Αναζήτηση
Επικοινωνία
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Δημιουργία καταλόγου
Τα αγαπημένα μου
Δομοστοιχείο επικοινωνίας CANopen | Wilo

Δομοστοιχείο επικοινωνίας CANopen

Τεχνικά στοιχεία
Τεχνική περιγραφή

Πρόσθετη μονάδα εξοπλισμού της σειράς ηλεκτρικών πινάκων Wilo-CC/σύστημα CCe-HVAC, καθώς και ενισχυτής CC/CCe για την επικοινωνία σε δίκτυα CANopen.

Το δομοστοιχείο επικοινωνίας CANopen αποτελεί επέκταση για την ενσωμάτωση ενός συστήματος ενός συστήματος CC/CCe, ως συνδρομητή, σε ένα ήδη υπάρχον δίκτυο CANopen. Μέσω του CANopen μπορείτε να εγγράψετε και να διαβάσετε συγκεκριμένες παραμέτρους, π.χ. τα δεδομένα ηλεκτρικών πινάκων, την κατάσταση και τη λειτουργία των αντλιών, την τρέχουσα πραγματική τιμή, τις ονομαστικές τιμές, τις τρέχουσες στροφές των αντλιών, τις καταγεγραμμένες θερμοκρασίες, τις ώρες λειτουργίας, τους κύκλους ενεργοποίησης και άλλα.

Τύπος

Περίβλημα μονωτικού υλικού για ενσωμάτωση σε ηλεκτρικό πίνακα, με θύρα διεπαφής και λυχνίες LED διάγνωσης, στερέωση σε ράγα 35 mm.

Είναι δυνατή η μετέπειτα εγκατάσταση του δομοστοιχείου επικοινωνίας CANopen στον ηλεκτρικό πίνακα. Η εγκατάσταση πρέπει να γίνει από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Wilo, καθώς χρειάζεται επίσης αναβάθμιση λογισμικού του συστήματος CC/CCe.

Περιεχόμενα συσκευασίας

  • Δομοστοιχείο επικοινωνίας CanOpen
  • Καλώδιο σύνδεσης γείωσης
  • Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας
Tεχνικά στοιχεία
Ονομαστική τάση U 24 V
Βαθμός προστασίας IP20
Ελάχιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος 0 °C
Μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος 40 °C
Μήκος L 60 mm
Πλάτος W 30 mm
Ύψος H 90 mm
Βάρος 0,09 kg
Κατασκευαστής Wilo
Κωδικός 2533867