Κλιματισμός, ψύξη

Ελεγχόμενος αερισμός για ευχάριστο κλίμα

Το ευχάριστο κλίμα σε έναν εσωτερικό χώρο είναι σημαντικό για να αισθάνεται κανείς καλά και να έχει τις αναμενόμενες επιδόσεις. Ο κλιματισμός πρέπει να προσαρμόζεται ανάλογα με τη χρήση των χώρων μέσω επακριβής ρύθμισης των παραμέτρων της θερμοκρασίας, της υγρασίας και της κυκλοφορίας του αέρα. Για παράδειγμα, τα κτίρια γραφείων έχουν διαφορετικές ανάγκες όσον αφορά τον κλιματισμό, απ' ότι τα νοσοκομεία ή τα εργοστάσια.

Εξατομικευμένες λύσεις αντλιών για κάθε εφαρμογή κλιματισμού

Η άνετη διαμονή προϋποθέτει να μπορείτε να ρυθμίζετε τη θερμοκρασία στο σπίτι σας, ανεξάρτητα από την εξωτερική θερμοκρασία. Τα κλιματιστικά που λειτουργούν με αντλίες υψηλής απόδοσης Wilo εξασφαλίζουν τη μέγιστη δυνατή άνεση με χαμηλό κόστος ρεύματος. Η Wilo έχει επίσης την κατάλληλη λύση για συστήματα κλιματισμού κάτω από το επίπεδο επιστροφής (αποβλήτων): τη μονάδα ανύψωσης συμπυκνωμάτων Wilo για την απόρριψη του συμπυκνώματος που συσσωρεύεται.

Επίσης, για τα συστήματα κλιματισμού σε κτίρια επαγγελματικής χρήσης προσφέρουμε αξιόπιστες αντλίες υψηλής απόδοσης με εξοικονόμηση ρεύματος. Και φυσικά προσαρμόζονται άμεσα στο σύστημα αυτοματισμού κτιρίων. Για τα συστήματα κλιματισμού που βρίσκονται κάτω από το επίπεδο επιστροφής (αποβλήτων) απαιτείται μονάδα ανύψωσης συμπυκνωμάτων για την απόρριψη του συμπυκνώματος που συσσωρεύεται. Η Wilo παρέχει εξατομικευμένες λύσεις υψηλής ποιότητας για αυτήν ακριβώς τη χρήση.

Εφαρμογές ψύξης και κλιματισμού – μια ιδιαίτερη πρόκληση

Οι χώροι ψύξης αποτελούν μια ιδιαίτερη πρόκληση για την τεχνολογία κτιρίων. Η Wilo παρέχει ειδικές λύσεις για εγκαταστάσεις ψύξης σε εμπορικά κτίρια. Ισχυρές, αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις χάρη στην τεχνολογία υψηλής απόδοσης.

Για τις εγκαταστάσεις κλιματισμού ή ψύξης που βρίσκονται κάτω από το επίπεδο επιστροφής (αποβλήτων), η Wilo προσφέρει εξατομικευμένες μονάδες ανύψωσης συμπυκνωμάτων ειδικά για κάθε έργο.