Αναζήτηση
Επικοινωνία
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Δημιουργία καταλόγου
Τα αγαπημένα μου
Wilo-Rexa SUPRA-V | Wilo

Wilo-Rexa SUPRA-V

Wilo-Rexa SUPRA-V με Digital Data Interface: Υψηλή εξοικονόμηση ενεργείας και άνετος ψηφιακός χειρισμός για πιο οικονομική διαχείριση λυμάτων.

Τα πλεονεκτήματα για εσάς
Wilo-Rexa SUPRA-V

Wilo-Rexa SUPRA-V με Digital Data Interface: Υψηλή εξοικονόμηση ενεργείας και άνετος ψηφιακός χειρισμός για πιο οικονομική διαχείριση λυμάτων.

Η Wilo-Rexa SUPRA-V με Wilo-Digital Data Interface ενοποιεί την καλύτερη υδραυλική απόδοση της κατηγορίας με τους κινητήρες IE3 υψηλής απόδοσης (σε συμμόρφωση με IEC 60034-30-1) και μία πλήρως ενσωματωμένη δυνατότητα ψηφιακής δικτύωσης. Με αυτόν τον τρόπο δεν φροντίζει μόνο για τα ελάχιστα κόστη λειτουργίας με τη μεγαλύτερη ασφάλεια λειτουργίας, αλλά προσφέρει, επιπρόσθετα, όλες τις δυνατότητες για τη σύγχρονη επικοινωνία - μια πραγματική ελάφρυνση για τις καθημερινές εργασίες η οποία αντικατοπτρίζεται σε μειωμένη εργασία και χαμηλότερα κόστη.


Ειδικά χαρακτηριστικά/πλεονεκτήματα προϊόντος

 • Αυξημένη ασφάλεια λειτουργίας και μειωμένο κόστος συντήρησης χάρη σε υδραυλικό σύστημα ελεύθερης ροής μη υποκείμενο σε απόφραξη με ελεύθερο πέρασμα στερεών
 • Χαμηλά έξοδα λειτουργίας χάρη στην καλύτερη υδραυλική απόδοση (έως και 60,7%) και στη βελτιστοποιημένη τεχνολογία κινητήρα IE3 (σε συμμόρφωση με IEC 60034-30-1)
 • Προσαρμοσμένοι στον πελάτη τύποι για συγκεκριμένες εγκαταστάσεις
 • Υψηλή διάρκεια ζωής σε λειαντικά και διαβρωτικά υγρά χάρη στις επιστρώσεις Ceram

Με Wilo-Digital Data Interface:

 • Εύκολη δικτύωση μέσω διεπαφής Ethernet
 • Εύκολη ενσωμάτωση σε υφιστάμενα συστήματα ελέγχου με χρήση τυποποιημένων πρωτοκόλλων
 • Εξοικονόμηση χρόνου και απλοποίηση των καθημερινών εργασιών μέσω άνετης επιτήρησης από απόσταση της κατάστασης λειτουργίας και ψηφιακών εργαλείων, όπως πινακίδα στοιχείων, βιβλίο καταγραφής συντηρήσεων και οδηγιών χειρισμού
Περιγραφή σειράς
Wilo-Rexa SUPRA-V

Σχεδιασμός

Υποβρύχια αντλία λυμάτων με ή χωρίς ενεργό σύστημα ψύξης για συνεχή λειτουργία και σταθερή και φορητή υγρή εγκατάσταση, καθώς και για σταθερή ξηρή εγκατάσταση.

Χρήση

Για άντληση των παρακάτω

 • Πρωτογενή λύματα και μακρόϊνα συστατικά
 • Λύματα με περιττώματα
 • Νερό διεργασίας
 • Ακάθαρτα ύδατα

Εξοπλισμός/λειτουργία

 • Εξαιρετικά ανθεκτικός τύπος από φαιό χυτοσίδηρο
 • Eπιφανειακά ψυχόμενος κινητήρας με θάλαμο στεγανοποίησης
 • Αυτοψυχόμενος κινητήρας με θάλαμος στεγανοποίησης και ενεργό σύστημα ψύξης
 • Συστήματα επιτήρησης σε εξάρτηση από τον κινητήρα:
  • Θερμοκρασία στην περιέλιξη με διμεταλλικό αισθητήρα ή αισθητήρα PTC
  • Επιτήρηση υγρασίας στο θάλαμο στεγανοποίησης και στο χώρο κινητήρα και ακροδεκτών
  • Επιτήρηση θαλάμου διαρροής

Κωδικοποίηση τύπου

Π.χ.:

Wilo-Rexa SUPRA-V10-738A + FKT 20.2M-4/33GEx-E3

Υδραυλικό σύστημα:

