Εκροή

Αποχέτευση ακάθαρτων υδάτων

Οπουδήποτε κατοικούν άνθρωποι σε κτίρια, συσσωρεύονται λύματα, τα οποία μπορούν να χωριστούν σε ακάθαρτα ύδατα και βρόχινο νερό. Τα ακάθαρτα ύδατα περνούν συνήθως κατευθείαν στο δίκτυο αποχέτευσης και στη συνέχεια υποβάλλονται σε επεξεργασία σε μονάδα επεξεργασίας λυμάτων, για να επιστρέψουν στον κύκλο του νερού. Αντιθέτως, το βρόχινο νερό μπορεί να αποστραγγιστεί ξεχωριστά μέσω ενός συστήματος διαχωρισμού ή μαζί με τα λύματα μέσω ενός συστήματος ανάμιξης. Οι κατασκευαστές και οι χρήστες καλούνται πάντα να δημιουργήσουν σχέδιο αποχέτευσης ακάθαρτων υδάτων, με τη βοήθεια εξειδικευμένου σχεδιαστή, για την αποφυγή μελλοντικών εκπλήξεων.

Entwässerung Regenwasserentsorgung

Προκειμένου να διατηρείται ορθή η λειτουργία του αποχετευτικού συστήματος σε μόνιμη βάση, τα επιμέρους στοιχεία, όπως οι μονάδες άντλησης λυμάτων, οι διατάξεις ασφαλείας έναντι ανάρροιας και οι σωληνώσεις, πρέπει να συντηρούνται και να καθαρίζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Σε πλημμυρισμένα από τις έντονες βροχοπτώσεις υπόγεια, το πρόβλημα είναι

συνήθως η έλλειψη διάταξης φραγής των σημείων αποχέτευσης. Δεδομένου ότι ένα σημαντικό μέρος των εγκατεστημένων σωληνώσεων αποχέτευσης στα κτίρια δεν είναι στεγανοποιημένο ή χάνει τη στεγανοποίησή του με την πάροδο του χρόνου, συνιστώνται τακτικοί έλεγχοι διαρροής, ώστε να διασφαλίζεται ότι η μονάδα άντλησης λυμάτων σας δεν αντλεί λύματα στο εσωτερικό της τοιχοποιΐας, προκαλώντας τεράστιες ζημιές. Ως κορυφαίος κατασκευαστής συστημάτων αντλιών υψηλής ποιότητας, η Wilo είναι το πρώτο σας σημείο επαφής για εξυπηρέτηση πελατών και ολιστικές λύσεις συστήματος.

Αποχέτευση από οικόπεδα και κτίρια

Για τους περισσότερους πολίτες, η ομαλή λειτουργία του αποχετευτικού συστήματος είναι μια κατάσταση που θεωρείται δεδομένη. Το πόσο σημαντικό είναι να λειτουργεί σωστά το αποχετευτικό σύστημα στα κτίρια και τα οικόπεδα συνήθως καθίσταται σαφές μόνο όταν το νερό δεν αποστραγγίζεται σωστά πλέον.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, προβλήματα στα συστήματα αποχέτευσης προκύπτουν εξαιτίας κατεστραμμένων ή σπασμένων σωληνώσεων, με αποτέλεσμα τα λύματα και το εκσκαφθέν χώμα να φτάνουν στα υπόγεια ύδατα. Αυτό οδηγεί σε ρύπανση, η οποία έχει τεράστιο κόστος εξαιτίας των μεγαλύτερων χρόνων λειτουργίας της αντλίας σε συστήματα επεξεργασίας λυμάτων. Η βαριά διάβρωση και η έκπλυση του εδάφους κάτω από τους δρόμους μπορεί συχνά να θέσουν σε κίνδυνο τη γειτονική υποδομή. Ως εκ τούτου, οι ιδιοκτήτες είναι υποχρεωμένοι να διατηρούν το αποχετευτικό σύστημα σε κατάλληλη κατάσταση. Στη συζήτηση για τη φροντίδα και τη συντήρηση, είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας βοηθήσουμε επί τόπου, ως εξειδικευμένος συνεργάτης.

Πεδία εφαρμογής αποχετευτικών συστημάτων

Αποχετευτικά συστήματα χρησιμοποιούνται τόσο σε ιδιωτικά κτίρια και οικόπεδα, όσο και σε δημόσιες εγκαταστάσεις. Οι αντλίες ακάθαρτων υδάτων της Wilo χρησιμοποιούνται με επιτυχία εδώ και πολλά χρόνια σε δομικά έργα και κατασκευές κτιρίων, εκθεσιακών χώρων και αθλητικών εγκαταστάσεων. Επιπλέον, οι αντλίες μας χρησιμοποιούνται για την άντληση νερού από λίμνες και ποτάμια, για τη διατήρηση της ξηρότητας, καθώς και σε διάφορες εργασίες αποστράγγισης ακάθαρτων υδάτων.

Entwässerung Regenwasserentsorgung