Αύξηση πίεσης

Διαρκής απόδοση στον μέγιστο δυνατό βαθμό

Αξιόπιστη παροχή νερού σε σημεία λήψης μεγάλου γεωδαιτικού υψόμετρου. Η κυμαινόμενη κατανάλωση νερού σε διάφορα κτίρια, όπως σχολεία, νοσοκομεία ή ξενοδοχεία, απαιτεί ευέλικτες εγκαταστάσεις ικανές να ανταποκρίνονται σε πολλές διαφορετικές ανάγκες. Εάν λόγω χωρικών ιδιαιτεροτήτων δεν χρησιμοποιούνται βαρυτικά συστήματα στην παροχή νερού, όπως υδατόπυργοι, απαιτείται μια εγκατάσταση για την αύξηση της πίεσης. Αυτά τα συστήματα φροντίζουν να υπάρχει επαρκής πίεση νερού σε πολυκατοικίες, σε περιοχές αυξημένου υψομέτρου και σε εργοστασιακές εγκαταστάσεις, είτε στα συστήματα παροχής είτε στα συστήματα κυκλοφορίας. Με τις εγκαταστάσεις αύξησης πίεσης Wilo μπορείτε να εξασφαλίσετε μια αξιόπιστη παροχή νερού ακόμα και σε μεγάλο ύψος.

Εξατομικευμένες λύσεις Wilo για βέλτιστη πίεση του νερού

Ειδικότερα σε κατοικημένες περιοχές που έχουν έχει αναπτυχθεί από πολύ παλιά ή σε περιπτώσεις επεκτάσεων ορόφων η πίεση δεν μπορεί να διατηρηθεί αρκετά υψηλή σε σημεία πάνω και ακριβώς κάτω από τις δεξαμενές νερού. Έτσι μπορεί να είναι απαραίτητη μια εγκατάσταση αύξησης πίεσης και σε μονοκατοικίες και διπλοκατοικίες. Κτίρια όπως πολυκατοικίες, σχολεία, νοσοκομεία και ξενοδοχεία εγείρουν υψηλές απαιτήσεις για την παροχή νερού σε όλους τους ορόφους. Η Wilo παρέχει για κάθε περίπτωση χρήσης ευέλικτες εγκαταστάσεις για την αύξηση πίεσης, που καθιστούν δυνατή την άνετη και αξιόπιστη διάθεση νερού. Επιπλέον: Η αντλία αυτόματης αναρρόφησης Wilo αποτελεί την ιδανική αντλία για τον καθαρισμό των εξωτερικών χώρων και την άρδευση των φυτών. Η αντλία μπορεί να τοποθετηθεί δίπλα σε τεχνητές και φυσικές λίμνες, ρυάκια και σε δεξαμενές ομβρίων. Έτσι εξοικονομείτε το ακριβό και πολύτιμο νερό βρύσης.