SUPRA-V10-738A

SUPRA

Υποβρύχια αντλία λυμάτων

V

Πτερωτή ελεύθερης ροής

10

x10 = Ονομαστικό εύρος της σύνδεσης κατάθλιψης π.χ. DN 100

73

Χαρακτηριστικός αριθμός ισχύος

8

Αριθμός χαρακτηριστικής καμπύλης

A

Τύπος υλικού κατασκευής (A = στάνταρ)

Κινητήρας:

FKT 20.2M-4/33GEx-E3

FK

Τύπος κινητήρα:

 • T = Κινητήρας ψυχόμενος από το περιβάλλον ρευστό χωρίς σύστημα ψύξης
 • FK, FKT = Αυτοψυχόμενος κινητήρας με ενεργό σύστημα ψύξης

20.2M

Μέγεθος

4

Αριθμός πόλων

33

x10 = Μήκος πακέτου σε mm

G

Τύπος στεγανοποίησης:

 • H = Δακτύλιος στεγανοποίησης/μηχανικός στυπιοθλίπτης
 • G = Δύο ξεχωριστοί μηχανικοί στυπιοθλίπτες
 • K = Κασέτα στεγανοποίησης με δύο μηχανικούς στυπιοθλίπτες

Ex

Με έγκριση αντιεκρηκτικής προστασίας

E3

Κινητήρας IE3

Tεχνικά στοιχεία

 • Ηλεκτρική σύνδεση: 3~400 V, 50 Hz
 • Υποβρύχια λειτουργία: S1
 • Τρόπος λειτουργίας «αναδυόμενος»: S1 ή S2
 • Βαθμός προστασίας: IP68
 • Κατηγορία μόνωσης: H
 • Θερμοκρασία υγρού άντλησης: 3…40 °C, υψηλότερες θερμοκρασίες κατόπιν ζήτησης
 • Ελεύθερο πέρασμα στερεών από 45...130 mm
 • Μέγιστο βάθος βύθισης: 20 m.

Υλικά

 • Εξάρτηματα περιβλήματος: EN-GJL ή αντίστοιχα EN-GJS
 • Πτερωτή: EN-GJL ή αντίστοιχα EN-GJS
 • Στατικά παρεμβύσματα: NBR ή FPM
 • Στεγανοποίηση υγρού: Μηχανικός στυπιοθλίπτης SiC/SiC
 • Στεγανοποίηση στην πλευρά του κινητήρα:
  • Δακτύλιος στεγανοποίησης άξονα από NBR
  • Μηχανικός στυπιοθλίπτης από SiC/SiC ή άνθρακα/κεραμικά
 • Άκρο άξονα: Ανοξείδωτος χάλυβας 1.4021

Σχεδιασμός

Υποβρύχια αντλία λυμάτων ως βυθισμένη μονάδα μονομπλόκ για τη σταθερή εγκατάσταση υγρής και ξηρής λειτουργίας καθώς και τη φορητή εγκατάσταση υγρής λειτουργίας

Υδραυλικό σύστημα

Η έξοδος στην κατάθλιψη κατασκευάζεται ως οριζόντια σύνδεση με φλάντζα. Η μέγιστη δυνατή περιεκτικότητα ξηρών ουσιών είναι στο 8%. Χρησιμοποιούνται πτερωτές ελεύθερης ροής.

Κινητήρας

Είναι διαθέσιμοι κινητήρες που ψύχονται από το περίβλημα και αυτοψυχόμενοι.

Οι κινητήρες που ψύχονται από το περίβλημα (κινητήρες T) δεν έχουν δικό τους σύστημα ψύξης και μεταβιβάζουν τη θερμότητά τους μέσω του περιβλήματος κατευθείαν στο υγρό που τους περιβάλει. Επομένως, αυτοί οι κινητήρες μπορούν να χρησιμοποιούνται βυθιζόμενοι στη συνεχή λειτουργία. Ανάλογα με το κατασκευαστικό μέγεθος μπορούν να λειτουργήσουν και ενόσω δεν είναι βυθισμένοι αλλά για σύντομη λειτουργία.

Οι αυτοψυχόμενοι κινητήρες (κινητήρας FK, FKT) διαθέτουν ενεργό σύστημα ψύξης και μεταβιβάζουν την θερμότητά τους μέσω ενός ενσωματωμένου εναλλάκτη θερμότητας στο αντλούμενο υγρό. Συνεπώς, αυτοί οι κινητήρες είναι κατάλληλοι για τη συνεχή λειτουργία σε κατάσταση εντός ή εκτός βύθισης και, επομένως, ενδείκνυνται για ξηρή εγκατάσταση.

Σε όλους τους κινητήρες υπάρχει ένας θάλαμος στεγάνωσης για προστασία από τη διείσδυση υγρού. Η πρόσβαση σε αυτόν είναι εξωτερική και προαιρετικά μπορεί να παρακολουθείται με ένα ραβδόμορφο ηλεκτρόδιο. Όλα τα χρησιμοποιούμενα ρευστά πλήρωσης είναι βιολογικά διασπώμενα και ασφαλή για το περιβάλλον.

