traži
Kontakt
E-mail
Izrada kataloga
Moji omiljeni

Napomena o zaštiti podataka WILO Hrvatska d.o.o.

Sa sljedećim informacijama željeli bismo Vam dati pregled obrade Vaših osobnih podataka od strane WILO Hrvatska d.o.o. i Vaših prava prema Zakonu o zaštiti podataka. Koji se podaci detaljno obrađuju i kako se koriste, ovisi o sklopljenom ugovornom odnosu ili drugim dogovorenim uslugama.

Kontroler

WILO Hrvatska d.o.o.
Nikole Šubića Zrinskog 18
10430 Samobor
Telefon: +385 1 3430 914
Fax: +385 1 3430 930
E-mail: hrvatska@wilo.com

Službenik za zaštitu podataka

WILO Hrvatska d.o.o.
Službenik za zaštitu podataka
Nikole Šubića Zrinskog 18
10430 Samobor
Telefon: +385 1 3430 913
E-mail: iva.papert@wilo.com

Korištenje podataka

Osobne podatke koje dobivamo od kupaca, dobavljača ili drugih trećih strana obrađujemo kao dio našeg poslovnog odnosa. Ako je to potrebno za pružanje naših usluga, također obrađujemo podatke koji otkrivaju identitet i koje na dopušten način dobivamo iz javno dostupnih izvora (poput Interneta) ili koje nam dostavljaju druge tvrtke iz Wilo Grupe ili druge treće strane.

Relevantni osobni podaci su ime, adresa i drugi kontakt podaci kontakt osoba kupaca, dobavljača ili drugih trećih strana. Uz navedene, to također može uključivati podatke o narudžbama (npr. naloge ili podatke o plaćanju), podatke o ispunjavanju naših ugovornih obveza, podatke o financijskoj situaciji (npr. kreditne provjere), podatke o oglašavanju i prodaji, podatke o dokumentaciji (npr. protokole savjetovanja) i ostale podatke usporedive s gore spomenutim kategorijama.

Svrha obrade

Osobne podatke obrađujemo u skladu s odredbama Europske opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR) i hrvatskog Zakona o zaštiti podataka.

Ispunjavanje ugovornih obveza (članak 6. stavak 1. točka (b) GDPR-a)

Obrada podataka odvija se u svrhu pružanja naših komercijalnih transakcija i usluga kao dio izvršenja naših ugovora s našim kupcima, dobavljačima ili drugim trećim stranama ili provođenja predugovornih mjera na zahtjev. Svrha obrade usmjerena je na određeni proizvod (npr. dostava robe, savjet, usluge) i može uključivati analizu potreba, savjetovanje i izvršavanje transakcija. Daljnje pojedinosti o svrhama obrade podataka mogu se naći u odgovarajućim ugovornim dokumentima i uvjetima.

U kontekstu vaganja interesa (članak 6. stavak 1. točka (f) GDPR-a)

Ako je potrebno, obrađujemo Vaše podatke izvan stvarnog ispunjenja ugovora za zaštitu legitimnih interesa trećih strana ili nas:

 • pregled i optimizacija postupaka analize zahtjeva za izravan pristup kupcu,
 • izgradnja snažnih i održivih odnosa s kupcima, dobavljačima i trećim stranama učinkovitom komunikacijom; osiguravanje visoke transparentnosti,
 • oglašavanje ili istraživanje tržišta i mišljenja, sve dok se niste protivili upotrebi svojih podataka,
 • mjere za kontrolu poslovanja i daljnji razvoj usluga i proizvoda,
 • savjetovanje i razmjena podataka s kreditnim uredima radi utvrđivanja kreditnih i zateznih rizika,
 • upravljanje rizicima unutar Wilo Grupe,
 • utvrđivanje pravnih zahtjeva i obrane u pravnim sporovima,
 • osiguravanje informatičke sigurnosti i informatičkog poslovanja tvrtke,
 • video nadzor radi zaštite prava zgrada i prikupljanja dokaza u slučaju provale ili krađe, kao i daljnje mjere za osiguranje prava zgrada,
 • mjere za sigurnost zgrada i postrojenja (npr. kontrola pristupa),
 • prevencija i istraga kaznenih djela
 • Prekogranične tvrtke
 • Međunarodni projekti

Na temelju vašeg pristanka (članak 6. stavak 1., točka (a) GDPR-a)

Ako ste dali pristanak za obradu osobnih podataka u određene svrhe (npr. odlaganje biltena, procjena kupovnog ponašanja u marketinške svrhe, registracija u aplikacijama i portalima, sudjelovanje u anketama), zakonitost ove obrade temelji se na Vašem pristanku. Dati pristanak može se opozvati u bilo kojem trenutku za budućnost. Opoziv privole ne utječe na zakonitost podataka koji su obrađeni prije opoziva.

Zbog zakonskih zahtjeva (članak 6. stavak 1. točka (c) GDPR-a) ili u javnom interesu (članak 6. stavak 1. točka (e) GDPR-a)

Kao međunarodna tvrtka podliježemo različitim zakonskim obvezama, tj. pravnim zahtjevima (npr. Zakon o pranju novca, Porezni zakoni). Svrha obrade uključuje npr. provjeru kredita, provjeru identiteta, prijevaru i sprečavanje pranja novca, kao i procjenu i upravljanje rizicima unutar Grupe.

Primatelji podataka

Unutar naše organizacije samo oni subjekti / funkcije imaju pristup Vašim podacima koji su im potrebni za ispunjavanje ugovornih i zakonskih obveza. Naši davatelji usluga i posrednici također mogu primati podatke u te svrhe. To mogu biti tvrtke u kategorijama IT usluge, logistika, tiskarske usluge, telekomunikacije, naplata duga, savjetovanje, kao i prodaja i marketing.

Što se tiče prijenosa podataka primateljima izvan naše tvrtke, svi se zaposlenici koji rade s osobnim podacima oslanjaju na tajnost i povjerljivost podataka te su upoznati sa svim relevantnim propisima o zaštiti podataka.

Informacije o Vama prosljeđujemo samo ako to zahtijeva zakon ili uz Vaš pristanak. Pod tim uvjetima primatelji osobnih podataka mogu biti:

 • Javna tijela i institucije (npr. porezna tijela, agencije za provođenje zakona) u prisutnosti zakonske ili regulatorne obveze.
 • Druge tvrtke ili tvrtke u Grupi kojima pružamo osobne podatke za vođenje poslovnog odnosa s vama (ovisno o ugovoru, npr. slanje kataloga, kreditne agencije itd.).
 • Ostala društva u Grupi za upravljanje rizikom zbog zakonskih ili regulatornih obveza.

Drugi primatelji podataka mogu biti oni za koje ste nam dali pristanak za predaju podataka.

Prijenos podataka trećoj zemlji ili međunarodnoj organizaciji

Prijenos podataka u urede u zemljama izvan Europske unije (tzv. treće zemlje) događa se ukoliko:

 • potrebno je izvršiti Vaše narudžbe (npr. kataloške otpreme, narudžbe za proizvodnju ili usluge),
 • to nalaže zakon (npr. obveze poreznog izvještavanja) ili
 • zakonski smo ovlašteni za to (npr. jer ste nam dali svoj pristanak ili zbog legitimnog interesa s naše strane)

Uz to, Wilo ne dostavlja nikakve osobne podatke trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama. Međutim, Wilo za određene zadatke koristi davatelje usluga, od kojih većina koristi i pružatelje usluga koji mogu imati sjedište tvrtke, matičnu tvrtku ili podatkovni centar u trećoj zemlji. Europska komisija odlučila je da je prijenos dopušten ako u trećoj zemlji postoji odgovarajuća razina zaštite (članak 45. GDPR-a).

Ako Komisija nije donijela takvu odluku, Wilo ili davatelj usluga mogu osobne podatke prenijeti samo u treću zemlju ili međunarodnu organizaciju koja primjenjuje prikladne zaštitne mjere (npr. standardne klauzule o zaštiti podataka koje je Komisija ili nadzorno tijelo usvojilo u specifični postupak) i postoje li ovršna prava i dani učinkoviti pravni lijekovi. S ovim davateljima usluga Wilo se ugovorno složio da su njihovi temelji zaštite podataka uvijek u skladu s europskom razinom zaštite podataka.

Napomena: Za prijenos podataka u SAD, kontinuirana uporaba Standardnih ugovornih klauzula i obvezujućih korporativnih pravila ne može jamčiti da je razmjena podataka u SAD zaštićena GDPR-om ili zaštićena od kaznenog progona zbog trenutne sudske prakse Europske unije.

Trajanje pohrane

Vaše osobne podatke obrađujemo i pohranjujemo sve dok je to potrebno za ispunjenje naših ugovornih i zakonskih obveza.

Ako podaci više nisu potrebni za ispunjenje ugovornih ili zakonskih obveza, oni se redovito brišu, osim ako je njihova privremena obrada potrebna u sljedeće svrhe:

 • Ispunjavanje komercijalnih zahtjeva i poreznih zahtjeva. Rok za skladištenje i dokumentaciju je jedanaest godina.
 • Očuvanje dokaza u zakonskom roku.

Pravo na privatnost

Svaki subjekt podataka ima pravo na informacije prema članku 15. GDPR-a, pravo na ispravak prema članku 16. GDPR-a, pravo na otkazivanje prema članku 17. GDPR-a, pravo na ograničenje obrade prema članku 18. GDPR-a, pravo prigovora na temelju članka 21. GDPR-a i pravo na prijenos podataka prema članku 20. GDPR-a. S obzirom na pravo na informaciju i pravo na brisanje, primjenjuju se ograničenja prema članku 34. i 35. GDPR-a Uz to, postoji pravo žalbe nadležnom nadzornom tijelu za zaštitu podataka.

U bilo kojem trenutku možete opozvati svoj pristanak na obradu osobnih podataka. To se također odnosi na opoziv izjava o pristanku koje su nam dane prije valjanosti Opće uredbe o zaštiti podataka, tj. prije 25. svibnja 2018. Napominjemo da opoziv djeluje samo u budućnosti. To ne utječe na obradu koja se dogodila prije opoziva.

Pravo na prigovor

Pravo prigovora za pojedini slučaj

Imate pravo u bilo koje vrijeme, iz razloga koji proizlaze iz Vaše posebne situacije, spriječiti obradu Vaših osobnih podataka, u skladu s člankom 6. stavkom 1. točke (e) GDPR-a (Obrada podataka u javnom interesu) i članka 6. stavka 1. točke (f) GDPR-a (Obrada podataka na osnovi bilance interesa).

Ako se usprotivite, više nećemo obrađivati Vaše osobne podatke, osim ako uspijemo uspostaviti uvjerljive legitimne osnove za obradu koji prevladavaju Vaše interese, prava i slobode ili ako je obrada u svrhu utvrđivanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.

Pravo prigovora obradi podataka u svrhe izravnog marketinga

U pojedinačnim slučajevima obrađujemo Vaše osobne podatke kako bismo se obratili izravno poštom. Imate pravo prigovoriti obradi Vaših osobnih podataka u svrhu takvog oglašavanja u bilo kojem trenutku. Ako se protivite obradi u svrhe izravnog marketinga, više nećemo obrađivati Vaše osobne podatke u te svrhe. Prigovor može biti bez oblika i trebao bi biti upućen gore spomenutom službeniku za zaštitu podataka.

Pružanje podataka

Kao dio našeg poslovnog odnosa, morate navesti one osobne podatke koji su potrebni za stupanje u poslovni odnos i izvršavanje njegovih ugovornih obveza ili koje prema zakonu moramo prikupljati. Bez ovih podataka, u nekim slučajevima možda nećemo moći zaključiti ili izvršiti ugovor s Vama.

Djeca

Djeca ne smiju Wilu dostavljati nikakve osobne podatke bez pristanka roditelja ili skrbnika. Wilo potiče sve roditelje i staratelje da djecu pouče u sigurnu i odgovornu upotrebu osobnih podataka, posebno na Internetu. U svakom slučaju, Wilo neće na bilo koji način svjesno prikupljati, koristiti ili na bilo koji način otkrivati osobne podatke o djeci.