Δοκιμαστήριο Αντλιών

Δοκιμαστήριο Αντλιών

Μετά από την επισκευή τους, όλες οι αντλίες ελέγχονται σε εργαστήριο δοκιμών.

Το Δοκιμαστήριο Επισκευασμένων Αντλιών αποτελείται από δύο ανεξάρτητες δεξαμενές για δοκιμές αντλιών καθαρών και ακαθάρτων υδάτων.

Για τις αντλίες ξηρού τύπου καθώς και για τα πιεστικά και πυροσβεστικά συγκροτήματα υπάρχει δυνατότητα δοκιμής και μέτρησης NPSH. Με την ολοκλήρωση της δοκιμής δίνεται στον Πελάτη πιστοποιητικό των δοκιμών με τις μετρήσεις απόδοσης της αντλίας.

Υδραυλικά χαρακτηριστικά:

  • Όγκος 95m3 & 140 m3
  • Παροχή 10 – 4.000 m3/h
  • Πίεση έως 40 bar
  • Ισχύςέως 250 kW