traži
Kontakt
E-mail
Izrada kataloga
Moji omiljeni

Kolodvor „Praterstern“ s oko 100 000 putnika dnevno posebno je veliko prometno čvorište. (Foto: ÖBB/Robert Deopito)

Bečki sjeverni kolodvor oslanja se na internetski nadzor svojih podiznih uređaja

S oko 25 000 nekretnina, 5 000 zgrada i preko 1 000 kolodvora i stanica Austrijske savezne željeznice (ÖBB) pripadaju najvećim vlasnicima nekretnina alpske republike. Oko 760 članova dobro uvježbanog osoblja održavaju infrastrukturu 24 sata dnevno spremnom za funkciju. Za potporu pri osiguranju neuralgičnog zbrinjavanja otpadnih voda na kolodvorima brinu se internetski servisi, koji uspješno rade na bečkom sjevernom kolodvoru „Praterstern“. I pumpe i infrastruktura umrežavanja potječu od poduzeća Wilo. Potpuno preuređeni kompleks iz 2008. godine nudi putnicima ugodan ambijent, što napokon uključuje i sanitarne čvorove. Kako bi jamčile najveću moguću učinkovitost, sigurnost pri radu i proizvodnost, ÖBB su se odlučile za novi podizni uređaj „EMUport“ poduzeća Wilo.

Saznajte više

Zahodi na kolodvoru - poseban izazov

„Iako sustavi pristupa, osoblje za čišćenje i osoblje za nadzor mogu održavati vanjsku kvalitetu sanitarnih postrojenja, mora se osigurati i funkcionalnost“, objašnjava pozadinu Andreas Coufal iz bečkog odjela za upravljanje tehnikom ÖBB-a. A u često posjećenim otvorenim sanitarnim područjima nije uvijek jednostavno osigurati funkcionalnost: Na zahodu korisnici odbacuju različite predmete koji mogu zaustaviti pumpu za otpadne vode. S odgovarajućim neugodnim posljedicama za sljedećeg posjetitelja. „U prošlosti smo morali provoditi više popravaka kako bismo oslobodili pumpe od krutih tvari“, nastavlja Coufal.

Sustav za odvajanje krutih tvari za zaštitu pumpi

Wilo podizni uređaj „EMUport“ omogućio je značajno rasterećenje u vezi s učestalosti začepljenja. K tome zbrinjavanje otpadnih voda na novo izgrađenom bečkom kolodvoru uspješno osigurava 21 „EMUportova“. „Na temelju dobrih iskustava odlučili smo se za ovaj sustav za odvajanje krutih tvari i na kolodvoru ‚Praterstern‘“, kaže Coufal.

Prema načelu odvajanja krutih tvari koje je razvio Wilo, dotok otpadne vode stiže prvo u spremnik, gdje krute tvari zadržava rešetka. Takva otpadna voda koja je unaprijed očišćena teče dalje statičnom pumpom i ulazi u rezervoar. Čim se dosegne stanje napunjenosti koje je unaprijed postavljeno, pumpa odvozi otpadnu vodu iz rezervoara natrag u spremnik za krute tvari. Odande se prenose krute tvari tlačnim vodom u mrežu kanala. Postrojenje raspolaže dvama komorama za odvajanje krutih tvari i pumpama. Rade naizmjence, pri smetnji ili održavanju nasuprotno u stalnom pogonu kako bi se osiguralo zbrinjavanje otpadnih voda gotovo bez prekida.

Saznajte više

Redovne provjere funkcija i preventivno servisiranje određuju vijek trajanja

Sa sustavom za odvajanje krutih tvari već se udaljuju materijali s visokim potencijalom začepljenja od hidraulike pumpe, ali pumpama podiznog uređaja potrebna su redovita održavanja i servisiranja. Za to norma DIN EN 12056-4 propisuje konkretne intervale i mjere. Pri industrijskoj upotrebi održavanje postrojenja mora svaka tri mjeseca provesti osoblje iskusno u tome području. Osim toga jednom mjesečno korisnik mora promatranjem provjeriti radnu sposobnost podiznog uređaja u najmanje dva ciklusa prebacivanja.

To je u brojnim nekretninama ÖBB-a golem opseg posla. „Osim toga pri tako intenzivnoj upotrebi kao na kolodvoru dolazi do više smetnji u jednome mjesecu“, Andreas Coufal žali se na pogrešnu upotrebu sanitarnih postrojenja za odlaganje otpada. Koncept “WiloCare“ stoji na dva stupa: Održavanje i servisiranje u skladu s normama DIN EN 12056-4 kao i prevencija nadzorom postrojenja u stvarnom vremenu. Pritom je podizni uređaj opremljen dodatnom senzorikom, koja komunikacijskom kutijom šalje parametre postrojenja na Wilo oblak. „Zbog zaštite podataka radimo pritom s vlastitim sustavom koji se temelji na internetu“, Niko Kösling ulazi u detalje. „U stvarnom vremenu analizira sve odlučujuće parametre pogona. Ako dođe do neuobičajenoga povišenja potrošnje struje pumpe, Wilo servisni tehničari mogu samo na temelju ukupne situacije podataka okružiti problem i popraviti na licu mjesta prije nego dođe do kvara.“

U skladu s opsegom izabranog servisnog paketa obračunavaju se izvanredni radni zadaci za dogovoreni paušal ili su već uključeni u servisni doprinos. „Osim tehničke transparentnosti tijekom mjesečnoga izvješća o statusu to rezultira i transparentnosti cijena koja se može izračunati“, odgovorni korisnik Andreas Coufal vidi još jednu gospodarsku prednost. Usto se odvija rasterećenje vlastitoga osoblja.„Redovite provjere funkcija i preventivno servisiranje odlučujući su za vijek trajanja“, kaže Thomas Huber, servisni voditelj poduzeća WILO Pumpen Österreich GmbH. „Ako radovi ispadnu loše“, Huber govori prema iskustvu, „pumpe dosta brzo otkazuju i to podiže stvarne troškove životnog ciklusa neovisno o proizvođaču.“

(2016_05_20 Steuerung Hebeanlage) Die Hebeanlage ist sowohl an das Kanalnetz angeschlossen – ca sechs Meter unter der Rückstauebene – als auch an das Datennetz. Die Online-Überwachung durch den Service „WiloCare“ erhöht die Betriebssicherheit und Lebensdauer der Anlage beträchtlich. (Foto: ÖBB/ Andreas Coufal)

Podizni uređaj tako je priključen na mrežu kanala - oko šest metara pod razinom uspora - i na mrežu podataka. Internetski nadzor uslugom „WiloCare“ značajno povećava sigurnost pri radu i vijek trajanja sustava. (Foto: ÖBB/ Andreas Coufal)

Digitaliziranje podupire nadzor

Upotrebom ‘EMUportova’ sa sustavom za odvajanje krutih tvari smanjuju se servisni zadaci za oko 50 posto. Nadzorom s „WiloCare“, ne pojavljuju se više značajne smetnje kako bi se ovim servisom optimizirali parametri pogona i uklonili mogući izvori smetnje. S druge strane radovi održavanja koje redovito provode specijalizirani Wilo tehničari i pravovremene kontrole spremnika za odvajanje krutih tvari koje obavljaju ÖBB zaposlenici razlozi za sada siguran pogon.

Za bečki sjeverni kolodvor i Prater, koji je magnet za publiku odmah pokraj, funkcionalnost i čistoća sanitarnoga postrojenja doprinos su koji ne treba podcijeniti, koje dalje „poliraju“ sliku prometnog čvorišta s oko 100 000 putnika po danu.

Checkliste Wilo Care

‘WiloCare’

Tri ponuđena servisna paketa odnose se na „osjetljive“ primjene pumpe - i na postojeće. Postrojenja za povišenje tlaka i podizni uređaji za otpadne vode klasični su primjeri toga jer kvarovi u svakom slučaju vode tjesnacu u opskrbi i zbrinjavanju te na kraju do visokih troškova popravaka. Tehnička i gospodarska sigurnost proizvodnosti postrojenja za pumpanje stoga je postavljeni cilj servisa koji se temelji na internetu i za nova postrojenja kao i za ulaganje u imovinu.

Saznajte više.
Podaci i činjenice
Projekt Nordbahnhof Praterstern
Wien
Österreich
Izrada 2016
Investitor gradnje Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB)
Nordbahnstraße 50
Wien
Österreich
www.oebb-immobilien.at
Instalirani proizvodi Wilo-EMUport CORE