Εκκίνηση Λειτουργίας από τη WILO

Ασφάλεια και σιγουριά από την πρώτη στιγμή

Η υπηρεσία εκκίνησης λειτουργίας της WILO επιτυγχάνει μακροπρόθεσμη ασφάλεια λειτουργίας και σας δίνει τη δυνατότητα να εκμεταλλευτείτε πλήρως τα πλεονεκτήματα και τις δυνατότητες απόδοσης των προϊόντων μας :

Οι υπηρεσίες μας:

  • Commissioning
  • Έλεγχος εγκατάστασης
  • Βέλτιστη ρύθμιση παραμέτρων του συστήματος
  • Δοκιμή λειτουργίας Ενσωμάτωση στον αυτοματισμό κτιρίου (BMS)