Αναζήτηση
Επικοινωνία
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Δημιουργία καταλόγου
Τα αγαπημένα μου

Συμβουλευτική Υπηρεσία Βελτιστοποίησης Συστημάτων της Wilo

Συμβουλευτική Υπηρεσία Βελτιστοποίησης Συστημάτων της Wilo

Με βάση την πολύχρονη εμπειρία μας στις αντλητικές εφαρμογές, έχουμε διαμορφώσει τη Συμβουλευτική Υπηρεσία Βελτιστοποίησης Συστημάτων της Wilo. Με συνολική προσέγγιση Service 360˚, αναλύουμε τις πραγματικές συνθήκες λειτουργίας της εγκατάστασης στο σύνολό της έτσι, ώστε να προτείνουμε τις κατάλληλες βελτιώσεις που αφορούν

  • στις προδιαγραφές και
  • στη διαμόρφωση και ρύθμιση του εξοπλισμού

Οι υπηρεσίες μας:

  • Ολιστική προσέγγιση του Συστήματος και της Εγκατάστασης – Service 360˚
  • Life Cycle Cost Analysis (LCC) – Ανάλυση Κόστους Κύκλου Ζωής
  • Προτάσεις σημαντικής Ενεργειακής Οικονομίας


Service 360˚

  • Έλεγχος κατάστασης και απόδοσης αντλιών
  • Τροποποιήσεις και εκσυγχρονισμός ηλεκτρικών πινάκων
  • Έλεγχος καταλληλόλητας υδραυλικών δικτύων και εξαρτημάτων που το απαρτίζουν
  • Μετρήσεις
  • Κατασκευαστικές εργασίες (οικοδομικές, υδραυλικές, ηλεκτρολογικές, αυτοματισμοί)