Διανομή και αύξηση πίεσης

Τα όμορφα βουνά και οι μεγάλες κοιλάδες αποτελούν όνειρο για κάθε πεζοπόρο. Για έναν πάροχο ύδρευσης, απεναντίας, ένα τέτοιο σκηνικό θέτει μεγάλες προκλήσεις. Για την αξιόπιστη τροφοδοσία περιοχών με μεγάλες διαφορές στο υψόμετρο και πολλά διασκορπισμένα σημεία λήψης, απαιτούνται αποτελεσματικές αντλίες με σταθερή πίεση και καλό σχεδιασμό. Αλλά ακόμα και σε πολλές γεωγραφικά λιγότερο δύσκολες περιοχές, το νερό πρέπει να μεταφερθεί και να διανεμηθεί σε μεγάλες αποστάσεις. Ειδικά στις μεγάλες πόλεις με πολλά ψηλά και μεγάλα κτίρια, η διανομή με τη σωστή πίεση είναι μια πρόκληση που δεν πρέπει να υποτιμάται και απαιτεί ένα τεράστιο δίκτυο διανομής στις σωληνώσεις.

Αποτελεσματική διαχείριση πίεσης από τις εγκαταστάσεις ύδρευσης στον καταναλωτή

Για την εξασφάλιση του βιοτικού επιπέδου και της υγείας του πληθυσμού είναι απαραίτητη μια αξιόπιστη και σωστή παροχή νερού. Οι συχνά παλαιωμένοι αγωγοί αποτελούν πρόβλημα, επειδή γίνονται πορώδεις κάτω από τη συνεχή πίεση του νερού. Αυτό μπορεί να προκαλέσει ρωγμές, μέσω των οποίων χάνεται νερό. Προκειμένου να αποφευχθούν τέτοιες απώλειες νερού, το σύστημα αγωγών εξετάζεται συνεχώς με ηλεκτρονικές συσκευές. Ένας άλλος τρόπος να μειωθούν οι απώλειες λόγω υπερβολικής πίεσης στους σωλήνες είναι η επιλογή της κατάλληλης αντλίας, με αποτελεσματική διαχείριση πίεσης. Οι αξιόπιστες και έξυπνες αντλίες Wilo διασφαλίζουν ότι ο τελικός χρήστης λαμβάνει πάντοτε την επιθυμητή πίεση και ότι οι απώλειες και το σχετικό κόστος διατηρούνται στο ελάχιστο.

Druckerhöhung Trinkwasserversorgung aus dem öffentlichen Netz
Druckerhöhung Trinkwasserversorgung aus dem öffentlichen Netz

Διανομή νερού και αύξηση πίεσης στην πόλη

Μέσα σε ένα κτίριο, οι εγκαταστάσεις αύξησης πίεσης είναι μέρος του συστήματος διανομής νερού. Παρέχουν την απαιτούμενη πίεση νερού για πόσιμο νερό, νερό χρήσης και νερό πυρόσβεσης - και αυτό σε όλους τους ορόφους. Η χρήση είναι απαραίτητη ειδικά για τα πολυώροφα κτίρια και τα κτίρια ειδικής κατηγορίας, επειδή η πίεση τροφοδοσίας των υδροηλεκτρικών σταθμών δεν είναι επαρκής ή νομικά απαιτείται άλλη πίεση νερού. Εδώ η Wilo προσφέρει πολλές κατάλληλες λύσεις για κάθε είδους πρόκληση στη διανομή και την αύξηση της πίεσης. Εκτός από τη χρήση σε κτίρια, οι εγκαταστάσεις αύξησης πίεσης χρησιμοποιούνται επίσης για την αύξηση του μανομετρικού ύψους στα δίκτυα διανομής νερού, τα οποία βρίσκονται σε περιοχές με φυσικές διαφορές ύψους. Λόγω των υψηλών απαιτήσεων και της καταπόνησης των εξαρτημάτων, συνιστάται μια εξαμηνιαία έως ετήσια συντήρηση, για την ασφαλή, μακροπρόθεσμη και άψογη λειτουργία.