Αναζήτηση
Επικοινωνία
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Δημιουργία καταλόγου
Τα αγαπημένα μου

Εγγυημένη άμεση βοήθεια

Διάγνωση και Ποιοτική Ανάλυση Βλάβης & Επισκευή

Μετά από ενδελεχή έλεγχο της κατάστασης των προϊόντων, σας εξασφαλίζουμε την αξιόπιστη επισκευή των βλαβών, είτε στις εγκαταστάσεις σας, είτε στην έδρα μας. Η επάρκεια των ανταλλακτικών μας και η άμεση επιδιόρθωση των βλαβών, εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία της εγκατάστασης.

Οι υπηρεσίες service που σας προσφέρουμε:

  • Έλεγχος βλάβης και συνθηκών λειτουργίας του συστήματος/της εγκατάστασης
  • Ανεύρεση και επιδιόρθωση της αιτίας βλάβης
  • Επισκευή με Γνήσια Ανταλλακτικά WILO
  • Ηλεκτρική και υδραυλική δοκιμή λειτουργίας
  • Πλήρης Τεχνική Έκθεση

Σύμφωνα με τους όρους εγγύησης της WILO, όλες οι εργασίες επισκευής καθώς και τα γνήσια ανταλλακτικά που χρησιμοποιούνται καλύπτονται από Εγγύηση Καλής Λειτουργίας 12 μηνών.