Πρόληψη σημαίνει κέρδος

Υπηρεσίες Service

Σας προσφέρουμε πληθώρα επιλογών για τον τακτικό έλεγχο της απρόσκοπτης λειτουργίας και τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης απόδοσης των προϊόντων μας. Για να το πετύχουμε αυτό, προσαρμόζουμε τις υπηρεσίες συντήρησης εξατομικευμένα με βάση τις ανάγκες και τα προϊόντα σας επιτόπου.

Οι υπηρεσίες που σας προσφέρουμε:

  • Επαγγελματική επιθεώρηση αντλιών και συστημάτων
  • Συντήρηση και επισκευή
  • Τυποποιημένα πακέτα συντήρησης
  • Εξατομικευμένες λύσεις συντήρησης και συμβόλαια προληπτικής συντήρησης
  • Πλήρης τεχνική έκθεση

Συμβάσεις συντήρησης Wilo:

Παροχές Basic Comfort
Χωρίς ελάχιστη διάρκεια σύμβασης x x
24-ωρη τηλεφωνική υπηρεσία έκτακτης ανάγκης x x
Δωρεάν τηλεφωνική επικοινωνία για πελάτες με συμβόλαιο x x
Ενιαία τιμή μαζί με εργασία και μεταφορικά x x
Αναλυτική τεκμηρίωση σύμφωνα με λίστα ελέγχου x x
Οπτικός έλεγχος των αντλιών / εγκαταστάσεων x x
Έλεγχος λειτουργίας x x
Μικροεπισκευές στα πλαίσια της ενιαίας τιμής x
Με ποσότητες πλήρωσης αζώτου για όλα τα δοχεία διαστολής μεμβράνης της αντλίας/ της εγκατάστασης x
Δεν χρεώνονται το κόστος εργασίας ούτε τα μεταφορικά μεταξύ διαστημάτων συντήρησης (κατά τη διάρκεια του κανονικού ωραρίου σέρβις) x
Τα αναλώσιμα συμπεριλαμβάνονται στην τιμή συμβολαίου x
Συντήρηση της αντλίας/ της εγκατάστασης x
Βελτιστοποίηση της αντλίας/ της εγκατάστασης x

Δείτε τα πακέτα σέρβις μας!

Πακέτα σέρβις Wilo