traži
Kontakt
E-mail
Izrada kataloga
Moji omiljeni
Usporedba proizvoda

Komunikacijski sustav LON

LON je komunikacijski sustav koji istodobno omogućuje i vertikalnu komunikaciju između svih razina automacije i slobodnu mrežnu topologiju pomoću dvožičnog medija TP/FT10.
Sa značajkom LON uvode se profili koji omogućuju projektiranje neutralno u odnosu na proizvođača. LON se svjesno oslanja na načelo decentralizacije. Omogućuje izravno umrežavanje željenih uređaja bez mrežne hijerarhije. Određivanjem više vrsta medija i upotrebom broja mreže mogu se ostvariti kompleksne aplikacije i preko granica medija. Logična povezivanja između mrežnih varijabli stvaraju se alatom za projektiranje i spremaju u globalnu bazu podataka za projekt. Jedinstvenu primjenu proizvoda različitih proizvođača osigurava definicija profila aplikacija.

Rješenja tvrtke Wilo bazirana na LON funkcijskom profilu 8120 za pumpe. Pritom objekt pumpe u sustavu LON oslikava pumpni sustav. Nije važno je li riječ o pojedinačnoj pumpi, dvostrukoj pumpi ili postrojenje s više pumpi. U nastavku možete pronaći pojedinosti o pojedinačnim povezivanjima sustava LON tvrtke Wilo i dokumentaciji potrebnoj za projektiranje.

Preuzimanje

Serije

  • Serija Wilo-Comfort CO.... /CC
  • Serija Wilo-Comfort COR.... /CC

Preuzmi

Odgovarajući dokumenti i spisi