Opskrba vodom za gašenje požara

Kontakt

Protupožarna zaštita i pitka voda

Poštujte protupožarne propise uz pomoć Wilo rješenja za taj sektor. Različite situacije u zgradama u kombinaciji s različitim regionalnim propisima zahtjevaju specifična rješenja. Obratite se poduzeću Wilo za know-how i stručne savjete, te visoko učinkovitu pumpnu tehnologiju. Sustavi za gašenje požara i protupožarnu zaštitu koriste se samo u slučaju potrebe. Ako su napunjeni vodom i ako nema cirkulacije, onda postoji opasnost da voda postane higijenski neprihvatljiva. Ukoliko su ti sustavi povezani s instalacijama pitke vode, mogu predstavljati potencijalnu opasnost po zdravlje. Uređaji za gašenje požara se po pravilu prave sa ustajalom vodom. Ustajala voda može dovesti do formiranja mikroorganizama koji mogu uzrokovati oboljenja. U skladu sa DIN 1988 i DIN EN 1717, preporučljivo je da se instalacije za procesnu vodu, poput uređaja za gašenje požara, odvoje od javne mreže za pitku vodu.

Spremni za svaki slučaj

Različite situacije u objektima u kombinaciji s različitim regionalnim propisima zahtijevaju posebna rješenja. Pomoću visokoučinkovitih komponenti tvrtke Wilo mogu se pojedinačno sastavljati instalacije za gašenje požara. Iskoristite naše stručno znanje i visokoučinkovitu pumpnu tehnologiju. Primjerice, s potpuno automatskim instalacijama za vodoopskrbu u robusnom sustavu od energetski učinkovitih visokotlačnih centrifugalnih pumpi i standardnih motora.

Visokoučinkovite pumpe tvrtke Wilo za protupožarnu zaštitu nude rješenja specifična za određene gospodarske grane i jamče poštivanje regionalnih propisa. Naša rješenja zadovoljavaju zahtjeve standarda DIN 14462 za najveću moguću zaštitu ljudi, robe i zgrada. Jednako je važna i potpuna sigurnost pri radu u slučaju požara. Wilo nudi visoko kvalitetne kompletne sustave za pouzdanu i sigurnu upotrebu vode za gašenje požara.

Sustavi opskrbe vodom za gašenje požara iz tvrtke Wilo posebno su pogodni

· za zidne i vanjske hidrante

· za uređaje za prskanje kod zidnih i vanjskih hidranata

· za visoke zgrade i posjede