Το καλώδιο σύνδεσης έχει ελεύθερα άκρα και το μήκος παρέχεται κατόπιν αιτήματος. Η είσοδος καλωδίου των κινητήρων T και FKT είναι αδιάβροχα πλαστικοποιημένη.

Στεγανοποίηση

Ανάλογα με τον τύπο του κινητήρα είναι δυνατές οι ακόλουθες παραλλαγές για τη στεγανοποίηση στην πλευρά του υγρού και του κινητήρα:

 • Παραλλαγή Η: Από την πλευρά του υγρού με μηχανικό στυπιοθλίπτη, από την πλευρά του κινητήρα με ακτινική τσιμούχα άξονα
 • Παραλλαγή G: Δύο μηχανικοί στυπιοθλίπτες ανεξάρτητης δράσης
 • Παραλλαγή Κ: Κασέτα στεγανοποίησης με δύο μηχανικούς στυπιοθλίπτες ανεξάρτητης δράσης

Κινητήρες υψηλής απόδοσης

Εκτός από τους στάνταρ κινητήρες, διατίθενται επίσης και κινητήρες υψηλής απόδοσης κατηγορίας IE3 (σύμφωνα με το IEC 60034-30). Αυτοί οι κινητήρες έχουν τον ίδιο εξοπλισμό και λειτουργία με τους στάνταρ κινητήρες, καθώς έχουν την ίδια αρχή λειτουργίας. Επομένως, για τους κινητήρες αυτούς διατίθενται τα ίδια υδραυλικά τμήματα.

Έγκριση αντιεκρηκτικής προστασίας

Οι κινητήρες διατίθενται με έγκριση αντιεκρηκτικής προστασίας κατά ATEX και FM.

Περιεχόμενο παράδοσης

 • Υποβρύχια αντλία λυμάτων
 • Καλώδιο σύνδεσης με ελεύθερο άκρο καλωδίου
 • Ενσωματωμένα παρελκόμενα
 • Οδηγίες χρήσης και συντήρησης
Έγγραφα

Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo Motor FK 17.1, FK 202, FK 34, FK 42 + EMU FA, Rexa SUPRA, Rexa SOLID

Κωδικός τμχ. 6074704
Έκδοση 2019-01
Σχήμα σελίδας 209.9 x 297.0 mm
Αριθμός σελίδων 56
PDF (3 MB)

Wilo Motor HC 20.1 + EMU FA, Rexa SUPRA, Rexa SOLID

Κωδικός τμχ. 6073324
Έκδοση 2019-01
Σχήμα σελίδας 209.9 x 297.0 mm
Αριθμός σελίδων 56
PDF (3 MB)

Wilo Motor T 12 ... 72 + EMU FA, Rexa SUPRA, Rexa SOLID

Κωδικός τμχ. 6067561
Έκδοση 2019-01
Σχήμα σελίδας 209.9 x 297.0 mm
Αριθμός σελίδων 68
PDF (5 MB)

Wilo Motor T 17.3, 20.2:#EMU FA, Rexa SUPRA, Rexa SOLID

Κωδικός τμχ. 6086012
Έκδοση 2019-10
Σχήμα σελίδας 209.9 x 297.0 mm
Αριθμός σελίδων 60
PDF (3 MB)

Wilo Motor FKT 20.2, 27.1, 27.2:#EMU FA, Rexa SUPRA, Rexa SOLID

Κωδικός τμχ. 6086014
Έκδοση 2019-10
Σχήμα σελίδας 209.9 x 297.0 mm
Αριθμός σελίδων 64
PDF (4 MB)

Wilo DDI-I

Κωδικός τμχ. 6086017
Έκδοση 2020-12
Σχήμα σελίδας 209.9 x 297.0 mm
Αριθμός σελίδων 108
PDF (8 MB)

Φυλλάδιο πιστοποίησης

Wilo T motor + EMU FA#Wilo T motor + Rexa SUPRA#Wilo T motor + Rexa SOLID

Κωδικός τμχ. 6072704
Έκδοση 2021-07
Σχήμα σελίδας 209.9 x 297.0 mm
Αριθμός σελίδων 116
PDF (10 MB)

Wilo FK motor + EMU FA#Wilo FK motor + Rexa SUPRA

Κωδικός τμχ. 6074692
Έκδοση 2021-07
Σχήμα σελίδας 209.9 x 297.0 mm
Αριθμός σελίδων 60
PDF (7 MB)

Wilo FKT motor + EMU FA#Wilo FKT motor + Rexa SUPRA#Wilo FKT motor + Rexa SOLID

Κωδικός τμχ. 6074691
Έκδοση 2021-07
Σχήμα σελίδας 209.9 x 297.0 mm
Αριθμός σελίδων 96
PDF (9 MB)