Αναζήτηση
Επικοινωνία
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Δημιουργία καταλόγου
Τα αγαπημένα μου

Σύστημα αποστράγγισης υπό πίεση με Nexos Intelligence

Σύστημα αποστράγγισης υπό πίεση με Nexos Intelligence: έξυπνα δικτυωμένο για μεγαλύτερη αξιοπιστία και απόδοση.

Η άντληση ακάθαρτων λυμάτων καθίσταται ολοένα και δυσκολότερη λόγω των συνθηκών εκκένωσης που αλλάζουν συνεχώς και συχνά έχει ως συνέπεια εμφράξεις στο δίκτυο των σωλήνων κατάθλιψης. Το καινοτόμο σύστημα αποστράγγισης υπό πίεση με Nexos Intelligence ενώνει τα μεμονωμένα αντλιοστάσια, τα παρακολουθεί και τα ελέγχει για μια αξιόπιστη και ενεργειακά αποδοτική αποστράγγιση υπό πίεση.

Σύστημα αποστράγγισης υπό πίεση με Nexos Intelligence

  • Λειτουργία συστημάτων αποστράγγισης υπό πίεση χωρίς εμφράξεις και ενεργειακή απόδοση χάρη στον βελτιστοποιημένο όγκο παροχής στις συγκεντρωτικές σωληνώσεις.
  • Οικονομική χρήση της αντλίας μέσω βελτιστοποίησης του σημείου λειτουργίας για αξιόπιστη λειτουργία με μικρές φθορές
  • Μείωση του κόστους συντήρησης για κοινοτικούς αγωγούς λυμάτων
  • Μείωση του κόστους λειτουργίας χάρη στην έγκαιρη αναγνώριση σφαλμάτων και την στοχευμένη αποκατάστασή τους
  • Εύκολη διαχείριση όλων των αντλιοστασίων με πρόσβαση μέσω web, χάρη στη δικτύωση του συστήματος και την ψηφιακή μετάδοση δεδομένων
Τώρα. Λύσεις, οι οποίες παρέχουν αξιόπιστα καλύτερα αποτελέσματα.

Αποστράγγιση υπό πίεση με τη Nexos Intelligence

Το σύστημα αποστράγγισης υπό πίεση με Nexos Intelligence κάνει δυνατή την ολοκληρωμένη δικτύωση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο ενός συστήματος αποστράγγισης υπό πίεση. Αποτελείται από το φρεάτιο αποστράγγισης Wilo-Port 800, την υποβρύχια αντλία λυμάτων με κοπτήρα Wilo-Rexa CUT, τον ηλεκτρικό πίνακα Wilo-EC Lift με κεραία, μια πύλη και ένα νέο λογισμικό χειρισμού. Τα μεμονωμένα αντλιοστάσια δικτυώνονται ψηφιακά μεταξύ τους και με ένα κεντρικό λογισμικό ελέγχου. Αυτό ελέγχει τα αντλιοστάσια και τα εκκενώνει σύμφωνα με αλγόριθμους που αναπτύχθηκαν μεμονωμένα, σε τμήματα ή σε καθορισμένα χρονικά διαστήματα. Η έξυπνη λύση διασφαλίζει την τήρηση των βέλτιστων όγκων παροχής στις συγκεντρωτικές σωληνώσεις και ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο από επικαθίσεις και εμφράξεις.

Επιτήρηση από απόσταση και έλεγχος

Όλες οι πληροφορίες κατάστασης περνούν από τον κεντρικό διακομιστή, ώστε να αναγνωρίζονται εγκαίρως οι πιθανές ενδείξεις βλάβης και να επικοινωνούνται μέσω SMS και e-mail. Έτσι επιτυγχάνεται η στοχευμένη εργασία και εμποδίζονται οι μεγαλύτερες βλάβες στο σύστημα.

Η Nexos Intelligence παρέχει επίσης τη δυνατότητα να ελέγχει τόσο μεμονωμένα αντλιοστάσια, αλλά και όλα τα αντλιοστάσια μαζί. Ιδιαίτερα σε εργασίες συντήρησης στο αντλιοστάσιο συλλογής μπορεί έτσι να πραγματοποιηθεί προσωρινά απενεργοποίηση ολόκληρου του δικτύου αποστράγγισης υπό πίεση και να αποφευχθεί έμφραξη.

Ανάλυση συστήματος

Η κατάσταση λειτουργίας κάθε αντλιοστασίου είναι ορατή κάθε φορά στον υπολογιστή.

Υπάρχουν διαθέσιμες λεπτομερείς λειτουργίες ανάλυσης με τις σημαντικότερες πληροφορίες κατάστασης συστήματος. Από λεπτομερείς ημερήσιες καμπύλες έως και τις πλήρεις ετήσιες αξιολογήσεις, μπορείτε με εύκολο τρόπο να δείτε, να αναλύσετε και να αξιολογήσετε τις συλλεγμένες πληροφορίες.

Η έξυπνη δικτύωση μέσω του συστήματος αποστράγγισης υπό πίεση με Nexos Intelligence παρέχει στους φορείς εκμετάλλευσης τρία σημαντικά πλεονεκτήματα: υψηλή ασφάλεια λειτουργίας με ένα σύστημα αποστράγγισης υπό πίεση που λειτουργεί ομαλά, ολοκληρωμένους έλεγχους στο σύστημα και εξοικονομήσεις ενέργειας.

Έχουμε τις απαντήσεις στις ερωτήσεις σας

Σας ενδιαφέρουν τα προϊόντα και οι υπηρεσίες μας; Οι ειδικοί της Wilo βοηθούν ακόμα περισσότερο!

Ενδιαφέρεστε να λάβετε μια προσφορά ή πληροφορίες για τις προδιαγραφές και για τις επιλογές διαφόρων τύπων εγκατάστασης, συμβουλές για την επιλογή αντλιών και ηλεκτρικών πινάκων ή ίσως χρειάζεστε απλώς και μόνο απαντήσεις σχετικά με τα υδραυλικά συστήματα και τα συστήματα ελέγχου;

Για όλα αυτά επικοινωνήστε με το τοπικό γραφείο πωλήσεων και κλείστε ραντεβού. Εϊμαστε ενθουσιασμένοι για εσάς!

Βρείτε τα σωστά στοιχεία επικοινωνίας