Αφαλάτωση

Επαναξιοποίηση του νερού.

Η αφαλάτωση θα αποκτήσει στο μέλλον ασφαλώς μεγαλύτερη σημασία, καθώς η τροφοδοσία του πληθυσμού με καθαρό πόσιμο νερό γίνεται ολοένα και πιο δύσκολη, εξαιτίας της έλλειψης διαθέσιμων φυσικών πόρων και της μόλυνσης των υπάρχοντων υδάτινων πόρων.

Με δεδομένο ότι αυξάνεται η απαίτηση για πρωτοποριακές και οικονομικές λύσεις όσον αφορά την αφαλάτωση του θαλασσινού νερού και καθώς οι ενεργειακές απαιτήσεις για τη διαδικασία αυτή είναι υψηλές, προτείνεται η εφαρμογή της, όπου υπάρχει έλλειψη καθαρού νερού.