Επεξεργασία νερού

Η τεχνολογία υψηλής απόδοσης εξοικονομεί φυσικούς πόρους και κόστος λειτουργίας

Επεξεργασία πόσιμου νερού ή νερού διεργασιών, επεξεργασία νερού ψύξης, όπως και βελτιστοποίηση εγκαταστάσεων πλυσίματος ρούχων και πιάτων. Αυτά είναι μόνο μερικά από τα παραδείγματα, όπου το νερό υφίσταται επεξεργασία για ειδικές εφαρμογές. Συνεχείς τεχνολογικές προκλήσεις, όπως η αύξηση της περιεκτικότητας στερεών ουσιών στα λύματα, οι οποίες δυσχεραίνουν τις συνθήκες λειτουργίας για τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό, απαιτούν νέους και καινοτόμους τρόπους βελτίωσης των διεργασιών και των σχετικών προϊόντων. Σε αυτά προστίθεται και το ζήτημα του τρόπου χρήσης των ενεργειακών πόρων.

Λαμβάνοντας υπόψη την παγκόσμια κλιματική αλλαγή, η χαμηλή κατανάλωση ενέργειας και μαζί με αυτήν και το χαμηλό κόστος διάρκειας ζωής των τεχνολογικών προϊόντων, αποτελούν σήμερα ήδη το σημαντικότερο θέμα των εξελίξεων στην αγορά. Η Wilo, με την τεχνολογία υψηλής απόδοσης που έχει αναπτύξει, διαθέτει μεγάλες δυνατότητες όσον αφορά τη διατήρηση των υδάτινων πόρων με παράλληλη μείωση του κόστους. Για τον λόγο αυτό, οι αντλίες Wilo χρησιμοποιούνται παγκοσμίως σε τέτοιες εφαρμογές.

Μεγάλο εύρος εφαρμογών – από δήμους και κοινότητες έως και βιομηχανικές λύσεις

Στα συστήματα επεξεργασίας νερού, τα βιομηχανικά λύματα καθαρίζονται από τα βλαβερά συστατικά. Απαιτείται μια χρονοβόρα και δαπανηρή διεργασία για τη συγκεκριμένη επεξεργασία των λυμάτων, προτού το προϊόν που προκύπτει να μπορέσει να επαναχρησιμοποιηθεί ασφαλώς στην παροχή νερού. Οι υπεύθυνοι σε αυτόν τον τομέα αναζητούν διαρκώς τρόπους μείωσης του κόστους, ενώ πρέπει ταυτόχρονα να τηρούν όλες τις ισχύουσες νομοθεσίες και κανονισμούς. Η Wilo, με την τεχνολογία υψηλής απόδοσης που έχει αναπτύξει, διαθέτει μεγάλες δυνατότητες όσον αφορά τη διατήρηση των υδάτινων πόρων με παράλληλη μείωση του κόστους.

Ακόμα και στον τομέα επεξεργασίας πόσιμου νερού, η Wilo διακρίνεται για την υψηλή της εξειδίκευση. Η Wilo/Plant Hof, ως κατασκευάστρια εταιρεία ολοκληρωμένων λύσεων εγκαταστάσεων, διαθέτει πολυετή εμπειρία στον τομέα επεξεργασίας πόσιμου νερού για τον σχεδιασμό και τη μελέτη έργων αλλά και για την πλήρη εκτέλεση των απαιτούμενων τεχνικών διαδικασιών.

Στις λύσεις Wilo για την επεξεργασία πόσιμου νερού συμπεριλαμβάνονται μεταξύ άλλων τα εξής:

  • αποσιδήρωση και απομαγγάνωση
  • απομάκρυνση όξινων συστατικών (φυσικών και χημικών)
  • διαχωρισμός με μεμβράνες (υπερδιήθηση)
  • απολύμανση με υπεριώδη ακτινοβολία
  • διήθηση με ενεργό άνθρακα