Παροχή νερού / Αύξηση πίεσης

Διαρκής απόδοση στον μέγιστο δυνατό βαθμό

Αξιόπιστη παροχή νερού σε σημεία λήψης με μεγάλο υψόμετρο. Η μεταβαλλόμενη ζήτηση νερού σε διάφορα κτίρια, όπως σχολεία, νοσοκομεία ή ξενοδοχεία, απαιτεί ευέλικτα συστήματα, ικανά να ανταποκρίνονται σε όλες τις ανάγκες. Εάν για οποιονδήποτε λόγο, η πίεση του δημόσιου δικτύου ύδρευσης δεν επαρκεί, απαιτείται ένα πιεστικό συγκρότημα για την αύξηση της πίεσης. Αυτά τα συστήματα φροντίζουν να υπάρχει επαρκής πίεση νερού σε κάθε κτίριο, σε περιοχές με αυξημένο υψόμετρο, είτε πρόκειται για εφαρμογές παροχής πόσιμου νερού, είτε για βιομηχανικές διεργασίες. Με τα συγκροτήματα αύξησης πίεσης Wilo μπορείτε να εξασφαλίσετε μια αξιόπιστη παροχή νερού ακόμα και σε μεγάλο ύψος.

Εξατομικευμένες λύσεις Wilo για βέλτιστη πίεση του νερού

Ειδικότερα σε κατοικημένες περιοχές όπου τα δίκτυα ύδρευσης έχουν κατασκευαστεί από πολύ παλιά ή ακόμα και σε περιπτώσεις επεκτάσεων ορόφων σε κτίρια, όπου η πίεση δεν μπορεί να διατηρηθεί στα επιθυμητά επίπεδα, μπορεί να είναι απαραίτητη η εγκατάσταση ενός συγκροτήματος αύξησης πίεσης. Κτίρια όπως πολυκατοικίες, σχολεία, νοσοκομεία και ξενοδοχεία εγείρουν υψηλές απαιτήσεις για την παροχή νερού σε όλους τους ορόφους. Η Wilo παρέχει για κάθε περίπτωση χρήσης ευέλικτα συστήματα για την αύξηση πίεσης, που καθιστούν δυνατή την άνετη και αξιόπιστη παροχή νερού. Επιπλέον, η αντλία αυτόματης αναρρόφησης Wilo αποτελεί την ιδανική αντλία για τον καθαρισμό των εξωτερικών χώρων και την άρδευση των φυτών. Η αντλία μπορεί να τοποθετηθεί δίπλα σε τεχνητές και φυσικές λίμνες, ρυάκια και σε δεξαμενές ομβρίων. Έτσι εξοικονομείτε το ακριβό και πολύτιμο νερό βρύσης.