Επεξεργασία λυμάτων

Τέλεια ανανέωση των υδάτινων πόρων

Λαμβάνοντας υπόψη την παγκόσμια κλιματική αλλαγή, η χαμηλή κατανάλωση ενέργειας αποτελεί σημαντικό θέμα των εξελίξεων στην αγορά. Οι πιέσεις που ασκούνται σε κοινοτικούς ή ιδιωτικούς παρόχους σχετικά με το κόστος αυξάνονται. Οι προκλήσεις πολλαπλασιάζονται. Σε αυτές συγκαταλέγονται και η ολοένα αυξανόμενη περιεκτικότητα των λυμάτων σε στερεές ύλες, οι αυξανόμενοι κανονισμοί και οι αυστηρότερες νομοθεσίες. Λαμβάνοντας υπόψη όλες αυτές τις παραμέτρους, η Wilo είναι ένας συνεργάτης στον οποίο μπορείτε να βασίζεστε πλήρως από κάθε άποψη. Η οικονομική χρήση του νερού ως πολύτιμου φυσικού πόρου θεωρείται σήμερα σχεδόν αυτονόητη, παράλληλα αυξάνεται όμως η περιεκτικότητα των λυμάτων σε στέρεα σώματα. Αυτό σημαίνει ότι η άντληση ανεπεξέργαστου νερού γίνεται μια υπόθεση όλο και πιο περίπλοκη. Το όνομα Wilo αποτελεί εγγύηση σε ολόκληρο τον κόσμο για τεχνικά συστήματα με άριστη γερμανική ποιότητα. Οι αντλίες και οι εγκαταστάσεις της Wilo για την επεξεργασία λυμάτων σε δήμους και κοινότητες αποτελούν σημείο αναφοράς για την τεχνική απόδοση και αποτελεσματικότητα. Ειδικά σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και διατήρησης των φυσικών πόρων η επεξεργασία των λυμάτων διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο.

Έξυπνες λύσεις για το κύκλωμα επεξεργασίας λυμάτων

Από την πρόβλεψη και την επιλογή σχεδιασμού έως τη θέση σε λειτουργία και τη συντήρηση: Οι ειδικοί της εταιρείας μας σάς υποστηρίζουν προσωπικά σε κάθε φάση του έργου. Οι εγκαταστάσεις και οι λύσεις προϊόντων Wilo αποτελούν σημείο αναφοράς για την τεχνική απόδοση, την οικονομική αποδοτικότητα, την αξιοπιστία και τη μεγάλη διάρκεια ζωής.

Σας υποστηρίζουμε με λύσεις για

  • λεκάνες υπερχείλισης ομβρίων
  • αντλιοστάσια εισροής
  • μηχανικό καθαρισμό και πρωτογενή επεξεργασία
  • βιολογικό καθαρισμό
  • βιολογικό καθαρισμό με MBBR
  • δευτερογενή επεξεργασία, αντλιοστάσια εκροής και επεξεργασία ιλύος