Συλλογή και μεταφορά λυμάτων

Αξιόπιστες και βιώσιμες λύσεις συστημάτων για συλλογή λυμάτων

Τα προϊόντα και οι εγκαταστάσεις Wilo αποτελούν σημείο αναφοράς για την απόδοση και αποτελεσματικότητα. Επιπλέον σάς υποστηρίζουμε σε όλη τη διαδικασία, από τον σχεδιασμό και τη θέση σε λειτουργία έως και τη συντήρηση της εγκατάστασής σας. Η Wilo προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις: αποστράγγιση ακάθαρτων υδάτων σε οικιακές εφαρμογές, φρεάτια αντλιών και ενδιάμεσα και συγκεντρωτικά αντλιοστάσια έως και αποστράγγιση υπό πίεση.

Λύσεις συστημάτων για κτίρια με απαιτητικά πλαίσια προϋποθέσεων

Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου δεν υπάρχει δίκτυο αποχέτευσης και η κατασκευή του δεν είναι δυνατή ή είναι ασύμφορη, συνιστάται η αποστράγγιση υπό πίεση μέσω σωληνώσεων μικρής διαμέτρου. Τα νέα φρεάτια αντλίας Wilo-Port 600 και Wilo-Port 800 έχουν σχεδιαστεί ειδικά για αυτές τις χρήσεις. Τα σώματα φρεατίων αποστράγγισης από ανθεκτικό και ανοξείδωτο πολυαιθυλένιο είναι ασφαλή στην άνωση έως την άνω ακμή του εδάφους. Επιπλέον διακρίνονται για τη μεγάλη διάρκεια ζωής και την ασφαλή λειτουργία τους.

Ειδικό σύστημα προσυγκράτησης στερεών

Για την αποστράγγιση των ακάθαρτων υδάτων σε κτιριακά συγκροτήματα εμπορικής και βιομηχανικής χρήσης απαιτείται μια αξιόπιστη και οικονομική λύση. Τα συστήματα προσυγκράτησης στερεών Wilo-EMUport αποτελούν πραγματική καινοτομία στη διάθεση λυμάτων. Λειτουργούν με υψηλή αξιοπιστία, το κόστος λειτουργίας διατηρείται χαμηλό και η συντήρησή τους είναι απλή. Καθώς από το υδραυλικό τμήμα αντλίας διέρχονται μόνο προ-καθαρισμένα λύματα, αποτρέπεται τυχόν έμφραξη και αυξάνεται η ασφάλεια λειτουργίας.