Εξειδικευμένα συστήματα για βέλτιστη λειτουργία της εγκατάστασης

Μέθοδοι σχεδιασμού για τη διαχείριση υδάτινων πόρων

Δεν θέλουμε απλώς να διαλέξετε μια οποιαδήποτε λύση, αλλά εκείνη που σας ταιριάζει ακριβώς. Συνεργαζόμαστε μαζί σας για να διαμορφώσουμε μια εξατομικευμένη και οικονομικά αποδοτική λύση.

Αριθμητικές προσομοιώσεις ροής – Προσομοίωση CFD

Για μια αποτελεσματική βιολογική επεξεργασία λυμάτων στο πλαίσιο της ασφαλούς λειτουργίας, βασική προϋπόθεση αποτελεί η σωστή, ανεξαρτήτως συστήματος, επιλογή σχεδιασμού και η εγκατάσταση αναδευτήρων και συστημάτων αερισμού.

Η Wilo διαθέτει σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους σχεδιασμού που υποστηρίζονται από λογισμικό. Για την επιλογή της κατάλληλης τεχνολογίας για την εγκατάστασή σας χρησιμοποιούμε μεταξύ άλλων τη μέθοδο των αριθμητικών προσομοιώσεων ροής (προσομοίωση CFD).

Σε αυτήν την ανάλυση ακριβείας λαμβάνονται υπόψη οι προϋποθέσεις και οι συνθήκες ειδικά για την εγκατάστασή σας. Έτσι, μπορούμε να προσδιορίσουμε έγκαιρα τα πιθανά αδύναμα σημεία και να αναπτύξουμε τρόπους βελτιστοποίησης. Οι χρήστες επωφελούνται από μια πλήρως σχεδιασμένη εγκατάσταση στην οποία όλες οι τεχνολογίες και όλα τα εξαρτήματα έχουν εξατομικευτεί και εναρμονιστεί μεταξύ τους επακριβώς για κάθε απαίτηση.

Δείτε σε ένα βίντεο πώς μπορείτε να σχεδιάσετε αποτελεσματικά την εγκατάστασή σας. Με τη βοήθεια των σύγχρονων εργαλείων επιλογής σχεδιασμού Wilo.

Υπολογισμοί σωλήνωσης

Για τη μεταφορά ενός υγρού από ένα σημείο A σε ένα σημείο B, δεν χρειάζεστε απλώς μια οποιαδήποτε αντλία. Χρειάζεστε την κατάλληλη λύση αντλίας για τις απαιτήσεις σας και τις εκάστοτε συγκεκριμένες συνθήκες.
Αυτές είναι αφενός οι ιδιότητες του υγρού και αφετέρου το σύστημα σωληνώσεων. Κάθε προφίλ ύψους, κάθε εξοπλισμός σύνδεσης και κάθε διαμορφωμένο τεμάχιο προκαλεί απώλειες πίεσης στο σύστημα σωληνώσεων.
Αν η αντλία δεν είναι σωστά προσαρμοσμένη στο σύστημα σωληνώσεων, δεν μπορεί να επιτευχθεί ο απαιτούμενος ρυθμός ροής.
Επομένως, με το λογισμικό επιλογής μπορείτε να βρείτε την κατάλληλη αντλία με βάση τις απαιτούμενες τιμές παροχής/μανομετρικού ύψους, αλλά και την κατάλληλη σωλήνωση με βάση την επιλεγμένη αντλία.

Η τεχνική ομάδα μας μπορεί να υπολογίσει τις απώλειες της σωλήνωσης στην περίπτωση της δικής σας εφαρμογής.

Επικοινωνήστε μαζί μας