Πρωτόκολλο PLR της Wilo

Απλό και αποτελεσματικό: πρωτόκολλο Wilo PLR

Το PLR είναι το καταξιωμένο πρωτόκολλο της Wilo για την επικοινωνία με τις αντλίες. Βασίζεται σε μια σύνδεση σημείου προς σημείο και δεν απαιτεί εκχώρηση διεύθυνσης. Πολλές ήδη υπάρχουσες διασυνδέσεις στο σύστημα αυτοματισμού κτιρίων βασίζονται σε αυτήν την τεχνολογία. Το PLR είναι μια κλασική σύνδεση σημείου προς σημείο μεταξύ αντλίας και υπολογιστή ελέγχου. Για κάθε αντλία χρειάζεται επομένως και μια φυσική διεπαφή.

Κατασκευαστικές σειρές

  • Κατασκευαστική σειρά Stratos/Stratos-D/Stratos-Z

Διεπαφές

  • Αυτό το στοιχείο περιλαμβάνει επίσης τη διεπαφή για τη

Λήψη

Σχετικά έγγραφα

Κατασκευαστικές σειρές

  • Κατασκευαστική σειρά Stratos GIGA
  • Κατασκευαστική σειρά CronoBloc BL-E
  • Κατασκευαστική σειρά CronoLine IL-E/DL-E (SW >= 1.29, LC dot matrix display, SW >=3.02, LC segment display)
  • Κατασκευαστική σειρά VeroLine IP-E/DP-E (SW >= 2.00, LC display, SW >= 1.01, LED display)
  • Κατασκευαστική σειρά Helix EXCEL
  • Κατασκευαστική σειρά Helix VE
  • Κατασκευαστική σειρά Economy MHIE (SW >=3.00)
  • Κατασκευαστική σειρά Multivert MVIE (SW >= 4.00, 0...4 kW, SW > 3.00 5.5...22 kW)

Λήψη

Σχετικά έγγραφα