Σύστημα επικοινωνιών LON

Το LON είναι ένα σύστημα επικοινωνίας που επιτρέπει την κάθετη επικοινωνία μεταξύ όλων των επιπέδων αυτοματισμού και επίσης καθιστά δυνατή μια τοπολογία δικτύου ελεύθερης διαμόρφωσης με τη χρήση δύο κλώνων TP/FT10.
Με το LON χρησιμοποιούνται προφίλ που επιτρέπουν τη μελέτη του έργου ανεξαρτήτως κατασκευαστή. Το σύστημα LON βασίζεται στην αρχή της αποκέντρωσης. Επιτρέπει την απευθείας δικτύωση οποιωνδήποτε συσκευών χωρίς τον καθορισμό μιας ιεραρχίας εντός του δικτύου. Μπορείτε να ορίσετε διάφορους τύπους μέσων και να χρησιμοποιήσετε αριθμό δικτύου. Έτσι, είναι δυνατή η υλοποίηση πολύπλοκων εφαρμογών, ακόμη και πέρα από τους περιορισμούς των διαφόρων μέσων. Οι λογικές συνδέσεις μεταξύ των μεταβλητών του δικτύου δημιουργούνται με ένα εργαλείο μελέτης έργου και αποθηκεύονται σε μια καθολική τράπεζα δεδομένων έργου. Ο ενιαίος τρόπος χρήσης των προϊόντων διαφόρων κατασκευαστών εξασφαλίζεται μέσω του ορισμού προφίλ των εφαρμογών.

Οι λύσεις Wilo βασίζονται στο προφίλ λειτουργίας LON 8120 για αντλίες. Στο σύστημα LON το αντικείμενο αντλιών αντιπροσωπεύει πάντα την αντλία συστήματος. Αυτό ισχύει ανεξαρτήτως αν είναι συνδεδεμένη μια μεμονωμένη αντλία, μια δίδυμη αντλία ή μια εγκατάσταση πολλών αντλιών. Παρακάτω θα βρείτε λεπτομέρειες για τις μεμονωμένες συνδέσεις Wilo LON και την απαραίτητη τεκμηρίωση για τη μελέτη του έργου.

Λήψη

Κατασκευαστικές σειρές

 • Κατασκευαστική σειρά Stratos/Stratos-D/Stratos-Z

Διεπαφές

 • Αυτό το στοιχείο περιλαμβάνει επίσης τη διεπαφή για τη

Λήψη

Σχετικά έγγραφα

Κατασκευαστικές σειρές

 • Κατασκευαστική σειρά Stratos GIGA
 • Κατασκευαστική σειρά CronoBloc BL-E
 • Κατασκευαστική σειρά CronoLine IL-E/DL-E (SW >= 1.29, LC dot matrix display, SW >=3.02, LC segment display)
 • Κατασκευαστική σειρά VeroLine IP-E/DP-E (SW >= 2.00, LC display)
 • Κατασκευαστική σειρά Helix EXCEL
 • Κατασκευαστική σειρά Helix VE
 • Κατασκευαστική σειρά Economy MHIE (SW >=3.00)
 • Κατασκευαστική σειρά Multivert MVIE (SW >= 4.00, 0...4 kW, SW > 3.00 5.5...22 kW)

Λήψη

Σχετικά έγγραφα

Κατασκευαστικές σειρές

 • Κατασκευαστική σειρά Wilo-Comfort CO.... /CC
 • Κατασκευαστική σειρά Wilo-Comfort COR.... /CC

Λήψη

Σχετικά έγγραφα