Αφαλάτωση

Επαναξιοποίηση του νερού.

Η αφαλάτωση θα αποκτήσει στο μέλλον ασφαλώς μεγάλη σημασία, καθώς η τροφοδοσία του πληθυσμού με καθαρό πόσιμο νερό γίνεται ολοένα και πιο δύσκολη εξαιτίας της έλλειψης διαθέσιμων φυσικών πόρων και της μόλυνσης του υπάρχοντος γλυκού νερού.

Συγκεκριμένα, αυξάνεται η απαίτηση για πρωτοποριακές και οικονομικές λύσεις όσον αφορά την αφαλάτωση του θαλασσινού νερού. Καθώς οι ενεργειακές απαιτήσεις για τη διαδικασία αυτή είναι υψηλές, προτείνεται η εφαρμογή της, όπου υπάρχει έλλειψη γλυκού νερού.