Λύματα

Ο ισχυρός συνεργάτης σας για αποτελεσματική και οικολογική τεχνολογία λυμάτων

Τα τελευταία χρόνια αυξάνονται ραγδαία οι απαιτήσεις όσον αφορά τις αντλίες και τα συστήματα αντλιών, ιδίως την άντληση ακάθαρτων λυμάτων. Αυτό οφείλεται κυρίως στην αστικοποίηση, καθώς επίσης και στη λειψυδρία παγκοσμίως. Οι συνθήκες εισόδου στο σύστημα άντλησης μεταβάλλονται, η περιεκτικότητα των λυμάτων σε στερεές ύλες είναι αυξημένη, όπως επίσης και η διάρκεια παραμονής στο δίκτυο λυμάτων. Και για τους χρήστες επομένως το κόστος διάρκειας ζωής μιας αντλίας είναι ιδιαίτερα σημαντικό πέρα από την αγορά, τη συντήρηση, τις διακοπές λειτουργίας και τις επισκευές.

Χάρη στην πολυετή εμπειρία μας στη διαχείριση έργων στο πλαίσιο της τεχνολογίας λυμάτων μπορούμε να διασφαλίσουμε την ομαλή εκτέλεση όλων των διεργασιών και την παροχή αξιόπιστων λύσεων συστημάτων. Ανεξαρτήτως αν πρόκειται για άντληση, ανάδευση, αερισμό, φιλτράρισμα ή απολύμανση λυμάτων/υδάτων, η πλούσια γκάμα προϊόντων και λύσεων συστημάτων σάς προσφέρει σε κάθε περίπτωση μια ενεργειακά αποδοτική λύση που χαρακτηρίζεται από αξιόπιστη λειτουργία. Αναλόγως των απαιτήσεων, της ταχύτητας ροής και του μανομετρικού, θα βρείτε στη Wilo αντλίες για τα πλέον διαφορετικά μέσα, όπως λύματα, ιλύ και λασπόνερα, διαβρωτικά μέσα ή ακόμα και μέσα που περιέχουν ίνες. Ιδιαίτερη σημασία έχει για μας οι λύσεις μας να χαρακτηρίζονται από όσο το δυνατόν μικρότερη φθορά και ανθεκτικά εξαρτήματα.

Αποτελεσματικές λύσεις για "καθαρές δουλειές"

Όλα τα κτήρια και τα νοικοκυριά παγκοσμίως παράγουν λύματα τα οποία πρέπει να απομακρύνονται αξιόπιστα, ώστε να πληρούνται τα πρότυπα υγιεινής και να αποτρέπονται οι δυσωδίες. Επομένως, απαιτείται αποτελεσματική τεχνολογία κτιρίων σε όλες εκείνες τις περιπτώσεις όπου τα λύματα δεν καταλήγουν απρόσκοπτα στο δίκτυο αποχέτευσης μέσω φυσικής ροής. Για τις μελλοντικές τεχνολογίες και τον σχεδιασμό διαχείρισης λυμάτων πρέπει να λαμβάνονται υπόψη συγκεντρωτικά οι παρακάτω βασικές αρχές:

  • Ελαχιστοποίηση της εισόδου βλαβερών ουσιών στα λύματα
  • Μείωση της αραίωσης των λυμάτων (φιλτραρισμένο νερό)
  • Διαχωρισμός της μερικής ροής λυμάτων (βρόχινο νερό, ακάθαρτα νερά και λύματα)
  • Μείωση των κατάλοιπων της επεξεργασίας λυμάτων
  • Χρήση μερικής ροής λυμάτων (φαιά ύδατα, ούρα, κ.λπ.)

Ο μελλοντικός σχεδιασμός διαχείρισης λυμάτων απαιτεί επομένως από τον μηχανικό μελετών και τον χρήστη να διαθέτουν ευρεία οπτική όσον αφορά τη σχέση κόστους-οφέλους με σκοπό την περαιτέρω βελτίωση της διαβίωσης για τον άνθρωπο και της αειφορίας για το περιβάλλον.

Οι αποτελεσματικές λύσεις μας χρησιμοποιούνται κυρίως στα εξής πεδία εφαρμογής: