Λειτουργίες ελέγχου και αναγγελιών

Σας προσφέρουμε περιεκτικές λειτουργίες ελέγχου και διασύνδεσης

Η Wilo διαθέτει εκτεταμένες λειτουργίες ακόμη και όταν πρόκειται για διασύνδεση με επαφές και διεπαφές τάσης και ρεύματος στο σύστημα αυτοματισμού κτιρίων: Εκτός από τα συστήματα ελέγχου μέσω διεπαφών επικοινωνίας η Wilo παρέχει και συστήματα ελέγχου και σημάτων μέσω κλασικών συνδέσεων πολλών κλώνων. Στην περίπτωση αυτή οι συνδέσεις πραγματοποιούνται, ανάλογα με τον τύπο αντλίας, απευθείας στην αντλία, σε ένα προαιρετικό στοιχείο IF-Modul ή σε έναν μετατροπέα διεπαφής.

Στοιχεία λήψης

Τεκμηρίωση για τις λειτουργίες ελέγχου και αναγγελιών


Λεπτομέρειες λειτουργίας

Είσοδος ελέγχου 0 – 10 V και 0/4 – 20 mA (επιθυμητή τιμή/προεπιλογή ταχύτητας περιστροφής)

Η αναλογική είσοδος ελέγχου μπορεί ανάλογα με τον τύπο της αντλίας να παρέχει μια προεπιλεγμένη επιθυμητή τιμή στην επιλεγμένη λειτουργία ρύθμισης ή μια προεπιλεγμένη ταχύτητα περιστροφής για τον μηχανισμό κίνησης. Το πιθανό φυσικό μέγεθος της εισόδου, καθώς και ο τρόπος ελέγχου αναγράφονται πίσω από την εκάστοτε κατασκευαστική σειρά. Η λειτουργία μετάδοσης εξαρτάται από τη συγκεκριμένη εφαρμογή.

WILO SE - Main entrance of the Headquarters in Dortmund, Germany

Stratos GIGA, IP-E/DP-E, IL-E/DL-E, BL-E

Σε αυτές τις κατασκευαστικές σειρές περιλαμβάνεται στον στάνταρ εξοπλισμό μια αντίστοιχη είσοδος:

WILO SE - Main entrance of the Headquarters in Dortmund, Germany

Helix Excel, Helix VE, MultiVert MVIE, Economy MHIE

Σε αυτές τις κατασκευαστικές σειρές περιλαμβάνεται στον στάνταρ εξοπλισμό μια αντίστοιχη είσοδος:

Stratos/Stratos-D/Stratos-Z

Για αυτές τις κατασκευαστικές σειρές διατίθενται τα παρακάτω στοιχεία IF-Modul / προαιρετικά στοιχεία:

 • IF-Modul Stratos SBM (2030495)
 • IF-Modul Ext. Off Stratos (2030475)
 • IF-Modul Ext. Min (2030485)

WILO SE - Main entrance of the Headquarters in Dortmund, Germany

Είσοδος ελέγχου ακύρωση Off (Εξωτ. Off)

Στις παρακάτω κατασκευαστικές σειρές περιλαμβάνεται στον στάνταρ εξοπλισμό μια αντίστοιχη είσοδος:

 • Κατασκευαστική σειρά VeroLine IP-E/DP-E
 • Κατασκευαστική σειρά VeroLine IL-E/DL-E
 • Κατασκευαστική σειρά Stratos GIGA
 • Κατασκευαστική σειρά Economy MHIE
 • Κατασκευαστική σειρά Multivert MVIE
 • Κατασκευαστική σειρά Multivert MVISE
 • Κατασκευαστική σειρά Helix VE

Για περισσότερες κατασκευαστικές σειρές διατίθενται τα παρακάτω στοιχεία IF-Modul / προαιρετικά στοιχεία:

 • Stratos/Stratos-D/Stratos-Z: IF-Modul Stratos Ext. Off, IF-Modul Ext. Off/SBM

Λήψη

Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Είσοδος ελέγχου "Προτεραιότητα Min" (Ext. Min)

Για τις παρακάτω κατασκευαστικές σειρές διατίθενται τα παρακάτω στοιχεία IF-Modul / προαιρετικά στοιχεία:

 • Stratos/Stratos-D/Stratos-Z: IF-Modul Stratos Ext. Min

Λήψη

Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Συνολικό σήμα βλάβης (SSM)

Στις παρακάτω κατασκευαστικές σειρές περιλαμβάνεται στον στάνταρ εξοπλισμό μια ψυχρή επαφή:

 • Κατασκευαστική σειρά VeroLine IP-E/DP-E
 • Κατασκευαστική σειρά VeroLine IL-E/DL-E
 • Κατασκευαστική σειρά Stratos GIGA
 • Κατασκευαστική σειρά Economy MHIE
 • Κατασκευαστική σειρά Multivert MVIE
 • Κατασκευαστική σειρά Multivert MVISE
 • Κατασκευαστική σειρά Helix VE
 • Κατασκευαστική σειρά Helix EXCEL

Συνολικό σήμα λειτουργίας (SBM)

Στις παρακάτω κατασκευαστικές σειρές περιλαμβάνεται στον στάνταρ εξοπλισμό μια ψυχρή επαφή:

 • Κατασκευαστική σειρά VeroLine IP-E/DP-E
 • Κατασκευαστική σειρά VeroLine IL-E/DL-E
 • Κατασκευαστική σειρά Stratos GIGA
 • Κατασκευαστική σειρά Economy MHIE
 • Κατασκευαστική σειρά Multivert MVIE
 • Κατασκευαστική σειρά Multivert MVISE
 • Κατασκευαστική σειρά Helix VE
 • Κατασκευαστική σειρά Helix EXCEL

Για περισσότερες κατασκευαστικές σειρές διατίθενται τα παρακάτω στοιχεία IF-Modul / προαιρετικά στοιχεία:

 • Stratos/Stratos-D/Stratos-Z: IF-Modul Stratos Ext. Off/SBM, IF-Modul SBM

Λήψη

Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας