Στικ IR Wilo

Στικ IR Wilo για PC

Το στικ IR Wilo συγκεντρώνει όλες τις δυνατότητες του ασύρματου διαγνωστικού ελέγχου αντλιών σε ένα εργαλείο και διαθέτει επίσης πολύπλευρες δυνατότητες ρύθμισης. Καλύπτει τις γνωστές και καταξιωμένες λειτουργίες της οθόνης IR Wilo και του στοιχείου IR Wilo, καθώς επίσης και τις πολύπλευρες δυνατότητες ρύθμισης της νεότερης γενιάς αντλιών.

Στοιχεία λήψης το στικ IR Wilo για PC

Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας και προγράμματα οδήγησης για το στικ IR Wilo