Άρδευση

Στον τομέα της γεωργίας, η βιώσιμη χρήση του νερού αποτελεί ουσιώδη προϋπόθεση για την παραγωγή φυσικών τροφίμων υπό τις συνεχώς μεταβαλλόμενες κλιματολογικές συνθήκες. Το μεταβαλλόμενο κλίμα επηρεάζει την παραγωγή σε πολλές περιοχές του κόσμου. Λόγω της περίστασης αυτής, η άρδευση είναι απαραίτητη για την εξασφάλιση των αποδόσεων των καλλιεργειών. Άλλες περιστάσεις, όπως οι λιγοστές βροχοπτώσεις ή οι έντονες βροχοπτώσεις, απαιτούν επίσης άρδευση ώστε να εξισορροπηθεί η φυσική παροχή νερού. Έτσι, είναι δυνατό, τεράστιες εκτάσεις που διαφορετικά θα ήταν στεγνές και άγονες, να καταστούν εκμεταλλεύσιμες και γόνιμες με την άρδευση. Για τον λόγο αυτό, περισσότερα από 150 εκατομμύρια εκτάρια υπόκεινται παγκοσμίως σε εκμετάλλευση με τεχνητή άρδευση.

Σύγχρονα αρδευτικά συστήματα για τον γεωργικό κλάδο

Στη σύγχρονη άρδευση των χωραφιών, υπάρχουν διάφοροι τρόποι να παρέχεται στα συστήματα ριζών επαρκής ποσότητα νερού. Η ανάγκη για νερό εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον χρησιμοποιούμενο τύπο καλλιεργειών, τις συνθήκες του εδάφους και το κλίμα.

Εφαρμογές άρδευσης για επαγγελματική χρήση (γεωργία)

Για την επαρκή άρδευση όλων των φυτών απαιτούνται διαφορετικά συστήματα άντλησης και άρδευσης. Ιδιαίτερα σε ξηρές περιοχές είναι εξαιρετικά σημαντική η συλλογή και η προώθηση του νερού με όσο το δυνατόν πιο αποδοτικό τρόπο για την άρδευση των χωραφιών. Η Wilo διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία και προσφέρει τις κατάλληλες τεχνολογικές λύσεις. Για παράδειγμα, οι αντλίες γεωτρήσεων και οι τουρμπίνες της Wilo διασφαλίζουν τη δυνατότητα άντλησης νερού από το έδαφος ή τις σωληνώσεις ύδρευσης, ώστε να εξασφαλίζεται η απαιτούμενη παροχή. Δεν διαθέτουν όλοι οι γεωργοί τα ίδια μέσα για τη μεταφορά νερού. Για τον λόγο αυτό, η Wilo σχεδίασε αντλίες που επιτρέπουν την ελεύθερη επιλογή της θέσης χρήσης της αντλίας. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί, για παράδειγμα, να τοποθετηθεί εύκολα σε μια πλωτή εξέδρα για την απλή άντληση του νερού από ποτάμι ή λίμνη.

Οι ελαιολίπαντες αντλίες Wilo έχουν αποδείξει την αξία τους στην πράξη. Με τις αντλίες αυτές μπορείτε εντελώς ανεξάρτητα από την εκάστοτε στάθμη νερού να αναρροφήσετε την απαιτούμενη ποσότητα νερού και να τη μεταφέρετε ακριβώς εκεί όπου είναι απαραίτητη.

Σε μεγάλες επίπεδες εκτάσεις συχνά απουσιάζει η απαιτούμενη πίεση νερού που διασφαλίζει την παροχή, ιδίως όταν υπάρχουν και διακυμάνσεις στη στάθμη νερού. Στην περίπτωση αυτή ενδείκνυνται εγκαταστάσεις αύξησης πίεσης, δηλαδή συστήματα υψηλής απόδοσης όπως εκείνα που προσφέρει η Wilo. Με τα συστήματα αυτά και με τη σωστή πίεση νερού διασφαλίζεται η επαρκής άρδευση όλων των φυτών. Έτσι διασφαλίζεται η παροχή με σταθερή πίεση ακόμα και όταν υπάρχουν διακυμάνσεις στη στάθμη νερού - και αυτό με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας.