Σχεδιάστε με τη Wilo το μέλλον – Επωφεληθείτε από τα εργαλεία σχεδιασμού και μελέτης, τα δεδομένα CAD και το BIM.

Building Information Modelling (BIM)

Η χρήση των δεδομένων Building Information Modeling (BIM) δεν είναι ακόμα ευρέως διαδεδομένη στην τεχνολογία κτιρίων. Η Wilo είναι η πρώτη κατασκευάστρια αντλιών παγκοσμίως που σας παρέχει για τα δικά σας έργα BIM με τον πιο απλό τρόπο τα δικά της δεδομένα BIM.

Πρόσθετο Wilo Revit

Οι μηχανικοί μελετών με πρόσβαση στη βάση δεδομένων κτιρίων MagiCAD μπορούν να χρησιμοποιήσουν όλα τα ενημερωμένα δεδομένα της Wilo. Με το πρόσθετο Wilo Revit μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις έξυπνες εφαρμογές μας Revit με πληροφορίες προϊόντων ETIM απευθείας στα έργα σας BIM. Μπορείτε να εγκαταστήσετε αυτό το «κουμπί Wilo» απευθείας στο Revit. Λειτουργεί ανεξάρτητα από το πρόγραμμα σχεδίασης BIM που χρησιμοποιείτε.

Το πρόσθετο Wilo Revit για BIM διατίθεται ως μέρος μιας ολοκληρωμένης υπηρεσίας υποστήριξης για εγκαταστάτες, συμβούλους, εμπόρους χονδρικής, παρόχους υπηρεσιών συντήρησης και συνεργάτες OEM.

Η έννοια Wilo Competence είναι συνώνυμο ολοκληρωμένων λύσεων. Εκτός από την υποστήριξη BIM παρέχονται επίσης τεχνική βοήθεια, ο κατάλογος προϊόντων Wilo και το Wilo-Select, η υπηρεσία αντικατάστασης Wilo και εργαλεία, η εκπαιδευτική εφαρμογή Wilo-Brain και υποστήριξη κατά τη χρήση των συνδέσμων αντλιών GBS.

Η Wilo προσφέρει όλες τις δυνατότητες BIM

 • Απλή πρόσβαση στα δεδομένα Wilo BIM με το Wilo-CLAB στο Revit
 • Το Wilo-CLAB λειτουργεί σε όλες τις εκδόσεις Autodesk-Revit
 • Απευθείας σύνδεσης στον διακομιστή Web για ενημερωμένα δεδομένα
 • Συμπιεσμένα μοντέλα CAD με μικρό μέγεθος δεδομένων
 • Ενσωματωμένες πληροφορίες προϊόντων με βάση διεθνή πρότυπα
 • Δυνατότητα υποστήριξης σε όλη τη διάρκεια ζωής του κτιρίου

Νέες λύσεις για το ψηφιακό μέλλον

Η ψηφιοποίηση του εργασιακού κόσμου και η πολυπλοκότητα της μελέτης και του σχεδιασμού κτιρίων συνεπάγεται μεγάλους όγκους δεδομένων. Οι πιθανές λύσεις πρέπει να προσφέρουν απλή πρόσβαση στα δεδομένα και να επιτρέπουν την αποτελεσματική συνεργασία όλων των χρηστών. Σκοπός είναι ο συνδυασμός και η διασύνδεση όλων των σχετικών δεδομένων στη διάρκεια του κύκλου ζωής ενός προϊόντος και ενός κτιρίου σε ένα ψηφιακό μοντέλο.

x-ray

Τι είναι το BIM

Το Building Information Modelling (BIM) είναι μια μέθοδος εκπόνησης οικοδομικών μελετών που περιλαμβάνει τη δημιουργία και τη διαχείριση των φυσικών και λειτουργικών ιδιοτήτων ενός κατασκευαστικού έργου σε ψηφιακή, εικονική μορφή. Το BIM αποτελεί μέρος μιας διαδικασίας βελτιστοποίησης στο πλαίσιο της διεκπεραίωσης έργων. Είναι μια μέθοδος εγκεκριμένη για έργα κάθε μεγέθους.

Το BIM είναι η λύση για την αποθήκευση, τη χρήση και τη διαχείριση όλων των σχετικών δεδομένων στη διάρκεια ολόκληρης της κατασκευαστικής διαδικασίας, σε ένα τρισδιάστατο μοντέλο.

Γενικά πλεονεκτήματα:

 • Βελτιστοποιημένα γεωμετρικά μοντέλα CAD
 • Εύκολη πρόσβαση σε πληροφορίες για μεγαλύτερη παραγωγικότητα
 • Ενημερωμένα δεδομένα για όλους τους χρήστες, ώστε να αποφεύγονται τα λάθη
 • Ταχύτερες διαδικασίες εργασίας
 • Μικρότερη διάρκεια και μικρότερο κόστος κατασκευής

Η λύση BIM καλύπτει ολόκληρο τον κύκλο ζωής του κτιρίου

Όλες οι διαδικασίες σε όλη τη διάρκεια ζωής ενός κτιρίου συνδέονται πλέον μεταξύ τους: Σχεδιασμός, μελέτη του έργου, υλοποίηση, τεκμηρίωση, λειτουργία και συντήρηση. Το BIM χρησιμοποιείται ως κεντρικό μοντέλο δεδομένων που καλύπτει και υποστηρίζει ένα κτίριο σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής του. Οι λειτουργίες απεικόνισης και ολοκληρωμένης τεκμηρίωσης των στοιχείων που περιλαμβάνει η μελέτη διευκολύνουν τα βήματα της διαδικασίας. Οι παράμετροι και οι παράγοντες κόστους για τη θέση σε λειτουργία καθορίζονται ήδη στην αρχική φάση του κύκλου ζωής του κτιρίου έτσι ώστε οι πρώτες αποφάσεις στο πλαίσιο της μελέτης και του σχεδιασμού να μπορούν να επηρεάσουν το μεταγενέστερο συνολικό κόστος.

