Διαχείριση ζεύγους αντλιών

Απλά. Αποτελεσματικά.

Με τη διαχείριση ζεύγους αντλιών Wilo δεν απαιτείται πλέον η πρόσθετη μελέτη για τη χρήση δίδυμων αντλιών. Ανάλογα με τη χρήση, η αντλία λειτουργεί ως κύρια και εφεδρική αντλία (πλεοναστική λειτουργία) ή ως αντλία βασικού φορτίου και φορτίου αιχμής (παράλληλη λειτουργία). Η αλλαγή λειτουργίας είτε η επιπρόσθετη σύνδεση πραγματοποιείται αυτόματα ανάλογα με την καταπόνηση ή τυχόν βλάβη.

Εξοικονόμηση δαπανών μηχανοτεχνικής μελέτης

Ένα ακόμη πλεονέκτημα είναι ότι η δίδυμη αντλία στο σύστημα αυτοματισμού κτιρίων θεωρείται μία μεμονωμένη αντλία. Έτσι εξοικονομείτε δαπάνες μηχανοτεχνικής μελέτης. Σε ορισμένα τμήματα των διαδικασιών εξοικονομείται μάλιστα και ενέργεια: Η Wilo γνωρίζει ακριβώς πότε οι δύο αντλίες είναι οικονομικότερες με μέτρια ταχύτητα περιστροφής σε σύγκριση με τη μία αντλία με πλήρη ταχύτητα περιστροφής και την άλλη με μικρή ταχύτητα περιστροφής.

Διαχείριση ζεύγους αντλιών ως στάνταρ εξοπλισμός

  • Κατασκευαστική σειρά Stratos GIGA
  • Κατασκευαστική σειρά CronoBloc BL-E
  • Κατασκευαστική σειρά VeroLine IP-E/DP-E
  • Κατασκευαστική σειρά CronoLine IL-E/DL-E

Διαχείριση ζεύγους αντλιών με στοιχείο IF-Modul

Η διεπαφή δίδυμων αντλιών περιλαμβάνεται σε όλα τα στοιχεία IF-Modul που διατίθενται για αυτήν την κατασκευαστική σειρά:

  • Κατασκευαστική σειρά Stratos/Stratos-D/Stratos-DP/Stratos-Z