται μέσω του περιβάλλοντος χρήστη MIRVIS. Αυτό συνδυάζει μια άποψη των διαδικασιών σε ένα συνεκτικό γράφημα των αναλογικών τιμών με τα ψηφιακά συμβάντα κατά την πάροδο του χρόνου.

Το σύστημα Miras είναι ένα σύστημα βασισμένο σε κανόνες, με βάση μια διαμόρφωση. Δεν έχει ικανότητες αυτοδιδασκαλίας. Οι νέοι αλγόριθμοι ελέγχου πρέπει να ρυθμίζονται ανάλογα με τις ανάγκες.

Το λογισμικό εγκαθίσταται σε έναν διακομιστή Linux. Για την υψηλότερη δυνατή ασφάλεια της διαδικασίας, το λογισμικό αποτελείται από αρκετά μικρά προγράμματα που λειτουργούν στο παρασκήνιο. Όλα τα προγράμματα πρέπει να επικοινωνούν τακτικά με το πρόγραμμα εποπτείας Master. Εάν η επικοινωνία ενός προγράμματος διακοπεί, το πρόγραμμα επανεκκινείται. Το πρόγραμμα εποπτείας Master πρέπει με τη σειρά του να επικοινωνεί με ένα πρόγραμμα εποπτείας υλικού. Εάν η επικοινωνία αυτή διακοπεί, ο διακομιστής επανεκκινείται. Για τη βελτιστοποίηση της εγγενούς ασφάλειας του διακομιστή, εμφανίζεται στην οθόνη η θερμοκρασία του διακομιστή, όπως επίσης και η ταχύτητα του ανεμιστήρα του. Για κρίσιμες περιοχές, μπορούν να καθοριστούν αντίμετρα ή συναγερμοί.

Οθόνη αφής ή πρόγραμμα - πελάτης υπολογιστή για τον χειρισμό

Για να γίνει η λειτουργία όσο το δυνατόν πιο φιλική προς τον χρήστη, υπάρχουν δύο επιλογές:

  • Στην απλούστερη περίπτωση, το περιβάλλον χρήστη είναι ένα Siemens TP1500 Comfort. Ο πίνακας είναι εξοπλισμένος με την πύλη WinCC TIA Portal. Ο προγραμματισμός γίνεται με το Step 7 TIA Portal. Έτσι, η μονάδα ελέγχου Wilo-TP Control συνδυάζει έναν εξαιρετικά αποτελεσματικό έλεγχο διεργασίας με ένα εξαιρετικά εύχρηστο περιβάλλον χρήστη, στον μικρότερο δυνατό χώρο.
  • Εγκατάσταση της αρχιτεκτονικής WinCC ή WinCC Open Architecture σε διακομιστή με πρόσθετους σταθμούς εργασίας-πελάτη, για πολύ εκτεταμένα περιβάλλοντα χρήστη.

Μονάδα ελέγχου SPS

Ο εσωτερικός έλεγχος πραγματοποιείται μέσω επεξεργαστή Siemens SPS CPU 1513_1 PN με προγραμματισμό πύλης Step 7 TIA Portal. Όλα τα συνδεδεμένα εξαρτήματα (αισθητήρες, αναδευτήρες, αερισμός ...) συνδέονται ως αποκεντρωμένα περιφερειακά που συνδέονται με το ET200SP μέσω Profinet. Επιπλέον, μπορούν να συνδεθούν και άλλοι τύποι fieldbus (π.χ. ProfiBus, ModBus ...) μέσω άλλων μονάδων επικοινωνίας. Έτσι, η εσωτερική δομή διατηρείται συμπαγής. Ως καλωδίωση μόνο το δίκτυο πρέπει να οδηγείται προς τα έξω.

Aquadat

Το λογισμικό Aquadat είναι μια βάση δεδομένων για την αποθήκευση δεδομένων λειτουργίας και εργαστηριακών τιμών. Εδώ επιτρέπεται η επεξεργασία δεδομένων από το SPS, το περιβάλλον χρήστη και το σύστημα Miras. Επιπλέον, στη βάση δεδομένων μπορούν να γίνονται, να αποθηκεύονται και να μεταδίδονται στο σύστημα Miras και μη αυτόματες καταχωρίσεις. Το πρόγραμμα λειτουργεί στο παρασκήνιο. Οι αντίστοιχες μη αυτόματες καταχωρίσεις και αναφορές πραγματοποιούνται με τον επεξεργαστή Aquadat σε περιβάλλον Windows ή Linux.

Το Aquadat βασίζεται στην επαγγελματική βάση δεδομένων SQL "Firebird", ένα ελεύθερο λογισμικό πολλαπλών πλατφορμών που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πολλά συστήματα όπως Windows, Linux ή Mac. Η διαμόρφωση πραγματοποιείται μέσω της βάσης δεδομένων SQL και προσαρμόζεται σύμφωνα με την επιθυμητή εφαρμογή για τον πελάτη. Επιπλέον, το Aquadat μπορεί να εξάγει όλα τα δεδομένα από τη βάση δεδομένων SQL για δημιουργία αναφορών σε μορφή Excel, για τη δημιουργία αντίστοιχων ημερήσιων, εβδομαδιαίων ή μηνιαίων αναφορών.

PDF: Wilo-TP Control

Διαμόρφωση

Επιλογή σελίδας

Σχήμα σελίδας

Προαιρετικές πληροφορίες

Μπορείτε να δώσετε τα προσωπικά σας στοιχεία, που θέλετε να είναι στην κεφαλίδα.

Αποθήκευση