BIM – Πλεονεκτήματα για όλους

Μηχανικοί μελετών:

 • Απλή διαχείριση του εργαλείου μοντελοποίησης
 • Πλήρης ενσωμάτωση των προδιαγραφών
 • Μοντέλα εξαιρετικής ακρίβειας και πλήρως ενημερωμένα

Εξειδικευμένοι μηχανικοί μελετών BIM:

 • Πρόσθετο συμβατό με όλες τις εκδόσεις Revit
 • Ενσωματωμένα διεθνή πρότυπα (ETIM, CIBSE)
 • Δωρεάν χρήση της βάσης δεδομένων προϊόντων

Εξειδικευμένοι τεχνικοί/Εργολάβοι:

 • Αναλυτικές πληροφορίες εντός των μοντέλων
 • Αρχεία χαμηλής ανάλυσης για την απεικόνιση σύνθετων μοντέλων
 • Με παραπομπές σε εγχειρίδια χρήσης

Διαχείριση εγκαταστάσεων:

 • Έτοιμα μοντέλα για σκοπούς συντήρησης
 • Με παραπομπές σε τεκμηρίωση προϊόντος
 • Με ενσωματωμένα δεδομένα συντήρησης

Πώς λειτουργεί το BIM

 • Η Wilo διαθέτει τώρα τα δεδομένα της BIM δωρεάν – και ανεξάρτητα από το πρόγραμμα σχεδιασμού που χρησιμοποιείτε – μέσω ενός κουμπιού πρόσβασης σε βιβλιοθήκη περιεχομένου (πρόσθετο Revit) για το Autodesk Revit.
 • Οι χρήστες που εγκαθιστούν αυτό το δωρεάν πρόσθετο Revit μπορούν μέσω ενός ειδικού «κουμπιού Wilo» να έχουν άμεση πρόσβαση στα δεδομένα BIM της Wilo.
 • Η λύση BIM της Wilo αποτελεί σημαντικό βοήθημα για εγκαταστάτες, συμβούλους, εμπόρους χονδρικής, παρόχους υπηρεσιών συντήρησης και συνεργάτες OEM.
 • Με ένα κλικ στο "κουμπί Wilo" στο Revit οι χρήστες έχουν π.χ. στη διάθεσή τους όλα τα δεδομένα των νέων σειρών αντλιών.
 • Μπορούν να επιλέξουν απευθείας την επιθυμητή αντλία με βάση τα χαρακτηριστικά κατά το πρότυπο ETIM και να την ενσωματώσουν στο μοντέλο BIM ως μέρος μιας "οικογένειας προϊόντων" Revit Family.
 • Με αυτές τις "οικογένειες προϊόντων" Revit Family των εκάστοτε προϊόντων Wilo συσχετίζονται τώρα και οι πληροφορίες προϊόντων κατά ETIM (χαρακτηριστικά κατά ETIM). Η έξυπνη μοντελοποίηση στο BIM σύμφωνα με την πλέον κατάλληλη λύση είναι έτσι πολύ πιο απλή και αποτελεσματική.
 • Επιπλέον, οι χρήστες CAD έχουν στη διάθεσή τους τα δεδομένα CAD της Wilo σε μορφή STEP και DWG στον ηλεκτρονικό κατάλογο CAD της Wilo.
 • Παρακάτω θα βρείτε την απευθείας σύνδεση για την εγκατάσταση του πρόσθετου Wilo Revit. Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε μια περιγραφή της διαδικασίας εγκατάστασης ως έγγραφο PDF «Installatieprocedure Wilo-CLAB».

Ελάχιστες προϋποθέσεις για το πρόσθετο Wilo Revit

 • Autodesk Revit 2013 ή μεταγενέστερη έκδοση
 • Κατάργηση τυχόν εγκατάστασης του Autodesk Revit LT (δεν είναι δυνατή η χρήση του πρόσθετου Revit στο Revit LT)
 • Σύνδεση στο Internet
 • Αν η εγκατάσταση του Autodesk Revit έχει γίνει σε περιβάλλον Citrix, επικοινωνήστε σχετικά με την εγκατάσταση των πρόσθετων Revit με τον διαχειριστή συστήματος.

Υποστήριξη Wilo

Η Wilo σάς υποστηρίζει στη διάρκεια ολόκληρου του κύκλου ζωής των κτιρίων και προσφέρει:

 • Δεδομένα προϊόντων κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης
 • Απλή πρόσβαση σε εγχειρίδια και οδηγίες κατά τη διάρκεια της συντήρησης
 • Σέρβις Wilo κατά τη διάρκεια της λειτουργίας
 • Λύσεις υψηλής ενεργειακής απόδοσης και περαιτέρω βελτιστοποιήσεις